Museikunskaper

 

Klimatsmart materialmagasin
Dela produktionsmaterial med andra museer!
Mårten Castenfors, chef för Liljevalchs konsthall står bakom nystartade Materialmagasinet. Allt som lämnas in läggs upp och blir sökbart på en hemsida som man nu håller på och fyller upp med saker nu. Medlemskap för att kunna hyra material är gratis. Ansök om konto via Materialmagasinets hemsida. Kommunala, regionala och statliga verksamheter kan välja att vara aktiva medlemmar, vilket kostar 3 000 kronor i månaden. Då ingår möjligheten att lämna in och låna saker gratis. Ambitionen med materialmagasinet är framför allt att bidra till en klimatsmart användning av utrustningen. Men initiativet är också ett sätt för institutionerna att stötta mindre aktörer med begränsad ekonomi. Projektet ska pågå i tre års tid. Därefter blir det en utvärdering och diskussion om eventuell fortsättning. Initiativet är ett samarbete mellan Liljevalchs konsthall, Dramaten, Kulturhuset Stadsteatern, Kungliga Operan, Scenkonstmuseet, Nobelprismuseet, Nordiska museet och Stadsmuseet.
Läs mer här. 
Länk till Materialmagasinets hemsida.

Forum
Det finns en efterfrågan på forum för arbetslivsmuseer för att utbyta erfarenheter. Vi vill därför uppmärksamma två forum, Riksantikvarieämbetets grupper på Facebook. Utställningar och Teknik, där delas tips och nyheter inom utställningsteknik. Gruppen För museer är för alla aktörer inom museisektorn. Här har du möjlighet att tipsa om, lyfta, diskutera och kommentera olika frågor och nyheter som rör museisektorn.

Staffan Eriksson, utställningstekniker på Riksantikvarieämbetet, berättar om hur laserskärning kan användas inom utställningsproduktion.

Oscar Engberg, utställningstekniker på Riksantikvarieämbetet, berättar om hur virtuella rundturer kan levandegöras genom att lyfta in en filmad person.

Riksantikvarieämbetet erbjuder teknik- och metodstöd till museer för utveckling av utställningsmediet. Genom Utställningsverkstaden i Visby kan olika aktörer samarbeta kring nya koncept och lösningar.
Alla filmer kommer även att publiceras på Riksantikvarieämbetets YouTube-kanal: https://www.youtube.com/c/heritageboard/
Läs mer om filmens innehåll: https://www.raa.se/omvar…/sa-skapar-du-flexibel-belysning/
Mer om Utställningsverkstaden hittar du på: http://raa.se/utstallningsverkstaden
Kontakt/rådgivning: utstallningsverkstaden@raa.se
#riksantikvarieämbetet #utställningsverkstaden

Inom det järnvägshistoriska området finns Järnvägshistoriskt Forum som drivs av JHRF-medlemmen Järnvägsmusei Vänner, där museiföreningarnas aktiva informerar, ställer frågor och besvarar dem. Tipsa oss gärna på info@arbetsam.com om du känner till fler forum.

Varsågoda!
Här får du tips och handledning kring olika museala ämnen. Klicka på bilden/länken för att ladda ned – kostnadsfritt.

Så funkar Wikipedia Omslag CC-by-sa 3.0 Författarporträtt Matilda Brasch CC-by-sa

Arbetslivsmuseer på Wikipedia
Arbetslivsmuseer finns på Wikipedia genom ett samverkansavtal mellan Wikimedia Sverige och ArbetSam. Vi arrangerar löpande kurser i att lära sig skriva och redigera på Wikipedia. Det finns även en bok vi rekommenderar: Så fungerar Wikipedia av Lennart Guldbrandsson. Länk till bok.

 

 

 

Arkivering
Filmserie: Ta hand om arkiven.
De tio filmerna är särskilt riktade till hembygdsföreningar och har rubriker som “Hembygdsföreningen som arkivinstitution”, “Lagarna”, “Att ta emot handlingar”, “Arkivlokalen” och “Den digitala utmaningen”. Även om de är riktade till hembygdsföreningar finns säkert mycket information vara användbart även för arbetslivsmuseer.
Producent: Föreningsarkivet Jämtlands län på uppdrag av Sveriges Hembygdsförbund finansierat av Riksarkivet. Länk till filmer (YouTube).

 

Samlingar Ansvar Kvalitet (SAK)
SAK är till för den som förvaltar samlingar och som med hjälp av självskattning vill skaffa
sig en bild av och en åtgärdsplan för den egna samlingsförvaltningen när det gäller vård och bevarandefrågor. SAK består av ett Excelverktyg där du kan fylla i och svara på påståenden och få ut en handlingsplan. SAK består också av en PDF, för utskrift med alla påståenden. PDF:en kan användas för att föra anteckningar vid diskussion. Resultatet förs in i Excelarket för att skapa en åtgärdsplan.

Läs mer och hitta alla verktyg på Riksantikvarieämbetets hemsida.

 

Spectrum – En standard för samlingsförvaltning
Ett hållbart arbetssätt enligt en etablerad standard leder till en ökad professionalitet och förtroende för organisationen. Att ta stöd i Spectrum vid arbetet inom samlingsförvaltning ger stabila, upprepbara, personoberoende processer. Detta spar tid, minskar stress och håller kunskapen inom organisationen levande. På det viset säkras kvaliteten i arbetet med samlingarna. Klicka här eller på bilden.

Läs mer om Spectrum på Riksantikvarieämbetets hemsida.

