Kategoriarkiv: Okategoriserade

Skrivelse angående lagskydd för äldre transportmedel

Transporthistoriskt Nätverk har skickat en skrivelse angående lagskydd för äldre transportmedel. Nästan två år efter att Riksantikvarieämbetets utmärkta rapport om rörligt kultur­arv utkom har denna ännu inne sänts ut på remiss. Transporthistoriskt Nätverk av­ser därför med denna skrivelse dels framföra ett antal smärre synpunkter på rap­porten dels framhålla behovet av lagstiftning till skydd för det rörliga kulturarvet samt presentera nätverket. Skrivelse har skickats till Kulturdepartementet, Infrastrukturdepartementet, ett flertal riksdagsledamöter m fl.

Skrivelse Lagfäst kulturarvsskydd för äldre transportmedel.
Sändlista skrivelse Lagfäst kulturarvsskydd för äldre transportmedel.

Upsala-Lenna Jernväg, Lennakatten. Foto: Torsten Nilsson

Dela med er av era erfarenheter med museisektorn

Riksantikvarieämbetet och Sveriges museer ska ha digitalt Vårmöte 7-8 september. Arrangörerna vill lyssna in så många perspektiv från museisektorn som möjligt och de efterlyser nu arbetslivsmuseernas erfarenheter kring hur ni har klarat er under våren och sommaren, speciellt vad det gäller användningen av digitala kanaler, medier och arbetssätt.
Vårmötet kommer att ha fokus på det digitala, under konferensens andra dag är det fördjupning i erfarenheter och det blir även en hel del praktiknära exempel på hur olika museer ställt om för att möta sina besökare digitalt och hur samspelet mellan ny teknik och gamla berättelser kan se ut.

Vilka nya erfarenheter har ni vad gäller digitala kanaler, medier och arbetssätt?
Har ni nått era målgrupper på nya sätt under coronatiden?
Hur ser ni på den kommande hösten?

Skicka gärna en kort video (ca 30 sekunder till en minut) med era tankar till Larissa Borck (larissa.borck@raa.se) – eller hör av er till Larissa så hjälper hon er.


Bild: Telefonist med bröstmikrofon. Tekniska museet, Public Domain.

Nominera Årets Arbetslivsmuseum 2021

Runt om i landet finns underbara arbetslivsmuseer. Vilket är ditt favoritarbetslivsmuseum? Nominera de arbetslivsmuseer som du tycker är värda att ingå i uttagningen av Årets Arbetslivsmuseum 2021. Senast 15 augusti ska nomineringen vara inne.
Utmärkelsen Årets Arbetslivsmuseum är ett sätt att synliggöra dessa lite extra, visa uppskattning och uppmuntran till alla dessafantastiska kulturarvsbevarare som tar hand om så stora delar av vårt kulturarv. Utan deras arbete hade vi inte lika många historier att berätta och inte lika många smultronställ att besöka.
Nomineringsblankett

Hur går nomineringen till?
Skicka ett brev på max en A4-sida där du berättar varför just det här museet borde utses till Årets Arbetslivsmuseum. Kriterier att beakta:
• Stabilitet, långsiktiga strategier
• Kunskapsbevarande
• Ideellt engagemang
• Genusperspektiv
• Förmedling/utställningar
• Pedagogiskt arbete
• Tillgänglighet
• Turista på museum
• Upplevelse/wow-effekt
• Förankring i omvärlden
• Fysiskt bevarande

Vem kan nominera?
Vem som helst kan nominera ett arbetslivsmuseum.
Men det är ju inte helt fel om man besökt museet någon gång och känner till verksamheten.

Vilka museer kan nomineras?
Alla museer som finns med i databasen.
Nomineringen skickas till: nominering@arbetetsmuseum.se
Eller: Årets Arbetslivsmuseum – Arbetets museum
Laxholmen, 602 21 Norrköping
Skicka gärna med broschyrer, bilder och annat som kan berätta om museet.

Vem utser pristagaren?
En jury utsedd av Arbetets museum, Arbetslivsmuseernas Samarbetsråd, Statens maritima och transporthistoriska museer. Juryn träffas under hösten och utser vinnaren.

