Rapporter & boktips

 

Dokumentation kran 50
Förvaltningen för kulturutveckling, Västra Götalandsregionen, har på uppdrag av Älvstranden Utveckling AB i Göteborg genomfört en dokumentation av kran 50 med anledning av att Älvstranden behöver flytta kranen pga av att det ska byggas en spårväg ungefär där kranen står idag.
Författare: Hans Hellman, Förvaltningen för kulturutveckling. Länk till rapport.

Frågor om varför kranen ska rivas ställs till Älvstranden Utveckling AB.
E-post: info@alvstranden.goteborg.se
Växel: 031-368 96 00
Postadress: Älvstranden Utveckling AB
Box 8003, 402 77 Göteborg
Hemsida: www.alvstranden.com

Arbetslivsmuseernas villkor och möjligheter
Arbetslivsmuseernas villkor och möjligheter – ideella krafter och socialt engagemang. Rapporten är genomförd av Riksantikvarieämbetet. Det är exakt 20 år sedan den förra undersökningen gjordes, vilken hette Man måste vara lite tokig! Hur ser det ut idag? Hur har arbetslivsmuseernas förutsättningar förändrats över tid? Rapporten är tänkt att inspirera och utgöra ett kunskapsunderlag till hjälp för arbetslivsmuseerna i deras arbete med att bevara, gestalta och förmedla arbetsplatsers kulturhistoriska värden.
Länk till rapport.

Dokumentation kran 43
Förvaltningen för kulturutveckling, Västra Götalandsregionen, har på uppdrag av Älvstranden Utveckling AB i Göteborg genomfört en dokumentation av kran 43 med anledning av att kranen ska demonteras. Orsak till demontering är bland annat, att kajen är i dåligt skick. Kran 43 levererades till Götaverken av det tyska företaget Kampnagel år 1954. Kran 43 blev kvar inne på Götaverken och under hela sin aktiva tid var den placerad på den kaj där den står idag.
Länk till rapport: Dokumentation av varvskran 43, Hugo Hammars kaj, Norra Älvstranden, Göteborg. Författare: Hans Hellman, Förvaltningen för kulturutveckling

Frågor om varför kranen ska rivas ställs till Älvstranden Utveckling AB.
E-post: info@alvstranden.goteborg.se
Växel: 031-368 96 00
Postadress: Älvstranden Utveckling AB
Box 8003, 402 77 Göteborg
Hemsida: www.alvstranden.com

Det rörliga kulturarvet
Förutsättningar för en lagstiftning till skydd för
det rörliga kulturarvet
Återrapportering av regeringsuppdrag
KU2017/00942/KL.
Länk till rapport.
Rapport seminarium ångpannor
Datum: 7 maj 2020. Plats: Webbinarium.
Bakgrunden till seminariet är de nya reglerna från Arbetsmiljöverket, gällande hantering av ångpannor och trycksatta anordningar, som börjar gälla 1 december 2020. Seminariets syfte var att medvetandegöra de nya reglerna och vi diskuterade bland annat hur vi i en skrivelse kan söka dispens hos Arbetsmiljöverket.
Här kan du läsa anteckningar från seminariet med de frågor som lyftes och besvarades
Program och talare

Hamn- och varvskranar i Västra Götalands län
”Att få laga fartyg med stora skador och sedan se dem åka iväg, det var en så skön känsla. Det var yrkesstolthet.” Så berättar Kerstin Rundström som under 40 års tid arbetat som kranförare på Eriksbergsvarvet och Götaverken i Göteborg.
Hon var med på den tiden när det fanns hundratals hamnkranar och kranförare som idogt lyfte fartygsdelar på varven och lastade och lossade gods i länets olika hamnar. De bidrog till platsens alldeles speciella siluett och karaktär. Idag är bara ett fåtal kvar, utkonkurrerade av ny teknik eller nedläggning av verksamhet. Ladda ned här eller beställ ett eget exemplar genom att mejla till länkad e-post.

