Hamn- och varvskranar i Västra Götaland

“Att få laga fartyg med stora skador och sedan se dem åka iväg, det var en så skön känsla. Det var yrkesstolthet.” Så berättar Kerstin Rundström som under 40 års tid arbetat som kranförare på Eriksbergsvarvet och Götaverken i Göteborg.
Hon var med på den tiden när det fanns hundratals hamnkranar och kranförare som idogt lyfte fartygsdelar på varven och lastade och lossade gods i länets olika hamnar. De bidrog till platsens alldeles speciella siluett och karaktär. Idag är bara ett fåtal kvar, utkonkurrerade av ny teknik eller nedläggning av verksamhet. Ladda ned här eller beställ ett eget exemplar genom att mejla till länkad e-post.

Text: Hans Hellman
Grafisk form och layout: Gabriella Kalmar
Omslagsbild: Bilden är från Lidköpings hamn.
Kranen är den äldsta i drift i länet.
Foto: Hans Hellman.
Foton: Hans Hellman om inget annat anges
Utgiven av Västarvet kulturmiljö/Västra Götalandsregionen, Västarvet