GDPR & databaser


GDPR
Maj 2018 inträder GDPR, en ny dataskyddsförordning som syftar till ett stärkt skydd för enskildas personliga integritet och ställer därför hårda krav på hur personuppgifter får behandlas. För många museer innebär detta en mängd skyldigheter och förordningen, som också ersätter Personuppgiftslagen (PuL).
Riksantikvarieämbetet genomförde 15 februari 2018 ett seminarium om GDPR och Digisams vägledande principer för arbetet med digitalt kulturarv. Länk till mer information och webbsändning av seminarium.

Dataskyddsinspektionen har tagit fram informationsmaterial som ni kan ha nytta av. Länk till Dataskyddsinspektionens hemsida.
Det europeiska nätverket Network of European Museum Organisations (NEMO)har också information. Länk till NEMO:s hemsida.

Bild: Silversmedjan

Databaser
Föremål, berättelser, filmer, litteratur, bilder… ett arbetslivsmuseum innehåller så mycket!
Arkiv, databas- och föremålsvård är viktig del av museiarbetet. Kansliet får många frågor om vilken databas man bör använda och vad man bör tänka på. I Sverige finns ingen databasstandard för museer. En del använder Sofie, en del använder Primus, en del använder excelark och så vidare. För ett arbetslivsmuseum som oftast drivs ideellt gäller det att hitta smarta lösningar till en väldigt låg kostnad. ArbetSam har framfört önskemål till Riksantikvarieämbetet om att ta fram en standarddatabas men det kan de inte göra på grund av att de inte får konkurrera med näringsverksamheter. Däremot arbetar de på att ta fram en form av handbok för att underlätta vid upphandling eller uppbyggnad av en databas.

Läs mer om katalogisering och databaser här – länk till sida hos Riksantikvarieämbetet.

Hitta litteratur och handböcker för verksamma på arbetslivsmuseer här – länk till sida hos ArbetSam.

Exempel på databaser:
1. Sofie
2. Primus
3. Filemaker
4. Carlotta
5. Spectrum
6. Excel

K-samsök
K-samsök samlar, tillgängliggör och länkar ihop kulturarv från svenska museer och andra minnesinstitutioner. Data om kulturarv – till exempel museiföremål, bildsamlingar och arkivhandlingar – som finns på en mängd olika institutioner och platser samlas in till K-samsöks databas och görs därifrån tillgänglig för användning, berikning och utveckling. http://www.ksamsok.se

Europeana
Europeana är en samlande webbresurs för hela Europa. I deras sökindex finns drygt 29 miljoner referenser till digitala resurser i arkiv, bibliotek och museer i 29 länder. Ungefär 1500 institutioner bidrar med data. Bland dem finns stora institutioner som Louvren i Paris och British Library i London men också en mängd mindre aktörer från hela Europa. Europeana är både en teknisk infrastruktur (motsvarande K-samsök) och ett webbgränssnitt (motsvarande t ex Kringla). http://www.europeana.eu