Handbok om utställningsproduktion

Forum för utställare har tagit fram en handbok om utställningsproduktion; Utställningens anatomi, skriven av Jan Hjort. “Detta kompendium tillägnas dem som vill öka sina kunskaper om utställningar, både studerande och yrkesverksamma. Skriften kan vara kurslitteratur för högskoleutbildning och annan utbildning eller vara självinstruerande för den idoge ensamvargen. 

Målgrupper är museipersonal, lärare vid gymnasier och högstadier, och den kan vara bredvidläsningsbok för medieintresserade elever. 

Beslutsfattare, som inte aktivt deltar i utställningsarbetet (chefer) behöver just därför läsa skriften som orienteringskurs och beslutsunderlag.” Jan Hjorth 2010

Länk till Utställningens anatomi

Framsida Utställningens anatomi