Kunskapsuppbyggnad Lancashireförsök 1 & 2

Med äldre litteratur, viss handledning, allmän smedkompetens, modern metallurgisk kunskap och stort engagemang som grund har projektledarna lyckats med det de föresatt sig – färskat tackjärn till smidbart järn. Nu precis har redovisning av verksamhetstiden 2014-2016 blivit klar. Läs om hela projektet i rapporterna Kunskapsuppbyggnad Lancashireförsök 1 & 2.

Länk till rapporterna.