Sveriges största museiförening - 450 museer  
Seminarier/kurser ht 2013 = Wikipedia. Läs...   Gilla oss på facebookGilla oss!      English English  
till förstasidan om företaget nyhetssida medlemssida arbetslivsmuseer kunskap till länksida fotoalbum
 
För tredje året i rad arrangerar Arbetets museum tillsammans med ArbetSam Sveriges enda nationella museimässa! Mässan pågår i två dagar och bjuder på möjlighet att bekanta sig med museer, föreläsningar, invigning av utställningen Årets Arbetslivsmuseum och utdelning av pris till Årets Arbetsmyra.    Årets Arbetslivsmuseum 2013
S/S Trafik hemma i Hjo har utsetts till Årets Arbetslivsmuseum 2013. S/S Trafik utgör en unik spillra av en svunnen transporthistoria, som hade stor betydelse för landets utveckling. På den K-märkta ångaren kan dagens besökare studera hur man färdades för drygt hundra år sedan.
Läs pressmeddelande om Årets Arbetslivsmuseum ...

 

Boka utställarplats... 
               Nyheter - på gång - bra att veta - insiktsfullt - viktigt!
   

Anmäl ditt museum till Museiguide 2014!

Klicka på bilden för att ladda ned katalogen som pdf.

Museikatalog 2012. Ladda ned som pdf och skriv ut ditt landskap, 22 Mb

 

2013-12-09 ArbetSam lanserar ny hemsida den 16 december.
Fram till dess kommer det inte att ske några uppdateringar.
Vi har fullt upp att göra klart den nya sidan!

Välkomna till en ny hemsida 16 december.

 

2013-11-20 Svenska turistgalan 2013
4 december, Stockholm
Att levandegöra kulturarv med innovativa turismupplevelser
Sverige har internationellt unika resurser inom kultur och historia. Vi har även en fysisk och digital infrastruktur av hög kvalitet. Med digitaliseringens möjligheter, gränsöverskridande samarbeten och unika lösningar kan Sverige bli ett föregångsland för hållbara och tillgängliga helhetsupplevelser.
Läs mer om Svenska turistgalan ...

 

2013-11-11 Vagnsrenoveringskurs
Vagnhistoriska sällskapet
4-6 april 2014 i Forsvik, Västra Götaland
Läs mer om vagnsrenoveringskursen ...
 
2013-11-08
Årets Arbetslivsmuseum 2013 S/S Trafik, Hjo, har utsetts till Årets Arbetslivsmuseum 2013. S/S Trafik utgör en unik spillra av en svunnen transporthistoria som hade stor betydelse för landets utveckling. På den K-märkta ångaren kan dagens besökare studera hur man färdades för drygt hundra år sedan.
Läs hela nyhetsbrevet ...

 

2013-09-18 FARTYGSFORUM 2013
Leksand 12-13 oktober
Fartygsforum arrangeras i år i samarbete med Siljans Fartygsförening. Inre trafik har gått både på insjöar, vattendrag och kanaler. Just vid Siljan finns många engagerade båt- och fartygsägare. Här finns dessutom ett ovanligt stort antal ångbåtar i trafik.
Läs mer ...
 
2013-09-11 Kurs i Kulturmiljöpedagogik - tidsresor
Datum: 29-30 oktober
Plats: Ebbamåla bruk, Hovmansbygdsvägen 610, Olofström, Blekinge
Kostnad: Kursen genomförs inom Arbetes museums satsning Kunskapscentrum för arbetslivsmuseer och är därför kostnadsfri. Mat och övernattning ingår. Kursen är ett samarbete mellan Arbetets museum, ArbetSam, Kalmar läns museum och Ebbamåla bruk.
Läs kursprogram
Klicka här för anmälan
 
2013-09-11 Nu är det klart att Årets industriminne 2013 är Lapphyttan i Norberg. Utmärkelsen delas ut av Svenska industriminnesföreningen – SIM. Överlämnandet äger rum den 12 september kl. 19.00 vid Mimerlaven i Norberg i närvaro av bland andra landshövding Ingemar Skogö. Ur Svenska Industriminnesföreningens motivering: ”epokgörande forskningsinsatser, återtagande av praktisk kunskap och nyskapande arbete för att levandegöra medeltida storskalig järnhantering".
Nya Lapphyttan i Norberg är en rekonstruktion som används för att utforska och levandegöra de medeltida  arbetsprocesserna. Efter niohundra år tappas nu åter flytande järn och slagg på medeltida vis.
2013-09-06 Läs nyheter för arbetslivsmuseer - augusti 2013

Kunskapscentrum för arbetslivsmuseer
Arbetets museum kommer under tre år, med början hösten 2013, att erhålla en miljon kronor per år från Kulturdepartementet via Kammarkollegiet för en satsning på ett Kunskapscentrum för arbetslivsmuseer.
Läs nyhetsbrevet augusti...

