Hur ska vi bevara alla foton i framtiden?

Idag fotograferas mer än någonsin tidigare. Hur ska alla foton bevaras för eftervärlden och vem ansvarar för att det görs? En intressant fråga som lyfts av Nätverket nationellt ansvar för fotografi och som Sveriges radio Kulturnytt i P1 uppmärksammade i förra veckan. Något som är angeläget för flera av landets arbetslivsmuseer som sitter på stora fotosamlingar. Läs mer

“Tidigare har Moderna museet och Nordiska museet i Stockholm haft visst ansvar för det svenska fotografiet, men de funktionerna har avvecklats, och idag saknas enligt Eva Dahlman en nationell kulturpolitik för hur det fotografiska kulturarvet ska bevaras för eftervärlden. Istället för att ansvaret för att samla in, ta hand om och tillgängliggöra fotografier läggs på privatpersoner, släktingar eller enskilda museer, menar hon att det borde lyftas upp på nationell nivå.”

Moderna museet svarar att de inte anser att frågan behöver utredas. Det finns redan  museer som tar hand om det idag och att det är viktigare att ge stöd, framförallt ekonomiskt, till dem för att kunna ta hand om samlingarna. Läs mer

Photo by Elena Ferrer on Unsplash (CC by)