Fler och fler arbetslivsmuseer ansluter sig till ArbetSam

ArbetSam växer kraftigt varje år. 2017 var inget undantag. Vid årets början hade vi totalt 582 medlemmar, varav 538 var museer. Övriga medlemmar är föreningar, organisationer och enskilda medlemmar. Vid 2017 års slut hade vi 604 medlemmar, varav 559 är museer. Vi hälsar alla nya medlemmar varmt välkomna!
Lista nya medlemsmuseer 2017.

Det är glädjande att antalet anslutna medlemmar ökar för varje år. På detta sätt kan vi företräda våra medlemmar på ett ännu bättre sätt genom att vår representativitet ökar.

Det är medlemmarna som skapar ArbetSams utformning. Det är utifrån medlemmarnas behov och önskemål vi styr vilka frågor vi ska driva och vilka kurser vi ska anordna. Geografiskt återfinns medlemmarna över hela Sverige i alla landskap. Arbetslivsmuseerna finns i storstäder, i mindre orter och ute på landsbygden. Ofta på kulturhistoriskt intressanta platser. Arbetslivsmuseernas inriktningar sträcker sig över 41 olika verksamhetsområden.