Linköping 27 maj 2004

Beredskapskol fynd för museijärnvägar

  Gamla ånglok eldas med stenkol, ett bränsle som har blivit svårare att få tag på till rimlig kostnad. Ett erbjudande från Tekniska Verken i Linköping har därför inneburit att fyra museijärnvägar i landet säkrat koltillgången för flera år framöver, till ett bra pris.

De dryga 13 000 ton polskt stenkol som funnits lagrat i Knivinge, i närheten av Vreta Kloster utanför Linköping, lades dit 1965 som beredskapslager i statens ägo. 1985 köptes kollagret av Tekniska Verken i Linköping och i höstas skopades lagret upp för att bland annat bli bränsle i Tekniska Verkens kraftvärmeverk.

Men en del av kolet, cirka 850 ton, har sålts till fyra musiejärnvägar: Museiföreningen Stockholm-Roslagens Järnvägar (Uppsala), Anten-Gräsfnäs Järnväg (utanför Alingsås), Skånska Järnvägar (Brösarp) och Östra Sörmlands Järnväg (Mariefred).

- Kolet har just den storlek, fraktion, som vi använder. Vi är jätteglada att vi fått den här möjligheten att köpa stenkol till ett mycket bra pris, förklarar Johan Vinberg i Stockholm-Roslagens Järnvägar.

Med tiden har det blivit svårt för museijärnvägar att hitta billigt stenkol som har rätt storlek, dvs de lite större fraktioner som används i ånglok. De flesta importörer satsar istället på mer finmalda produkter.

- Vi är glada att kunna förse museijärnvägarna med stenkol, förklarar Erik Lindhe på Tekniska Verken i Linköping som också säger att den första förfrågan om stenkolsköpet kom från en importorganisation dit järnvägsföreningarna först vänt sig. Importorganisationen kände till att Tekniska Verken hade tillgång på kol av rätt fraktion och förmedlade kontakten.

Kolkvantiteterna har nu hämtats av respektive järnvägsförening för vidare lagring i anslutning till järnvägsanläggningarna.

- Det här betyder mycket för oss. Dels har vi nu tillgång till kol under de kommande fem – tio åren, dels var priset så bra att vi kan frigöra medel för löpande drift och underhåll av vår järnväg, säger Johan Vinberg.

Beredskapskolet har sedan 1965 lagrats i ett vattenfyllt tidigare kalkbrott. Under hösten 2003 pumpades vattnet bort och stenkolen forslades bort. Eftersom kolet inte suger åt sig vatten så har det inte tagit skada av lagringen, och det torkar snabbt när det får ligga och rinna av.

För ytterligare information, kontakta:

Lasse Jansson, Informationschef Tekniska Verken 013- 20 91 92

Erik Lindhe, planeringsingenjör, Tekniska Verken 013-20 90 67

 

Tekniska Verken i Linköping AB ägs av Linköpings kommun. Koncernen består av ett moderbolag samt åtta dotterbolag. Koncernen är verksam inom en rad områden som på olika sätt rör samhällets tekniska service: el, fjärrvärme, fjärrkyla, vatten och avlopp, avfallsbehandling, gatubelysning, entreprenader, biogas, bredband och IT.