Industrisamhällets landskap – kulturarv, miljö och hållbarhet

ArbetSam, Svenska industriminnesföreningen, Regionmuseet Kristianstad och Arbetets museum bjuder in till konferensen Industrisamhällets landskap – kulturarv, miljö och hållbarhet. Två intensiva dagar ägnas intressekonflikter och samverkansmöjligheter mellan kulturmiljövård och naturmiljöintressen. Fokus ligger på saneringen av förorenade miljöer och vattenverksamheter. Plats: Regionmuseet Kristianstad. Datum: 14-15 oktober 2015. Anmälan senast 25 september.
Begränsat antal deltagare. 
Bekräftelse på deltagande skickas ut senast måndagen den 28 september.
Vidarebefordra gärna denna inbjudan!
Konferens - Industrisamhällets landskap - kulturarv, miljö och hållbarhet

Konferens – Industrisamhällets landskap – kulturarv, miljö och hållbarhet