Kunglig medalj till Rubens maskinhistoriska samlingar

Kungen hedrar medlemsmuseet Rubens maskinhistoriska samlingar, genom Tore Blom som kallats till slottet för att mottaga en medalj av Kungen den 12 juni. I motiveringen står det följande “Hans Majestät Konungen har behagat förläna Eder Sin medalj i 5:e storleken i högblått band för förtjänstfulla insatser rörande svenskteknik och industrihistoria”.
Medaljen kommer att delas ut personligen av Konungen i närvaro av Drottningen under en ceremoni på Drottningholms slott den 12 juni.

“Rubens maskinhistoriska samlingar är vida känt och respekterad långt utanför landets gränser. Verksamheten som har pågått i två generationer i över 50 år och har varit mycket målinriktat”, hävdar Tore Blom som tillägger, “samlingarna har nu mer eller mindre nått sin volym-omfattning varför vi står inför utmaningen att upparbeta och utveckla innehållet. Inför det föreliggande arbetet kommer ett erkännande som denna väl till pass som en verifikation på att vi verkar seriöst i sak”.
Stort grattis säger ArbetSam till denna välförtjänta medalj!

Länk till pressmeddelande

Rubens maskinhistoriska samlingar. Foto: Tore Blom