Digital förmedling

Bild: Silversmedjan

Databaser
Föremål, berättelser, filmer, litteratur, bilder… ett arbetslivsmuseum innehåller så mycket!

Arkiv, databas- och föremålsvård är viktig del av museiarbetet. Kansliet får många frågor om vilken databas som bör användas och vad museer behöver tänka på. I Sverige finns ingen standard för databaser på museer. En del använder Sofie, en del använder Primus, en del använder excelark och så vidare. För ett arbetslivsmuseum som oftast drivs ideellt gäller det att hitta smarta lösningar till en väldigt låg kostnad. ArbetSam har framfört önskemål till Riksantikvarieämbetet om att ta fram en standarddatabas men det kan de inte göra på grund av att de inte får konkurrera med näringsverksamheter.

Riksantikvarieämbetet arbetar istället med att ta fram en praxis för museernas digitaliseringsarbete. ArbetSam är med i den externa referensgruppen för att praxis även ska kunna tillgodose våra medlemmars behov. Praxis förväntas vara klar våren 2020.

Riksantikvarieämbetets hemsida kan du läsa mer om samlingsförvaltning.
Här är Digisams checklista för samlingssystem.

Exempel på databaser:
1. Sofie
2. Primus
3. Filemaker
4. Carlotta
5. Spectrum
6. Excel

K-samsök
K-samsök samlar, tillgängliggör och länkar ihop kulturarv från svenska museer och andra minnesinstitutioner. Data om kulturarv – till exempel museiföremål, bildsamlingar och arkivhandlingar – som finns på en mängd olika institutioner och platser samlas in till K-samsöks databas och görs därifrån tillgänglig för användning, berikning och utveckling. http://www.ksamsok.se

Europeana
Europeana är en samlande webbresurs för hela Europa. I deras sökindex finns drygt 29 miljoner referenser till digitala resurser i arkiv, bibliotek och museer i 29 länder. Ungefär 1500 institutioner bidrar med data. Bland dem finns stora institutioner som Louvren i Paris och British Library i London men också en mängd mindre aktörer från hela Europa. Europeana är både en teknisk infrastruktur (motsvarande K-samsök) och ett webbgränssnitt (motsvarande t ex Kringla). http://www.europeana.eu

GDPR
Maj 2018 inträder GDPR, en ny dataskyddsförordning som syftar till ett stärkt skydd för enskildas personliga integritet och ställer därför hårda krav på hur personuppgifter får behandlas. För många museer innebär detta en mängd skyldigheter.

Dataskyddsinspektionen har tagit fram informationsmaterial som museer kan ha nytta av. Länk till Dataskyddsinspektionens hemsida.
Det europeiska nätverket Network of European Museum Organisations (NEMO)har också information. Länk till NEMO:s hemsida.