 

2013-09-04 Lediga tjänster
Arbetets museum har tilldelats ett nationellt uppdrag att under en treårsperiod bygga upp ett kunskapscentrum för arbetslivsmuseer. För att genomföra detta behöver museet nu rekrytera en lämplig person.
Läs mer om kunskapscentrum...         Annons....
 
2013-09-03 Manustävling: Mitt liv – mitt arbete
Skriv en bok och vinn 30 000 kronor. Den ska handla om ditt liv med tyngdpunkt på yrkeslivet.
Läs mer...
 
2013-09-03 Kulturarvsdagarna 16 oktober 2013
Ett av ArbetSams medlemsmuseer, Sagabiografen i Adak, kommer att delta på Kulturarvsdagarna. Eivor Jonsson berättar då om när hon, i spetsen för ett gäng entusiastiska bybor, hittade den övergivna, igenvuxna och orörda 40-talsbiografen och väckte den till liv. I dag är Sagabiografen en levande kulturmiljö med en årligen återkommande filmfestival.
Läs mer om program...

 
2013-07-31 Tre miljoner till Sveriges arbetslivsmuseer
25 juli beslutade regeringen att Arbetets museum får tre miljoner i statligt stöd för en treårig utbildningssatsning riktad till landets 1445 arbetslivmuseer.
- Vi har kämpat i tio år för att få pengar till den här satsningen. Jag är lika delar överlycklig och överraskad över beskedet vi fick idag, säger museidirektör Niklas Cserhalmi.
Stödet innebär att Arbetets museum nu på ett bättre sätt kan satsa på att stötta arbetslivsmuseerna i frågor som rör kunskapsöverföring och kunskapsuppbyggnad.
Läs pressmeddelande ...

 
  Kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth och Niklas Csrehalmi vid presskonferens på Pythagoras i Norrtälje
2013-07-23 Kulturministern presenterar en ny satsning från regeringen riktad till svenska arbetslivsmuseer. Torsdagen den 25 juli besöker kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth Pythagoras Industrimuseum i Norrtälje. Då får vi veta mer om regeringens satsning på arbetslivsmuseer. Ministern kommer också att få en presentation av verksamheten vid Pythagoras Industrimuseum, med bland annat information om hur museet arbetar med regeringens satsning Skapande skola.

 
2013-07-05 Almedalen 2013
Planeringsarbetet inför Almedalen har fungerat bra. Arbetslivsmuseernas Centrala Organisationer har haft regelbundna SKYPE-möten under våren. För första gången någonsin fanns alla organisationer samlade på samma evenemang. Tyvärr blev vi uppdelade på två ytor med våra montrar men efter samtal med de som planerar området kommer vi förhoppningsvis att kunna samlokaliseras om vi deltar 2014. I augusti kommer vi att utvärdera samarbetet mellan organisationerna.

Generellt kan man säga att arbetslivsmuseerna som grupp har tagit flera viktiga steg framåt.
  1. Vi deltog gemensamt i Almedalen med gemensamma frågor som vi drev.
  2. Flera för oss viktiga personer visar nu på ett tydligt sätt att de är medvetna om arbetslivsmuseerna och att vi är viktiga!
  3. Det finns kreativa idéer inför fortsatt samarbete

Lars Amréus, riksantikvarie och chef för RAÄ, betonade vid ett flertal seminarier arbetslivsmuseerna som ett föredöme och berömde det arbete som arbetslivsmuseerna gör.

Kulturministern uppmärksammade arbetslivsmuseerna vid intervju där hon kommenterade museernas ekonomi.
”Det är inte självklart att det som är gratis uppskattas mest. Om vi skall hålla oss till museiavgifterna så har vi i Sverige väldigt många museer. Om vi tar arbetslivsmuseerna så är det 1 500 – 2 000 museer som finns runt om i Sverige och drivs av ideella krafter. De skulle inte klara sig om de inte fick ta betalt”.

Broschyr med våra tre viktigaste frågor Läs ...
Tryckbar broschyr hämta ...
Seminarier 2 juli på Gotlands Museum. Läs ...
 

