Lär mer om GDPR

Maj 2018 inträder GDPR, en ny dataskyddsförordning som syftar till ett stärkt skydd för enskildas personliga integritet och ställer därför hårda krav på hur personuppgifter får behandlas. För många museer innebär detta en mängd skyldigheter och förordningen, som också ersätter Personuppgiftslagen (PuL). Riksantikvarieämbetet genomförde 15 februari 2018 ett seminarium om GDPR och Digisams vägledande principer för arbetet med digitalt kulturarv.

Länk till mer information och webbsändning av seminarium.

Dataskyddsinspektionen har tagit fram informationsmaterial som ni kan ha nytta av.
Länk till Dataskyddsinspektionens hemsida.

Det europeiska nätverket Network of European Museum Organisations (NEMO)har också information.
Länk till NEMO:s hemsida.