Kunskap

För att driva ett museum krävs kunskap eller snarare en massa kunskap. På ett arbetslivsmuseum skall man förutom alla museikunskaper dessutom kunna visa och förstå olika tekniska processer och hantverkskunskaper.
Kunskapsöverföring, hållbara museer och brukande med respekt för kulturarvet är viktiga frågor för ArbetSam.

Arbetslivsmuseerna främjar människors möjligheter att uppleva, förstå och ta ansvar för att kulturmiljön bevaras på ett hållbart sätt. Här försöker vi samla nyttig kunskap som förhoppningsvis skall göra arbetslivsmuseernas arbete enklare, se meny till vänster.

Sala Silvergruva

Sala Silvergruva