Se TV:s inslag från vår monter

Läs Aftonbladets artikel från vår järnvägsvagnen

 
2013-06-25 AHLBÄCKDAGARNA 20-21 september
Ahlbäckstiftelsen bjuder in till årets Ahlbäckdagar i Smedjebacken, Dalarna. Temat för dagarna är Barnarbete förr och nu, här och i världen. Johan Ahlbäck är en av få konstnärer, både historiskt och i modern tid, som gestaltat barn i arbete i sin konst.
Läs mer ...
2013-06-19 Arbetslivsmuseernas Centrala Organisationer gör gemensam skrivelse till kulturministern
1. genomföra en lagöversyn inom kulturarvsområdet med syftet att inbegripa det rörliga kulturarvet i kulturarvslagstiftningen
2. fastställa kvalifikationsregler (ålder, senaste produktionsårtal eller andra kvalifikationer) för detta kulturarv som är specifika för de olika transportmedelsslagen i samråd med representanter för Arbetslivsmuseernas Centrala Organisationer
Läs skrivelsen ...
 
2013-06-19 Juryn för tävlingen Kultur på väg – bästa arrangemang under Motorhistoriska Dagen 6 juni, har utsett Motorhistoriska Dagen i Norrköping till årets evenemang 2013. Norrköpings Veteranbilklubb slog sig ihop med Norrköpings kommun i nationaldagsfirandet och skapade på så sätt en riktig folkfest.
Läs mer ...
 
2013-06-19 ArbetSam deltar som arrangör i  seminariet Museet som motor, 2 juli Almedalen. Seminariet handlar om hur museerna intar rollen som tydliga aktörer inom besöksnäringen. Det är belagt att ett levande kulturutbud samt väl underhållna och utvecklade kulturmiljöer är av stor betydelse för besöksnäringen både lokalt, regionalt och nationellt
Medverkande:
Lars Amréus, Riksantikvarie, Riksantikvarieämbet
Magnus Nilsson, ordförande, Svensk turism AB
Tomas Brül, VD, Visit Sweden
Maria Dalhed, 1:e intendent, Vasamuseet
Edna Eriksson, moderator
Läs mer ...
 
2013-06-11 Läs Nyheter för arbetslivsmuseer - juni 2013

Projektbidrag till arbetslivsmuseer
Så har de lyckliga museerna fått sina brev med besked om fördelningen av projektbidrag till arbetslivsmuseer. I år är det 65 museer som delar på de sex miljoner kronor som Riksantikvarieämbetet fördelar. Det kan noteras att 40 av dessa museer är medlemmar i ArbetSam!
Läs mer ...
 

2013-06-02 Kulturarvsdagen 2013
Dagen då kulturmiljöer, kulturlandskap, kulturhistoriska byggnader och anläggningar visas upp och historien om dessa berättas. Dagen ska bidra till att skapa förståelse och intresse för kulturarv och kulturmiljöer. I år infaller dagen söndagen den 8 september.
Årets tema - Människors mötesplatser
Information och anmälan

 
2013-05-20 Kulturministern pratade om ArbetSam och arbetslivsmuseerna på Riksförbundet Sveriges museers vårmöte.
se och hör...
Tyvärr inte bästa kvalitet
2013-05-15 Läs Nyheter för arbetslivsmuseeer maj 2013
Världens äldsta handelsfartyg besöker Norrköping!
Vid slipen i Karlsro, Norrköping, ligger Lastmotorfartyg. Sydfart. Hon skall upp för blästring och målning av skrovet samt klassning. Sydfart är ett av världens äldsta lastfartyg som fortfarande går i kommersiell trafik.
Läs mer...
 
2013-05-15 S.O.S.
Från Flemish Association for Industrial Archaeology har vi fått följande nödsignal.

Dear Colleague,
Today we have been informed of the painful news that the Heritage Department of the German region Mecklenburg-Vorpommern lifted the legal protection of the combi-liner m/s Charlesville (now in Rostock under the name m/s Georg Büchner) which once connected Antwerpen to Matadi. Since January many associations and individuals, both in Flanders and in Rostock, have been campaigning to save the ship.
Will the decision taken today mean the end of this vessel ? Only a couple of years ago it was considered to be of unique historical and heritage value - and thus protected as a historical monument. Today apparently public authorities in Germany consider it to be of no value anymore...
In Flanders and in Rostock heritage volunteers nevertheless continue struggling to save the ship.
They need your support.

Läs mer...
 
2013-05-15 Vagnsrenoveringskurs 3
20-22 september 2013
Forsviks bruk, Västergötland
Läs mer...
 
2013-05-07 Tal vid ArbetSams museidagar 3 maj 2013
Lena Adelsohn Liljeroth, Kulturminister

"Jag hoppas att vi tillsammans kan fortsätta lyfta fram arbetslivsmuseerna och inkludera dem i stadens, ortens och bygdens liv och utveckling. Lycka till med ert fortsatta program under museidagarna."

