Kulturministern värnar arbetslivsmuseerna

Kulturministern öppnandet utställningen Älskade snipa – från forntiden till
framtiden på Allt för sjön.

 

– Att på olika sätt stödja det civila samhället är därför viktigt! Känner ni till att vi
i Sverige faktiskt är de mest kulturaktiva i hela Europeiska Unionen? Det finns
siffror på detta! Civilsamhället har en betydelsefull del i denna hedrande
placering och däri ingår våra närmare 1 500 ideellt drivna arbetslivsmuseer.
De finns över hela landet och många har också anknytning till båtar, fiske och
sjöfart.

Kulturministerns tal vid öppnandet av utställningen Älskade snipa – från forntiden till framtiden mars 2014