Fartygsstöd 2018

För dem som äger kulturhistoriskt värdefulla fartyg finns möjlighet att ansöka om ekonomiskt stöd för reparationer av olika slag. Ansökningsperioden börjar idag den 15 januari och pågår i två månader till den 15 mars.
Sjöhistoriska museet, som är en del av Statens maritima museer, fördelar ett ekonomiskt bidrag till historiskt värdefulla fartyg. Totalt delas en miljon kronor ut varje år, fördelat på en rad olika fartyg. Stödet ska stimulera till insatser som gör att fartygen bevaras med en kulturhistorisk inriktning. Bidraget utgör normalt bara en mindre del av den totala kostnaden. Fartygsstödet kan sökas av ägare till fartyg som blivit k-märkta av Sjöhistoriska museet eller fartyg som står inför möjligheten att kunna k-märkas.
Läs mer här på Sjöhistoriska museets hemsida.

 

 

 

 

 

 

Bild: Skonaren Vega