Läs hela talet!
 
 
2013-05-07 En strykjärnsforskare efterlyses till Hagalunds Tvätterimuseum vid Albysjön i Stockholm
Se mer!
 
2013-04-10 En sotare vill skänka bort mejerimaskiner som står i deras lokaler. Han gissar att utrustningen är från 40-50 tal eller tidigare. Utrustningen kostar inget, han vill skänka den till någon som kan ha glädje av den.
Maskinerna finns i Fagersta i norra Västmanland.
För mer information om mejeriutrustningen, ring Klas; 070 – 649 36 62
E-post: info@bergslagenssotning.se

 

2013-03-27 ÖPPET HUS FLYGT MUSEET
13-14 april
Man kör med en Karl-Erik motor tillverkad 1948 på Lindås Gjuteri & Formfabrik.
Under helgen är det Kulturdagar i Emmaboda Kommun med inriktning på motor.
Se hela programmet på www.emmaboda.se
 
2013-03-21 Psykiatriska Museet i Västervik blir kvar!
Landstinget och Gertrudsvik Sjöstad har gjort en överenskommelse om ett treårigt hyreskontrakt.
Den glada nyheten firas på Skärtorsdagen 28 mars 14-17 med Öppet Hus med fri entré. Museet bjuder på fika och önskar besökarna välkommen att se den nya utställning ”Trädgårdsarbete – en lisa för själen” som handlar om trädgårdsterapi och sjukhusets trädgård.
Läs mer på museets hemsida!
 
2013-03-21 Läs Nyheter för Arbetslivsmuseer!

 

Läs Nyheter för arbetslivsmuseer mars 2013
2013-03-17 Ånglok till salu
B1143/SWB A95 med treaxlig tender.
Loket har stått avställt sedan sommaren 2000.
Tubbyte krävs och är påbörjat. Stortuberna och två småtuber har tagits ut.
Värmlandståg avser avyttra detta lok och söker föreningar som är intresserade.
Deras önskan är att köparen skall ha ett långsiktigt intresse för loket och göra det körbart.
Får de ingen köpare går loket till skrot.
Länk till Värmlandstågs hemsida med information om loket: www.varmlandstag.se
Intresserade kan vända sig till info@varmlandstag.se eller till Dan Carlsson 0706-241533 för mera information!

 

2013-03-07 Hobbyfest
Arsenalen, Strägnäs
20 april 2013, kl 11-16
Läs mer!

 
2013-03-07 VARVSFORUM 2013
Nätverket Svenska Varv/Statens maritima museer/Varvshistoriska föreningen i Landskrona
INBJUDAN TILL VARVSFORUM 2013
Välkomna till Landskrona 20-21 april!
Läs mer!

 
2013-02-28 Läs nyhetsbrevet!

Läs Nyhetsbrevet!

 

2013-02-27 Arbetslivsmuseer arbetar på Wikipedia, läs pressmeddelande!

ArbetSam och Wikimedia Sverige samarbetar för att gemensamt förbättra Wikipedia. Inom samarbetet kommer arbetslivsmuseernas experter och frivilliga att lära sig redigera på Wikipedia så att de därigenom kan förbättra och skapa nya artiklar samt ladda upp både gamla och nya bilder och filmer för att bättre illustrera museernas skatter.
 

2013-02-14 Vagnsrenoveringskurs del 2
5-7 april 2013, Forsviks bruk
Kursen fokuserar på målning. Men det går bra att komma med ett objekt som inte är påbörjat. Dock kanske det inte bör vara för komplicerade saker för att kunna hinna ifatt de övriga. Möjlighet till blästring kommer att finnas. Arrangeras av Vagnhistoriska sällskapet. Läs mer!
 
2013-02--07 Kunskapsbank för maskin- och teknikhistoriskt kulturarv. Läs rapporten!
Inbjudan till seminarium 13 mars
Tid: 9 – 11
Riksantikvarieämbetet Storgatan 41, Stockholm
Industriantikvarie Ida Wedin har som en del av Riksantikvarieämbetets stöd till arbetslivsmuseer genomfört en studie och lämnat förslag på hur ett system för kunskapsöverföring mellan museer och generationer skulle kunna se ut. Vid seminariet presenteras och diskuteras hennes slutsatser.
Seminariet vänder sig till centrala aktörer med intresse av bevarande av det tekniska kulturarvet.
 
