Kategoriarkiv: Okategoriserade

Välkomna nya medlemmar 2020!

Nya året innebär att flera nya arbetslivsmuseer blir medlemmar i ArbetSam. Med 21 nya har ArbetSam nu över 600 medlemsmuseer. Hurra!

Sotare Hans Edlund på tak i Katrineholm. Foto: ArbetSam

Bland de nya medlemsmuseerna har vi till exempel ett Skorstensfejaryrkesmuseum,  som berättar historien om ett av de äldsta yrkena i Sverige. En annan ny medlem är ett levande handpappersbruk som är i drift och ett av få kommersiellt verksamma handpappersbruk i Europa. Men också ett helt nytt marinarkeologiskt museum om Östersjöns världsunika kulturarv som öppnar under 2020. Vi hälsar er alla välkomna till ArbetSam!

Lessebo Handpappersbruk i Småland

Sjöfartsmuseet i Karlshamn, Blekinge
t/s Kvartsita, Bohuslän
Skorstensfejaryrkets Museum, Dalarna
Lindesnäs Bruksmuseum, Dalarna
Gotlands fiskerimuseum Kovik, Gotland
Vanges Museigård, Gotland
Nordanstigs Kustmuseum, Hälsingland
Elfstrands krukmakeri, Skåne
Hallsbergs gård & stenar, Skåne
Nostalgimuseum, Skåne
Pålsjö mölla, Skåne
Sliperiet Gylsboda, Skåne
Chalanderska Möbelmuseet, Småland
Gemla Leksaksmuseum, Småland
Lessebo Handpappersbruk, Småland
Storebro Bruksmuseum, Småland
Vrak – Museum of Wrecks, Stockholm
Thorslundkagge och Ekliggarnas sal, Södermanland
Gottfrid Skytts Snickeri, Uppland
Gillberga hbf Polis & lantbruksmuseum, Värmland
Västerbottens Medicinhistoriska Museum, Västerbotten

Finns ditt arbetslivsmuseum i regionens kulturplan?

Sedan 2011 fördelar regionerna statliga medel till regional kulturverksamhet i respektive region. Modellen heter Kultursamverkansmodellen. Finns ditt arbetslivsmuseum med i din regions kulturplan?  ArbetSam har det senaste året skickat brev till landets samtliga regioner och informerat om vikten att ha med industrisamhällets kulturarv och arbetslivsmuseerna i respektive regions kulturplan. ArbetSam har även varit i kontakt med ett flertal regioner och skrivit yttranden på förslag på kulturplaner. Men det är angeläget att även ni på arbetslivsmuseerna har kontakt med och synliggör er, hos regionerna. Det är även angeläget att ni har löpande kontakt med kommunen. Det är inte ovanligt att regionen bygger sin kunskap på vad de får information om från kommunerna. Ideell kulturallians har tagit fram material för att lära mer och för att använda i kontakten med sin region.

Metodverktyg – Att samråda med civilsamhället inom kultursamverkansmodellen

Studiehandledning – Höj rösten i kulturpolitiken. En studiecirkel om regionala kulturplaner och samverkan

Att läsa och förstå en kulturplan

Länk till ArbetSams sida med skrivelser och yttranden

Kort film om kultursamverkansmodellen, framtagen av Statens kulturråd:

 

Kurskalender våren 2020

Nu kan vi presentera kurskalendern för våren 2020. Vi fortsätter att fördjupa oss i samlingsförvaltning. Vi lär oss vad det innebär att utveckla, bevara, dokumentera och tillgängliggöra samlingarna på ett trovärdigt och hållbart sätt. Vi lär oss mer om till farliga föremål och hantering av explosiva ämnen. Sammanlagt genomför vi fyra kurser i ämnet; två på våren och två under hösten 2020. ArbetSam erbjuder dessutom sina medlemmar ett seminarium 19 april med samlingsvård i fokus, läs mer i programmet för Museidagar om det seminariet. Våren innehåller även kurs i arkiveringsvård, museiskola, två olika motorkurser mm.

Länk till kurskalender våren 2020.
Länk till program Museidagar 2020.

 

Seminarium om bergsmekanik

Kommittén “Icke-järnmetaller, malmfyndigheter och metallurgi” vidJernkontoret bjuder in till seminarium “Bergsmekanik – det outforskade steget mellan gruva  och hytta.” Seminarium med eftermiddagskaffe för alla med intresse av arkeologi, historia, malm och metaller. Seminariet är kostnadsfritt och eftermiddagskaffe ingår.
Datum: 8 november. Plats: Jernkontoret, Stockholm. Seminariet börjar kl 13.00. Ingen föranmälan erfordras.

Program.

Nyheter för arbetslivsmuseer – augusti

Slutet av augusti är här med sommarens sista suck. Med hösten på ingång händer många roliga saker. Några av dem har vi uppmärksammat i nyhetsbrevet som fototävlingen Wiki Loves Monuments, att det är dags att nominera till årets arbetsmyra och att delta i höstens kurser – Samla Vårda Gallra är först på tur. I nyhetsbrevet kan du även läsa om att kampen fortsätter för Pythagoras Industrimuseum som är nedläggningshotat.

