Bli medlem

 

Vad behövs för att bli medlem i ArbetSam?
Allt som krävs är att man ska känna igen sig i förordningen 2002:644

Med arbetslivsmuseum avses sådan verksamhet som har till syfte att bevara och gestalta en arbetsplats kulturhistoriska värden, såväl fysiska som immateriella, inom privat eller offentlig sektor och är eller avses att bli tillgänglig för allmänheten.

Det går även bra att bli medlem som förening, organisation eller privatperson.

Bild från Museidagar 2019 och besök på Olofsfors Bruksmuseum.

 

 

 

 

 

 

 

Vad får du som medlem i ArbetSam?
– 20 % rabatt på kurser som ArbetSam anordnar
– möjlighet att medverka i Museiguiden
– möjlighet att delta på Museidagar med årsmöte
– inbjudan till kurser och seminarier
– nyhetsbrev
– tillgång till nätverk
– tillgång till rådgivning och konsultation

Lunch vid Världsarvet Grimeton Museidagar 2016.

 

 

 

 

 

 

 

Vad kostar det att bli medlem?
450 kr/år för arbetslivsmuseer, föreningar, organisationer och enskilda personer
2 000 kr/år för stödmedlemmar

Hur blir du medlem?
Fyll i formulär för att ansöka om medlemskap i ArbetSam.
Museum/organisation/förening – länk till formulär
Privatperson – länk till formulär