Om utmärkelsen Årets Arbetslivsmuseum:
Utmärkelsen Årets Arbetslivsmuseum instiftades 2010. Bakom utmärkelsen står Arbetets museum i samverkan med Arbetslivsmuseernas Samar­betsråd och Statens maritima och transporthistoriska museer. Priset består
av 25 000 kr, en emaljskylt och äran.

Läs mer här.

ArbetSam ansluten till NOD Sverige

ArbetSam har anslutit sig till NOD Sverige, ett nationellt organ för dialog och
samråd mellan regeringen och det civila samhället. Genom NOD kan vi förmedla information och konkreta exempel från organisationer som representerar industrisamhällets kulturarv, om deras behov och förutsättningar. Vi hoppas även få ta del av kunskaper och lärdomar från andra civilsamhällsorganisationer i nätverket, menar Lovisa Almborg, verksamhetsledare ArbetSam.
Syftet med NOD är att underlätta samverkan mellan offentliga aktörer och civilsamhället, och tillhandahålla mötesplatser för att främja dialog. NOD spänner över alla sakpolitiska områden.

Länk till NODs hemsida.

Välkomna nya medlemmar 2020!

Nya året innebär att flera nya arbetslivsmuseer blir medlemmar i ArbetSam. Med 21 nya har ArbetSam nu över 600 medlemsmuseer. Hurra!

Sotare Hans Edlund på tak i Katrineholm. Foto: ArbetSam

Bland de nya medlemsmuseerna har vi till exempel ett Skorstensfejaryrkesmuseum,  som berättar historien om ett av de äldsta yrkena i Sverige. En annan ny medlem är ett levande handpappersbruk som är i drift och ett av få kommersiellt verksamma handpappersbruk i Europa. Men också ett helt nytt marinarkeologiskt museum om Östersjöns världsunika kulturarv som öppnar under 2020. Vi hälsar er alla välkomna till ArbetSam!

Lessebo Handpappersbruk i Småland

Sjöfartsmuseet i Karlshamn, Blekinge
t/s Kvartsita, Bohuslän
Skorstensfejaryrkets Museum, Dalarna
Lindesnäs Bruksmuseum, Dalarna
Gotlands fiskerimuseum Kovik, Gotland
Vanges Museigård, Gotland
Nordanstigs Kustmuseum, Hälsingland
Elfstrands krukmakeri, Skåne
Hallsbergs gård & stenar, Skåne
Nostalgimuseum, Skåne
Pålsjö mölla, Skåne
Sliperiet Gylsboda, Skåne
Chalanderska Möbelmuseet, Småland
Gemla Leksaksmuseum, Småland
Lessebo Handpappersbruk, Småland
Storebro Bruksmuseum, Småland
Vrak – Museum of Wrecks, Stockholm
Thorslundkagge och Ekliggarnas sal, Södermanland
Gottfrid Skytts Snickeri, Uppland
Gillberga hbf Polis & lantbruksmuseum, Värmland
Västerbottens Medicinhistoriska Museum, Västerbotten

Finns ditt arbetslivsmuseum i regionens kulturplan?

Sedan 2011 fördelar regionerna statliga medel till regional kulturverksamhet i respektive region. Modellen heter Kultursamverkansmodellen. Finns ditt arbetslivsmuseum med i din regions kulturplan?  ArbetSam har det senaste året skickat brev till landets samtliga regioner och informerat om vikten att ha med industrisamhällets kulturarv och arbetslivsmuseerna i respektive regions kulturplan. ArbetSam har även varit i kontakt med ett flertal regioner och skrivit yttranden på förslag på kulturplaner. Men det är angeläget att även ni på arbetslivsmuseerna har kontakt med och synliggör er, hos regionerna. Det är även angeläget att ni har löpande kontakt med kommunen. Det är inte ovanligt att regionen bygger sin kunskap på vad de får information om från kommunerna. Ideell kulturallians har tagit fram material för att lära mer och för att använda i kontakten med sin region.

