Grattis Wallåkra Stenkärlsfabrik!

Medlemsmuseum Wallåkra Stenkärlsfabrik har vunnit Svenska industriminnesföreningens utmärkelse Årets industriminne 2021.  Wallåkra Stenkärlsfabrik, anno 1864, är en kvarleva från en skånsk industri- och hantverksepok. Här tillverkas än idag klassiska brunglänsande stenkärl. Samt Krog med utsökt mat naturskönt i Rååns dalgång. Wallåkra Stenkärlsfabrik drivs av Åsa Ormell, Åsa fick utmärkelsen Årets Arbetsmyra 2019.

Motivering Årets industriminne 2021: Wallåkra Stenkärlsfabrik tilldelas utmärkelsen Årets industriminne 2021 för omställningen av en gammal skånsk lervaruindustri till ett besöksmål i tiden med bevarade traditionella metoder. Här kan besökaren följa hela produktionskedjan från lerfyndighet till färdig produkt, men också prova på att ta plats vid en av drejskivorna i den hundrafemtioåriga verkstaden. På så sätt förmedlas kunskap om de traditionella metoderna i ett viktigt regionalt kulturarv.

Länk till pressmeddelande.

Wallåkra Stenkärlsfabrik