Medalj till Barbro Franckie på Statarmuseet i Skåne

Torsdagen den 1 september har regeringen beslutat att belöna tre personer inom kulturområdet genom att tilldela dem medaljen Illis quorum meruere labores. En av dem är Barbro Franckie, chef på medlemsmuseet Statarmuseet i Skåne. Barbro Franckie har under åren 1999-2014 suttit med i ArbetSams styrelse (1999-2008 som ordförande och 2009-2012 i valberedningen). 2012 utsågs Barbro Franckie till hedersmedlem i ArbetSam. Stort stort grattis och lycka till med fortsatt betydelsefullt arbete för kulturen och arbetslivsmuseerna! Vi vill även gratulera Margareta Biörnstad och Kjersti Bosdotter och som också tilldelas medalj för sitt outtröttliga engagemang! Läs mer här om utnämningen.
Länk till Statarmuseets hemsida.

Barbro Franckie

Statarmuseet