Inbjudan till arbetsmiljöseminarium

JärnvägsHistoriska RiksFörbundet bjuder in till ett arbetsmiljöseminarium på Kulturhuset i Örebro  den 2 april 2016. Arbetsmiljölagar och -regler berör alla, särskilt om vi har anställda men även föreningarnas ideellt arbetande funktionärer. Här får vi veta vad vi behöver känna till och vilka regler vi har att förhålla oss till. Richard Wester på Arbetsmiljöverket är föreläsare. Anmälan via mejl till anders.svensson@jhrf.se senast 27 mars. Klicka här mer information.