Hamn- och varvskranar i Västra Götalands län
heter en ny publikation utgiven av Västarvet Kulturmiljö.  Det är  en inventering av de kvarvarande hamn- och varvskranarna som finns i länet av Hans Hellman, antikvarie i Västra Götaland och styrelsemedlem i ArbetSam. Från ca 300 stycken kranar för dryga 60 år sedan till 28 idag. Här kan du läsa att den äldsta i drift återfinns i Lidköpings hamn och att en kran tillverkad 1981 i forna Östtyskland går att beskåda i Hällekis hamn vid Kinnekulle och sen har vi naturligtvis i kranarna Göteborg! Ladda ned här eller klicka på bilden.

 

De ideella kulturarven som framgångsrika besöksmål
En studie om ideell kulturarvsturism i Lugnås, Munkedal och Älvängen. Undersökning om hur de ideellt drivna kulturarven kan utvecklas och hur de kan inkluderas i turistnäringens arbete med att skapa framgångsrika destinationer. Länk till rapport De ideella kulturarven som framgångsrika besöksmål

 

 

 

Marknadsföringsarbete på ett arbetslivsmuseum
För att bli lyckosam i marknadsföring måste man göra sin hemläxa. Ingen, varken ett stort företag eller ett litet ideellt drivet arbetslivsmuseum kan marknadsföra sig mot alla. I rapporten Marknadsföringsarbete på ett arbetslivsmuseum av Peter Rundström, finns många tips och erfarenheter att ta del av.
1. Länk till rapport Marknadsföringsarbete på ett arbetslivsmuseum.
2. Länk till resultat – Besöksstatistik
3. Länk till resultat – Kännedomsundersökning
4. Länk till mall – Besöksstatistik
5. Länk till mall – Besöksundersökning
6. Länk till mall – Kännedomsundersökning
7. Länk till mall – Strategisk marknadsplan

 

Kartläggning entréavgifter
ArbetSam fick av årsmötet 2017 i uppdrag att genomföra en kartläggning av entréavgifter. Under våren samlades uppgifter in från ArbetSams medlemsmuseer. Insamlingen är nu avslutad och sammanställd, se länk till dokument här nedan. ArbetSams medlemsmuseer spänner över 41 olika kategorier och prissättningen skiljer sig väldigt mellan de olika kategorierna. Uppgifterna är därför sorterade efter museikategori för att lättare kunna hitta den typ av museum som man själv har. Länk till dokument Kartläggning entréavgifter ArbetSam 2017Bild: Svartviks industriminnen

 


Riksantikvarieämbetet har tagit fram rapporten Räkna med kulturarvet som beskriver hur kulturarv bidrar till en hållbar samhällsutveckling – ekonomiskt, miljömässigt och socialt; att kulturarvet är en kraft att räkna med på alla områden och att kulturarv har stor betydelse för såväl turism och tillväxt som miljö och allas delaktighet i samhället. Länk till rapport. Foto: RAÄ (CC BY)

 

 

IMG_0702Kulturmiljön som kraft i regionalt tillväxtarbete
Erfarenheter från regeringsuppdraget att främja attraktiva kulturmiljöer i gruvsamhällen (Gruvuppdraget)
År 2014 fick Riksantikvarieämbetet ett regeringsuppdrag som handlat om att utveckla, samla och sprida goda exempel på hur kulturarvet kan attrahera människor att besöka, leva och bo och att driva och utveckla sin näring.
Projektet kallat Gruvuppdraget har följts med stort intresse, bland annat från Unesco World Heritage Center i Paris. Länk till Riksantikvarieämbetets material.