Metodverktyg – Att samråda med civilsamhället inom kultursamverkansmodellen

Studiehandledning – Höj rösten i kulturpolitiken. En studiecirkel om regionala kulturplaner och samverkan

Att läsa och förstå en kulturplan

Länk till ArbetSams sida med skrivelser och yttranden

Kort film om kultursamverkansmodellen, framtagen av Statens kulturråd:

 

Kurskalender våren 2020

Nu kan vi presentera kurskalendern för våren 2020. Vi fortsätter att fördjupa oss i samlingsförvaltning. Vi lär oss vad det innebär att utveckla, bevara, dokumentera och tillgängliggöra samlingarna på ett trovärdigt och hållbart sätt. Vi lär oss mer om till farliga föremål och hantering av explosiva ämnen. Sammanlagt genomför vi fyra kurser i ämnet; två på våren och två under hösten 2020. ArbetSam erbjuder dessutom sina medlemmar ett seminarium 19 april med samlingsvård i fokus, läs mer i programmet för Museidagar om det seminariet. Våren innehåller även kurs i arkiveringsvård, museiskola, två olika motorkurser mm.

Länk till kurskalender våren 2020.
Länk till program Museidagar 2020.

 

Seminarium om bergsmekanik

Kommittén “Icke-järnmetaller, malmfyndigheter och metallurgi” vidJernkontoret bjuder in till seminarium “Bergsmekanik – det outforskade steget mellan gruva  och hytta.” Seminarium med eftermiddagskaffe för alla med intresse av arkeologi, historia, malm och metaller. Seminariet är kostnadsfritt och eftermiddagskaffe ingår.
Datum: 8 november. Plats: Jernkontoret, Stockholm. Seminariet börjar kl 13.00. Ingen föranmälan erfordras.

Program.

Nyheter för arbetslivsmuseer – augusti

Slutet av augusti är här med sommarens sista suck. Med hösten på ingång händer många roliga saker. Några av dem har vi uppmärksammat i nyhetsbrevet som fototävlingen Wiki Loves Monuments, att det är dags att nominera till årets arbetsmyra och att delta i höstens kurser – Samla Vårda Gallra är först på tur. I nyhetsbrevet kan du även läsa om att kampen fortsätter för Pythagoras Industrimuseum som är nedläggningshotat.

Nyheter för arbetslivsmuseer – augusti 2019 (pdf)

Foto: Lanthandeln på Dufveholms herrgård Foto: Magdalena Åkerström

Nyheter för arbetslivsmuseer – juni (RAÄ fördelning projektbidrag 2018)

Riksantikvarieämbetet (RAÄ) har under våren 2018 fördelat 16 milj kr i projektbidrag till kulturarvsarbete. Av de 16 milj kr är 8 milj kr reserverade för arbetslivsmuseer, men arbetslivsmuseer har även möjlighet att ta del av resterande 8 milj kr.
84 arbetslivsmuseer beviljades bidrag varav 60 är medlemmar i ArbetSam. Bra jobbat och grattis medlemmar!

Fördelning 8 milj kr till arbetslivsmuseer
Medlemmar i ArbetSam: 5 584 500 kr
Övriga arbetslivsmuseer: 2 415 500 kr

Fördelning 8 milj till övrigt kulturarvsarbete
Medlemmar i ArbetSam: 1 124 000 kr
Övriga arbetslivsmuseer: 626 000 kr
Övriga kulturarvsarbetare: 6 250 000 kr

Avslag
Medlemmar i ArbetSam: 16 747 868 kr
Övriga arbetslivsmuseer: 2 338 700 kr
Övriga kulturarvsarbete: 27 042 467 kr

Totalt ansöktes om 62 129 035 kr! Det visar att det finns ett enormt behov men också en enorm vilja i landet att bevara, bruka och utveckla vårt kulturarv och där industrisamhällets kulturarv som visas på arbetslivsmuseerna är viktig del.

1. Lista fördelning projektbidrag till kulturarvsarbete 2018
2. Länk till RAÄs hemsida med information om fördelningen

Bild: Medlemsmuseum Vadstena spetsmuseum beviljades 20 000 kr till knyppelredskap. Vadstena spetsmuseum tar varje år emot ett stort antal ungdomar och lär ut knyppelteknikens kunskap, en del av det immateriella kulturarvet.