 

Personliga berättelser på arbetslivsmuseer
ArbetSam har tagit fram ett häfte som är tänkt att ge inspiration och komma-igång-tips att lyfta personliga berättelser på sitt arbetslivsmuseum. Ladda ned: Klicka här eller på bilden.

 

 

 

 

God samlingsförvaltning – stöd för museer i gallringsrprocessen
Riksantikvarieämbetet har tagit fram en publikation med information och stöd till museer vid gallring i samlingarna.Syftet är att möjliggöra att all eventuell gallring, inklusive avyttring, sker på ett etiskt, professionellt och kontrollerat sätt. Utgivare: Riksantikvarieämbetet. Klicka här eller på bilden för att ladda ned. Klicka här för att läsa mer på RAÄs hemsida.

 

 

Bild minnesinsamlingar Intervjuteknik
Att samla in berättelser och göra intervjuer är en värdefull del i arbetet på ett arbetslivsmuseum. Men hur gör man? Vilken teknik ska man använda? Vad bör man tänka på? För några år sedan genomförde ArbetSam och Arbetets museum  kurser i dokumentation och intervjuteknik. Arbetets museum har sammanställt ett kompendium med lite tips och inspiration om intervjuteknik. Ladda ned: Klicka här eller på bilden.

Guidebok för museer och näringsliv i samverkan
Kan ett ökat samarbete med näringslivet vara ett sätt att stärka museisektorn och vilka erfarenheter finns inom området? Guidebok för museer och näringsliv i samverkan grundar sig på intervjuer med personer från den svenska museisektorn. Utgivare: Riksutställningar. Ladda ned: Klicka här eller på bilden.

 

Guidebok om utställningsteknik
Denna bok är en inblick i den värld av val och möjligheter som utställningstekniken utgör. En bok om material, metoder, design och mycket annat. Men långt ifrån allt. Fokus är på utställningar och stationer som är helt eller delvis mobila, på vandringsutställningar och på den typ av utställningar där form och innehåll produceras för själva utställningen. Utgivare: Riksutställningar. Ladda ned: Klicka här eller på bilden.

Guidebok för vandrande utställningar
Material för dig som arbetar med utställningar och vill turnera dem. Det här är våra tankar och arbetssätt inför en kommande turné. Fokus ligger på turnéarbetet; från att hitta en arrangör, packa och transportera till att utvärdera resultatet. Utgivare: Riksutställningar. Ladda ned: Klicka här eller på bilden.

 

Guidebok kommunikation och marknadsföring för utställningar
Den här guideboken vill ge tips och förslag på hur du kan planera och genomföra arbetet med att marknadsföra utställningar. Gör besökarna nyfikna och ge dem många anledningar till att besöka utställningen. Fyll på med egna tips efter varje kapitel och glöm inte bort att ha roligt under tiden! Utgivare: Riksutställningar. Ladda ned: Klicka här eller på bilden.

Möten med möjligheter
Rapporten undersöker relationen mellan skolan och museer i två delstudier och inleds med en historisk exposé över hur relationen har utvecklats. Den första delstudien har utförts av Johanna Övling på Riksutställningar och bygger på intervjuer med 41 personer, framför allt musei- och konstpedagoger, som arbetar med pedagogisk verksamhet på museer runt om i landet.
Den andra delstudien har utförts av Anna Hansen på The Nordic Centre of Heritage Learning and Creativity (NCK) på uppdrag av Riksutställningar. Den bygger på en enkätundersökning med 360 lärare och ett par uppföljande intervjuer med några av lärarna som besvarat enkäten. Utgivare: Riksutställningar. Ladda ned: Klicka här eller på bilden.

Pedagogisk handbok om rörlig bild
Pedagogisk guidebok är en publikation om rörliga bilder i utställningsmiljöer. Videokonst tas upp i traditionell mening, men även film, You Tube-klipp och animation och hur dessa kan användas i en lärande museikontext. I fyra texter presenteras olika ingångar till rörlig bild. Här finns tips och idéer för produktion och reflektion samt konkreta förslag på hur man kan använda mobilkameran som lättillgängligt verktyg. Gemensamt kan dessa texter bli ett verktyg för museipedagoger, lärare och intresserade som i större utsträckning vill kunna använda sig av rörlig bild i ett pedagogiskt sammanhang. Utgivare: Riksutställningar. Ladda ned: Klicka här eller på bilden.

Handbok
Träffsäker marknadsföring
En lätthanterlig och kärnfull handbok i marknadsföring framtagen av Nina Lakia på Sveriges Militärhistoriska arv. Beställ boken Träffsäker marknadsföring kostnadsfritt här.

 

 

 

Framsida Utställningens anatomiUtställningens anatomi
Forum för utställare har tagit fram en handbok om utställningsproduktion; Utställningens anatomi, skriven av Jan Hjort. “Detta kompendium tillägnas dem som vill öka sina kunskaper om utställningar, både studerande och yrkesverksamma. Skriften kan vara kurslitteratur för högskoleutbildning och annan utbildning eller vara självinstruerande för den idoge ensamvargen. Målgrupper är museipersonal, lärare vid gymnasier och högstadier, och den kan vara bredvidläsningsbok för medieintresserade elever. Beslutsfattare, som inte aktivt deltar i utställningsarbetet (chefer) behöver just därför läsa skriften som orienteringskurs och beslutsunderlag.” Jan Hjorth 2010. Läs eller ladda hem Utställningens anatomi här.

Handböcker från Riksantikvarieämbetet
Riksantikvarieämbetet har gett ut en rad handböcker som ni kan ha nytta av i museiarbetet. Här är några av dem:
Att vidga sin publik handlar om att vidga sig själv
Handbok i katastrofberedskap och restväredesräddning