Tekniska kunskaper

 

Riksantikvarieämbetet erbjuder teknik- och metodstöd till museer för utveckling av utställningsmediet. Genom Utställningsverkstaden i Visby kan olika aktörer samarbeta kring nya koncept och lösningar.
Alla filmer kommer även att publiceras på Riksantikvarieämbetets YouTube-kanal: https://www.youtube.com/c/heritageboard/
Läs mer om filmens innehåll: https://www.raa.se/omvar…/sa-skapar-du-flexibel-belysning/
Mer om Utställningsverkstaden hittar du på: http://raa.se/utstallningsverkstaden
Kontakt/rådgivning: utstallningsverkstaden@raa.se
#riksantikvarieämbetet #utställningsverkstaden

Lancashireförsök, rapportKUNSKAPSUPPBYGGNAD LANCASHIREFÖRSÖK 1
Redovisning 2014-01-31
Projektledare: Per Zackrisson
Med äldre litteratur, viss handledning, allmän smedkompetens, modern metallurgisk kunskap och stort engagemang som grund har vi lyckats med det vi föresatt oss – färskat tackjärn till smidbart järn. 2013 års verksamhet är en fortsättning på den förstudie som utfördes 2012. Verksamheten påbörjades med planering under våren. Projektdeltagarna deltog i ArbetSam´s seminarium ”Vattenmaskiner III” i mitten av maj med föredrag och förevisning. Verksamheten under hösten har kretsat kring tre försökstillfällen i september, oktober respektive december. Vardera med en dags arbete i härden i Karmansbo Smedja. I anslutning till de praktiska försöken har litteraturstudier, analyser av prover, materialanskaffning, underhåll av utrustning mm skett. I början av januari 2014 utfördes de första försöken att smida ut vårt färskade järn. Läs eller ladda ned hela rapporten från härdfärskningsförsöken.

KUNSKAPSUPPBYGGNAD LANCASHIREFÖRSÖK 2
Redovisning av verksamheten 2014-2016.
Projektledare: Per Zackrisson
Fortsättning av ovanstående redovisning Kunskapsuppbyggnad Lancashireförsök 1.
Ladda ned redovisning här eller klicka på bilden till vänster.

 

 

 

 

Framsida Kunskapsuppbyggnad lancashiresmideKunskapsuppbyggnad lancashiresmide Förstudie, kunskapsuppbyggnad för att klargöra möjligheten att utföra lancashiresmide
Av Per Zackrisson, Svensk Byggtradition, Aneby 2013
Att veta, att kunna berätta för andra hur en process går till och att se den för sitt inre är en stor kunskap, det är dock inte det samma som att kunna göra. Ibland är skillnaden hårfin, ibland är den oändlig. I och med möjligheten att använda lancashirehärden i Karmansbo har projektet utvecklats från ett kunskapsprojekt till ett kompetensprojekt. De sista lancashiresmedjorna lades ner 1964 och kunskapen om hur processen och arbetet i härden går till har till största delen hunnit försvinna. Vi har i denna förstudie endast kunna hitta en person i livet som arbetat professionellt som lancashiresmed trots omfattande eftersökningar. Ladda ner förstudien Kunskapsuppbyggnad för att klargöra möjligheten att utföra lancashiresmide här eller klicka på bilden.

Framsida Gjutning och bearbetning av glidlagerGjutning och bearbetning av glidlager
Denna skrift är en sammanställning av de erfarenheter som erhållits under det av Riksantikvarieämbetet finansierade projektet ”Dokumenterad Gjutning och Bearbetning av Glidlager”. Projektet har till stor del genomförts på ångloket THOR samt på sommarvagnen SRJ Coö 37

 

 

 

 

Framsida Kurs i drivning och beckningKurs i drivning och beckning
Kurshäfte som togs fram i samband med kursen om drivning och beckning som genomfördes 2015.

 

 

 

 

 

 

Dammar_FramsidastorDammägarens handbok
I Sverige finns minst 6 000 dammar, de flesta ganska små. Dammar
har byggts här sedan medeltiden för att driva olika verk som mjöl-
kvarnar och sågar samt för att spara vatten. Flera av dammarna anses nu ha ett kulturhistoriskt värde. Kunskapen om dammar och dammteknik har dock förlorats på många håll. Med medel från Riksantikvarieämbetet har därför en enkel handbok tagits fram där dammar beskrivs från historisk, juridisk, teknisk och praktisk synpunkt. Ladda ned boken i högupplöst format här. Ladda ned boken i lågupplöst format här.
Tips på hemsida där du hittar praktisk information angående industri- och teknikhistoria: www.industriarvskompetens.se