Fartygsforum 2016

Sjöhistoriska anordnar varje år Fartygsforum. Nu är det dags för Fartygsforum 2016. Datum: 15-16 oktober. Plats: Simrishamn. Fartygsforum är en mötesplats för alla som bevarar och brukar historiska fartyg, ett tillfälle för ideella aktörer, myndigheter och andra institutioner att mötas och tillsammans diskutera och samtala om angelägna frågor. Här hittar du program och information kring anmälan.

Bild till nyhet Fartygsforum 2016