Lär dig intevjuteknik – fritt kompendium

Att samla in berättelser och göra intervjuer är en värdefull del i arbetet på ett arbetslivsmuseum. Men hur gör man? Vilken teknik ska man använda? Vad bör man tänka på? För några år sedan genomförde ArbetSam och Arbetets museum  kurser i dokumentation och intervjuteknik. Nu har Arbetets museum sammanställt ett kompendium med praktisk information om intervjuteknik. Kompendiet är fritt att ladda ned. Du hittar det här samt på hemsidan och under menyfliken Kunskap – Museikunskaper.

Bild minnesinsamlingar