Kunskapscentrum för arbetslivsmuseer

Arbetets museum kommer under tre år, med början hösten 2013, att erhålla en miljon kronor per år från Kulturdepartementet via Kammarkollegiet för en satsning på ett Kunskapscentrum för arbetslivsmuseer.