Digitalisering

Här samlar vi information kring samlingsförvaltningsdatabaser, öppen data och GDPR mm. Allt rör sig dock om att via digitala verktyg samla eller förmedla information.

Bild: Silversmedjan

Samlingsförvaltningsdatabas
Föremål, berättelser, filmer, litteratur, bilder… ett arbetslivsmuseum innehåller så mycket!

Arkiv, databas- och föremålsvård är viktig del av museiarbetet. Kansliet får många frågor om vilken databas som bör användas och vad museer behöver tänka på. I Sverige finns ingen standard för databaser på museer. En del använder Sofie, en del använder Primus, en del använder excelark och så vidare. För ett arbetslivsmuseum som oftast drivs ideellt gäller det att hitta smarta lösningar till en väldigt låg kostnad. ArbetSam arbetar med att hitta en hållbar lösning för medlemmar. Riksantikvarieämbetet har tagit fram en praxis för museernas digitaliseringsarbete. ArbetSam var med i den externa referensgruppen för att praxis även ska kunna tillgodose våra medlemmars behov.

Läs mer om
– samlingsförvaltning (Riksantikvarieämbetet)
– samlingssystem (Digisams checklista)
öppen data, avtalslicens för bilder och upphovsrätt (Digisam rekommendationer)
– god praxis för val och användning av samlingsförvaltningssystem (Riksantikvarieämbetet)

Exempel på databaser: Sofie, Primus, Filemaker, Carlotta, Excel, Collective Access, Alvin och Adlib. Är du medlem i ArbetSam och vill veta mer om samlingsförvaltningsdatabaser? Hör av dig till kansliet.

Digisam
Digisam är en plattform där 22 kulturarvsaktörer tillsammans arbetar för ett digitalt kulturarv. Målet med Digisams arbete är att skapa gemensamma digitala lösningar som gör kulturarvet enklare och lättare att ta till sig. Arbetet för att nå ditt sker genom samverkan. Genom att arbeta tillsammans kan de medverkande aktörerna dra nytta av varandras styrkor, dela erfarenheter samt finna skalfördelar och effektiva gemensamma processer. Digisam har funnits sedan 2011 och består förutom de 22 medverkande kulturarvsaktörerna även av ett samordningssekretariat. Länk till Digisams hemsida.

Vägledning till digitalt bevarande
För att digital information ska vara användbar även i framtiden behöver ett digitalt och långsiktigt bevarande av informationen prioriteras och hanteras.  Länk till Digisams vägledning.

Termlista
Termlistan består av och definierar termer centrala i arbetet med digitalisering av kulturarvet. Den följer ISO-standarden för terminologiskt arbete och innehåller utöver definitioner förklarande texter som förklarar termerna närmare. Länk till Digisams termlista.

Öppen data
Öppen data avser digital information som är fritt tillgänglig utan inskränkningar (till exempel i form av immaterialrättsliga hinder såsom upphovsrätt och patent). Öppen data är det ultimata sättet att tillgängliggöra och synliggöra information.
Riksantikvarieämbetets webbinarieserie om öppen data (länk till Youtube)

K-samsök
K-samsök samlar, tillgängliggör och länkar ihop kulturarv från svenska museer och andra minnesinstitutioner. Data om kulturarv – till exempel museiföremål, bildsamlingar och arkivhandlingar – som finns på en mängd olika institutioner och platser samlas in till K-samsöks databas och görs därifrån tillgänglig för användning, berikning och utveckling. http://www.ksamsok.se

Europeana
Europeana är en samlande webbresurs för hela Europa. I deras sökindex finns drygt 29 miljoner referenser till digitala resurser i arkiv, bibliotek och museer i 29 länder. Ungefär 1500 institutioner bidrar med data. Bland dem finns stora institutioner som Louvren i Paris och British Library i London men också en mängd mindre aktörer från hela Europa. Europeana är både en teknisk infrastruktur (motsvarande K-samsök) och ett webbgränssnitt (motsvarande t ex Kringla). http://www.europeana.eu

GDPR
Maj 2018 inträdde en dataskyddsförordning (GDPR) som syftar till ett stärkt skydd för enskildas personliga integritet och ställer därför hårda krav på hur personuppgifter får behandlas. För många museer innebär detta en mängd skyldigheter.

Integritetsskyddsmyndigheten har tagit fram informationsmaterial som museer kan ha nytta av. Länk till Integritetsskyddsmyndighetens hemsida.
Det europeiska nätverket Network of European Museum Organisations (NEMO)har också information. Länk till NEMO:s hemsida.