Kulturarvsdagen 2016 – Tidens rörelser

Kulturarvsdagen 2016 har temat Tidens rörelser. Datum: 9-11 september. Riksantikvarieämbetet är samordnare i Sverige och genomför arrangemanget i samverkan med Sveriges Hembygdsförbund och Arbetslivsmuseernas Samarbetsråd.
Temat beskrivs så här i pressmeddelandet ”Tillgången till kulturarv är en demokratifråga som blir allt viktigare för människors livskvalitet och identitet. Med Kulturarvsdagen och årets tema Tidens rörelser vill vi lyfta fram den viktiga roll som samhällen, föreningar och andra grupper i alla tider haft i att tillvarata och utveckla sitt eget kulturarv och kulturmiljöer.”
Mer information och marknadsföringsmaterial för arrangörer skickas ut senare men i god tid innan anmälningsperioden börjar (anmälningsperioden är i år 15 maj till 30 juni).
Läs mer här http://www.raa.se/2016/02/kulturarvsdagen-2016-tidens-rorelser/   Den samlade informationen finns också på www.raa.se/kulturarvsdagen.
Länk till pressmeddelande.

Foto: Från vänster Cajus Petersen, Nationalmuseet Danmark (ingen upphovsrätt), Lieven Soete, Flickr (CC BY-NC-SA) och Charlotta Wasteson, Flickr (CC BY).

Foto: Från vänster Cajus Petersen, Nationalmuseet Danmark (ingen upphovsrätt), Lieven Soete, Flickr (CC BY-NC-SA) och Charlotta Wasteson, Flickr (CC BY).