2013-02-04 Förstudie, kunskapsuppbyggnad för att klargöra möjligheten att utföra lancashiresmide
Redovisning 2013-01-28
Per Zackrisson, Svensk Byggtradition, Aneby
Att veta, att kunna berätta för andra hur en process går till och att se den för sitt inre är en stor kunskap, det är dock inte det samma som att kunna göra. Ibland är skillnaden hårfin, ibland är den oändlig. I och med möjligheten att använda lancashirehärden i Karmansbo har projektet utvecklats från ett kunskapsprojekt till ett kompetensprojekt. De sista lancashiresmedjorna lades ner 1964 och kunskapen om hur processen och arbetet i härden går till har till största delen hunnit försvinna. Vi har i denna förstudie endast kunna hitta en person i livet som arbetat professionellt som lancashiresmed trots omfattande eftersökningar.

 

 

 

2013-02-03 KUNSKAPSBANK FÖR MASKIN- OCH TEKNIKHISTORISKT KULTURARV
– en förstudie om kompetensöverföring för det tekniska levande kulturarvet
Ida Wedin, industriantikvarie

Just nu pågår ett arbete i Sverige med att tillämpa Unescos konvention om skydd för det immateriella kulturarvet. I konventionen utpekas traditionell hantverkskunskap, ett levande bruk av kulturarvet och stöd till brukare för kunskapsöverföring mellan generationer. Det teniska immateriella kulturarvet handlar om traditionella hantverkskunskaper som konsten att renovera ett vattenhjul, att underhålla en väderkvarn eller att köra en ångbåt. I Sverige är vi huvudsakligen beroende av landets 1436 ideella arbetslivsmuseer för att renovera, underhålla och köra det tekniska kulturarvet och genom att stödja deras verksamhet kan vi bedriva ett kostnadseffektivt kulturarvsbevarande i en skala som annars aldrig vore möjligt.

 
Läs rapporten! Ida Wedin, industriantikvarie. KUNSKAPSBANK FÖR MASKIN- OCH TEKNIKHISTORISKT KULTURARV
2013-01-25 Med industriarvet som inspirationskälla
INDUSTRIHISTORIA ÖVER GRÄNSERNA • VÄSTERNORRLAND • SATAKUNTA
Seminariedagar 24 – 25 april 2013, Sundsvalls Stadshus
Läs mer!

Vi brukar, visar, förvaltar och vårdar våra industrihistoriska kulturmiljöer på en rad olika sätt. Historien från vårt industrisamhälle är också fortsatt synlig i forskning och på museer i olika aktiviteter. Hur går vi vidare med detta arbete och vilken roll spelar det industrihistoriska kulturarvet i samhället idag? Under dessa dagar vill vi ge exempel på olika verksamheter sprungna ur det industrihistoriska arvet, både i Satakunta i Finland och Västernorrland i Sverige. Allt från järnbruk, varvsindustri, sågverk, pappersindustri och bryggerirörelse. Vår förhoppning är att ge ökad kunskap kring vår gemensamma industrihistoria samt ge ökad inspiration till fortsatt arbete inom våra egna arbetsfält.

2013-01-24 Läs Nyheter för arbetslivsmuseer - januari

 

2013-01-23 Museidagar 2013
3-4 maj, Kristianstad, Skåne
Välkomna till ArbetSams museidagar.
Vi utlovar intressanta föredrag, spännande studiebesök men framförallt möjligheten att träffa museifolk från hela landet med outsinliga möjligheter till erfarenhetsutbyte. Missa inte ett vårprunkande Skåne med äppelblom, cider och spännande tungomål.
PROGRAM
ANMÄLAN

 

2013-01-15 Bidrag till arbetslivsmuseer
Riksantikvarieämbetet har lagt ut ansökningshandlingarna för projektbidrag till arbetslivsmuseer.
Sista ansökningsdag 18 mars 2013

 

2013-01-15 Sjöhistoriska museet fördelar ett ekonomiskt bidrag till historiskt värdefulla fartyg. Stödet ska stimulera till insatser som gör att fartygen bevaras med en kulturhistorisk inriktning. Information om stödet och en särskild ansökningshandling finns att hämta på Sjöhistoriska museet eller Statens maritima museer.
Ansökningar tas emot från och med 15 januari till och med 15 mars.
 

Äldre nyheter finns här!

Uppdaterad: 2013-12-09


  Arbetslivsmuseernas Samarbetsråd
  Laxholmen
  602 21 Norrköping
  Telefon: 011-23 17 30   Fax: 011-18 22 90
  E-mail: info@arbetsam.com
  Hemsida: www.arbetsam.com
  Bankgiro: 5701 - 8509