 

Bild Industrisamhällets landskap - kulturarv, miljö och hållbarhet (2015)Industrisamhällets landskap – kulturarv, miljö och hållbarhet
Dokumentation av konferensen Industrisamhällets landskap – kulturarv, miljö och hållbarhet som genomfördes 14-15 oktober 2015 på Regionmuseet Kristianstad. Målet var att analysera samverkansmöjligheter och intressekonflikter i mötet mellan kulturmiljövård och naturmiljöintressen – med fokus på industrisamhälles kulturarv. Genom att kritiskt granska såväl kulturarvssektorns som naturvårdens praktik var syftet att belysa betydelsen av tvärsektoriellt samarbete och vägar till konstruktiva lösningar. Dokumentationen finns att ladda ned kostnadsfritt som pdf (klicka på bilden) eller att köpa som bok (klicka här, du lotsas vidare till Svenska industriminnesföreningens, SIM:s bokhandel).

 

Framsida rapport Industrisamhällets kulturarv

Industrisamhällets kulturarv i praktik och forskning – nuläge och framtid
Den 11-12 oktober 2012 genomfördes konferensen Industrisamhällets kulturarv i praktik och forskning – nuläge och framtid på Arbetets museum i Norrköping. Målet var att analysera det nuvarande läget inom industriarvsfältet och att teckna möjliga och önskvärda framtider. Vi ställde fyra frågor: Vem bryr sig om industriarvet? Vilken status har industriarvsfrågor idag? Hur har vi kommit hit och varför? Vilka är de möjliga och önskvärda framtiderna för industriarvsfältet? Dokumentationen finns att ladda ned kostnadsfritt som pdf (klicka på bilden) eller att köpa som bok (klicka här, du lotsas vidare till Svenska industriminnesföreningens, SIM:s bokhandel).

 

(Microsoft Word - Kunskapsbank f366r maskin_04)Kunskapsbank för maskin- och teknikhistoriskt kulturarv
– en förstudie om kompetensöverföring för det tekniska levande kulturarvet
Av Ida Dicksson (f. Wedin), industriantikvarie.
Just nu pågår ett arbete i Sverige med att tillämpa Unescos konvention om skydd för det immateriella kulturarvet. I konventionen utpekas traditionell hantverkskunskap, ett levande bruk av kulturarvet och stöd till brukare för kunskapsöverföring mellan generationer. Det tekniska immateriella kulturarvet handlar om traditionella hantverkskunskaper som konsten att renovera ett vattenhjul, att underhålla en väderkvarn eller att köra en ångbåt. I Sverige är vi huvudsakligen beroende av landets 1436 ideella arbetslivsmuseer för att renovera, underhålla och köra det tekniska kulturarvet. Ladda ner förstudien Kunskapsbank för maskin- och teknikhistoriskt kulturarv här eller klicka på bilden.

När röken lagt sig
Redaktör Niklas Cserhalmi. Boken innehåller 11 artiklar om allt från guidning på museer till rostskydd av maskiner. Artiklarna riktar sig till alla de eldsjälar som runt om i Sverige medverkar till att bevara och utveckla industrisamhällets kulturarv och arbetets historia på exempelvis järnbruk, garverier, mentalvårdsmuseer och mekaniska verkstäder. Bokens titel ”När röken lagt sig” är en uppmaning till läsaren att fundera på frågan vad som händer på en ort eller i en nation när industrisamhällets kanske främsta symbol, fabriksröken, slutat bolma ur skorstenarna. Vi som ger ut boken ABF, Arbetets museum och LO vill genom den visa vårt stöd för de eldsjälar som arbetar med att besvara frågorna: Vad händer när röken lagt sig? Hur bevarar vi arbetets historia? Arbetets museum fick 1997 ett nationellt uppdrag för att utveckla arbetet med det industriella samhällets kulturarv. Tre år har vi ägnat åt opinionsbildning för att lyfta fram de minst 1800 arbetslivsmuseer vi har i Sverige. Boken avslutar vårt nationella uppdrag men inte vårt engagemang. Boken har producerats med bidrag från ABF, Arbetets museum, LO och Statens Kulturråd. Kontakta Arbetets museum för beställning.