Kulturarvsdagen 2017

Temat för året är “Natur och Kulturarv – miljöer med möjligheter” och bygger på det gemensamma temat i Europa. Årets kulturarvsdagar äger rum mellan den 8-10 september. Tidigare har Kulturarvsdagen endast firats andra söndagen i september men sedan några år tillbaka sträcker sig firandet över flera dagar. Ni har således möjlighet att välja mellan en eller flera dagar för ert arrangemang. Vi uppmuntrar speciellt att ni arrangerar aktiviteter som riktar sig till barn.
Alla – såväl företag, organisationer, föreningar som privatpersoner – är välkomna att delta. Det kostar inget att vara med som arrangör. Arrangemangen ska knyta an till temat, vara öppna för alla och helst gratis. Det kan exempelvis vara guidade turer, föreläsningar, och visningar om allt från historiska spår, platser, människor och byggnader till företeelser och traditioner. Samarbeta gärna med andra på orten. Riksantikvarieämbetet står för samordningen i Sverige och marknadsför evenemanget i samarbete med Sveriges Hembygdsförbund och Arbetslivsmuseernas Samarbetsråd. Mer information hittar du här.
Anmälan öppnar den 1 maj och stänger 30 juni. Anmälan görs på www.raa.se/kulturarvsdagen
 
Syftet med Kulturarvsdagen är att skapa skapa förståelse, intresse och engagemang för kulturarv och kulturmiljöer. Kulturarvsdagen är en del av Europarådets och Europeiska kommissionens samarbete European Heritage Days där 50 länder deltar. Årets gemensamma tema i Europa 2017 är ”Heritage and Nature”.

Foto: Bengt A Lundberg (CC BY)