Dags att söka projektbidrag för arbetslivsmuseer

Nu är det dags att ansöka om projektbidrag från Riksantikvarieämbetet (RAÄ). Blanketter  finns  på RAÄs hemsida, se länk nedan.
Bidraget heter i år Bidrag till kulturarvsarbete. Det är 16 miljoner kronor som ska fördelas. 8 miljoner kronor är reserverade för arbetslivsmuseer men arbetslivsmuseerna har även möjlighet att ta del av de övriga 8 miljoner kronorna. Det är en gemensam utlysning för alla pengarna så ni behöver endast göra en ansökan.

Så – se över vilka behov ni har och sätt er sedan ned och sök medel till projektet!

Det är angeläget att ni skriver arbetslivsmuseets namn som sökande samt anger att ni är ett arbetslivsmuseum.

Vill ni bolla idéer, få inspiration, få svar på frågor – delta på en av våra Söka pengar-kurser som vi genomför på olika platser i landet. Eller, kontakta ArbetSams kansli eller Riksantikvarieämbetet.

Länk till Riksantikvarieämbetets hemsida för mer information och blanketter.
Länk till Riksantikvarieämbetets hemsida för information om bidrag till kulturarvsarbete.

Söka pengar-kurs x 4
20 feb –  Komstad kvarn, Sävsjö – program och anmälan
22 feb – Lotsångfartyget Polstjärnan, Karlstad – program och anmälan
27 feb – Wetterlings Yxfabrik, Storvik – program och anmälan
1 mar – Norrbottens Järnvägsmuseum, Luleå – program och anmälan

Kontaktuppgifter:
ArbetSams kansli – Lovisa Almborg, 011-23 17 30
Riksantikvarieämbetet – Tove Holm, 08-51 91 80 16

Länk till RAÄs sida med information om regleringsbrevet för 2018.
Länk till RAÄs regleringsbrev för 2018.


Medlemsmuseum Världsarvet Grimeton. Foto: Världsarvet Grimeton