Dags att söka projektbidrag från Riksantikvarieämbetet

Under 2015 kommer Riksantikvarieämbetet fördela 6 miljoner kronor i bidrag till arbetslivsmuseer. Syftet med bidraget är att stärka arbetslivsmuseernas möjligheter att bevara, visa och bruka industrisamhällets kulturarv. Sista ansökningsdag är den 16 mars 2015. Läs mer om bidraget här.

Lådor Borgquistska hattmusseet