Film: Vattendirektivets påverkan kultur- och naturmiljö

Cirka 200-300 arbetslivsmuseer är drabbade av EU:s vattendirektiv. Flera hundra år gamla kulturmiljöer hotas att raseras. Miljöer där människan lever och verkar än idag och som är viktiga ur flera perspektiv; kulturhistoria, rekreation och besöksnäring, för att nämna några. Här nedan en film framtagen av Örebro läns museum.