Nyheter för arbetslivsmuseer – augusti 2019 (pdf)

Foto: Lanthandeln på Dufveholms herrgård Foto: Magdalena Åkerström

Nyheter för arbetslivsmuseer – juni (RAÄ fördelning projektbidrag 2018)

Riksantikvarieämbetet (RAÄ) har under våren 2018 fördelat 16 milj kr i projektbidrag till kulturarvsarbete. Av de 16 milj kr är 8 milj kr reserverade för arbetslivsmuseer, men arbetslivsmuseer har även möjlighet att ta del av resterande 8 milj kr.
84 arbetslivsmuseer beviljades bidrag varav 60 är medlemmar i ArbetSam. Bra jobbat och grattis medlemmar!

Fördelning 8 milj kr till arbetslivsmuseer
Medlemmar i ArbetSam: 5 584 500 kr
Övriga arbetslivsmuseer: 2 415 500 kr

Fördelning 8 milj till övrigt kulturarvsarbete
Medlemmar i ArbetSam: 1 124 000 kr
Övriga arbetslivsmuseer: 626 000 kr
Övriga kulturarvsarbetare: 6 250 000 kr

Avslag
Medlemmar i ArbetSam: 16 747 868 kr
Övriga arbetslivsmuseer: 2 338 700 kr
Övriga kulturarvsarbete: 27 042 467 kr

Totalt ansöktes om 62 129 035 kr! Det visar att det finns ett enormt behov men också en enorm vilja i landet att bevara, bruka och utveckla vårt kulturarv och där industrisamhällets kulturarv som visas på arbetslivsmuseerna är viktig del.

1. Lista fördelning projektbidrag till kulturarvsarbete 2018
2. Länk till RAÄs hemsida med information om fördelningen

Bild: Medlemsmuseum Vadstena spetsmuseum beviljades 20 000 kr till knyppelredskap. Vadstena spetsmuseum tar varje år emot ett stort antal ungdomar och lär ut knyppelteknikens kunskap, en del av det immateriella kulturarvet.

ArbetSams yttrande på Ett land att besöka

Regeringen beslutade 2016 att utreda och föreslå en sammanhållen politik för hållbar turism och växande besöksnäring. Syftet med utredningen var att ge regeringen underlag för att stärka besöksnäringen som export- och jobbmotor i hela landet. ArbetSam är ett av remissinstanserna och har skrivit ett yttrande.

Länk till SOU 2017:95 Ett land att besöka – En samlad politik för hållbar turism och växande besöksnäring
Länk till ArbetSams yttrande

Grattis Svenska Skoindustrimuseet – Årets Arbetslivsmuseum 2017

Medlemsmuseet Svenska Skoindustrimuseet har blivit utsett till Årets Arbetslivsmuseum 2017. Det finns många fantastiska arbetslivsmuseer bland våra medlemmar, Svenska Skoindustrimuseet är ett av dem och är verkligen värda utnämningen. Det var flera av de nominerade museerna som juryn ansåg är värdiga vinnare men i slutet av dagen var juryn enig om att Svenska Skoindustrimuseet är ett museum som med råge och bravur uppfyller kriterierna för att utnämnas till Årets Arbetslivsmuseum 2017. Svenska Skoindustrimuseet ligger i Kumla, Närke. Prisutdelning sker längre fram i höst på Svenska Skoindustrimuseet. Grattis än en gång!

Länk till pressmeddelande
Länk till Svenska Skoindustrimuseets hemsida

Svenska Skoindustrimuseet
Foto: Torsten Nilsson

Kulturarvsdagen 2016 – Tidens rörelser

Kulturarvsdagen 2016 har temat Tidens rörelser. Datum: 9-11 september. Riksantikvarieämbetet är samordnare i Sverige och genomför arrangemanget i samverkan med Sveriges Hembygdsförbund och Arbetslivsmuseernas Samarbetsråd.
Temat beskrivs så här i pressmeddelandet “Tillgången till kulturarv är en demokratifråga som blir allt viktigare för människors livskvalitet och identitet. Med Kulturarvsdagen och årets tema Tidens rörelser vill vi lyfta fram den viktiga roll som samhällen, föreningar och andra grupper i alla tider haft i att tillvarata och utveckla sitt eget kulturarv och kulturmiljöer.”
Mer information och marknadsföringsmaterial för arrangörer skickas ut senare men i god tid innan anmälningsperioden börjar (anmälningsperioden är i år 15 maj till 30 juni).
Läs mer här http://www.raa.se/2016/02/kulturarvsdagen-2016-tidens-rorelser/   Den samlade informationen finns också på www.raa.se/kulturarvsdagen.
Länk till pressmeddelande.

Foto: Från vänster Cajus Petersen, Nationalmuseet Danmark (ingen upphovsrätt), Lieven Soete, Flickr (CC BY-NC-SA) och Charlotta Wasteson, Flickr (CC BY).

Foto: Från vänster Cajus Petersen, Nationalmuseet Danmark (ingen upphovsrätt), Lieven Soete, Flickr (CC BY-NC-SA) och Charlotta Wasteson, Flickr (CC BY).

Nyheter för arbetslivsmuseer – februari 2016

I årets andra nyhetsbrev finns information om bidragsansökan till Riksantikvarieämbetet – det är hög tid för arbetslivsmuseerna att börja skriva ihop sin ansökan. Det är även dags att att fylla i enkäten för besöksstatistik 2015. I nyhetsbrevet kan du läsa en intervju med Fredrik Junkka, utredare på Myndigheten för Kulturanalys. Nyhetsbrevet innehåller också information om Lilla museiskolan våren 2016 och viktiga datum att boka in i kalendern. Nyheter för arbetslivsmuseer – februari 2016.