Fördelning krisstöd för särskilda behov

Kulturrådet har fördelat krisstöd för särskilda behov i kulturlivet, sökta belopp upp till 607 800 kr. Totalt har 491,2 milj. kr hittills fördelats. Av dessa tillfaller 6 042 000 kr medlemmar i ArbetSam. Krisstödet för särskilda behov har kunnat sökas för två olika ändamål; tillfälligt eller förstärkt verksamhetsbidrag och projektbidrag för främjande insatser och smittskyddssäkra evenemang. Även ArbetSam har sökt och beviljats stöd för särskilda behov. Mer information om det inom kort.

Lista medlemmar som beviljats stöd för särskilda behov
Läs mer och se alla som beviljats krisstöd för särskilda behov, på Kulturrådets hemsida.

Foto: Qvarnstensgruvan i Lugnås