Kategoriarkiv: Utbildning

Kurskalender våren 2021

I vår bjuder vi på ett mycket omfattande kursprogram. De kommer ges online som webbinarier. Om ni känner er osäkra på hur det fungerar, ta gärna kontakt med Magdalena Åkerström på Arbetets museum. ArbetSam, i samarbete med Arbetets museum och Volontärbyrån lanserar även ett nytt projekt för ArbetSams medlemmar: Nya krafter på arbetslivsmuseer.

KURSKALENDER VÅREN 2021

NÅ DIN PUBLIK I CORONATID
• 10 februari
• 25 februari
I dessa tider behöver du möta dina besökare på andra sätt än du är van vid. Digitalisering är ett viktigt verktyg för att nå ut. Den här kursen ger tips på hur du kan öka tillgängligheten och nå många fler!

GRUNDLÄGGANDE DIGITAL MÖTESTEKNIK
• 17 februari
• 4 mars
Ordna digitala möten online! Det här är en kurs som visar hur du gör för att få de bästa förutsättningarna när vi inte kan träffas fysiskt men behöver ha styrelsemöten, årsmöten eller andra träffar.

MUSEISKOLA FÖR ARBETSLIVSMUSEER
• 10 och 11 mars
• 11 och 12 maj
Välj vilka ämnen du vill lära dig mer om: museipedagogik, marknadsföring, föremålssamlingar, utställningsteknik, värdskap eller föreningsvård. Du kan vara med den ena eller båda dagarna.

SKRIV OCH REDIGERA PÅ WIKIPEDIA
• 18 mars Skriva texter på Wikipedia
• 25 mars Ladda upp bilder på Wikimedia Commons
Nu kan du lära dig grundläggande redigering och uppladdning av bilder mm. Du kan välja antingen kursmodulen för att ladda upp bilder eller modulen för att skriva texter – eller vara med på båda två!

ARBETSLIVSMUSEER OCH BESÖKSNÄRING
• 8 april
• 5 maj
Hur ser framtidens museum ut efter pandemin?
Besöksnäringen är hårt påverkad, hur kommer branschen att se ut efter corona? Vilka trender bör du ha koll på för att anpassa din verksamhet? Vilka strategier, utmaningar, möjligheter finns?

ARKIVERING – DIGITALISERING
• 22 april
• 20 maj
Hur ordnar och förtecknar du föremål och dokument digitalt? Hur överför du äldre filer till nya format? Vad finns det för digitala plattformar för att samla, vårda, gallra och publicera? Detta och mycket mer lär du dig på denna kurs.

LYFT ER EKONOMI
• 14 april
• 2 juni
Hur skulle det vara att ha mer pengar utan att stå med mössan i hand inför bidragsgivare? Lär hur ni tar kontroll över verksamhetens ekonomi och stärker den. Systematisera er strategi. Inget bidragssnack, bara egna pengar.

SÖKA PENGAR-KURS
• 18 maj
Pengar – en viktig del av kulturarvsbevarandet. Med vår Söka pengar-kurs vill vi ge råd och tips kring hur man söker pengar. Vilka vägar och tillvägagångssätt finns att välja? Vad är viktigt att tänka på när ni vill formulera en ansökan?

NYA KRAFTER PÅ ARBETSLIVSMUSEER
Hur gör man för att bjuda in och engagera nya personer till sin verksamhet? Hur får man dem att stanna kvar?
Idén är att ni ska få hjälp att hitta arbetssätt och aktiviteter som lockar nya personer, oavsett ålder, att engagera sig i museets verksamhet.
Så här går det till: Medlemsmuseer i ArbetSam är välkomna att göra en intresseanmälan för att delta i projektet. Varje utvalt museum får en heldagsworkshop på sitt museum tillsammans med en workshopledare. Under dagen tittar man på hur man arbetar idag, vad man vill uppnå och hur man kan göra för att nå dit.
Samarbetspartners: Arbetets museum och Volontärbyrån
Målgrupp: ArbetSams medlemmar.
Tidsplan: Mars-november 2021
Förutsättning: Projekt genomförs under förutsättning att sökta medel beviljas.
Informationsblad och anmälan

ARBETSLIVSMUSEER SOM KLASSRUM
Medlemsmuseer i ArbetSam erbjuds en heldag med en pedagog,
för att ni tillsammans ska ta fram handledning, mallar och
verktyg som möter målen i läroplanen för årskurs 4–6. Gör en
intresseanmälan om ni vill vara med i projektet.
Projekt genomförs i samarbete med Arbetets museum.
Anmäl dig här

Informationsblad

 

Nytt projekt: Nya krafter på arbetslivsmuseer

Hur gör man för att bjuda in och engagera nya personer till sin verksamhet? Hur får man dem att stanna kvar? ArbetSam och Arbetets museum startar i samarbete med Volontärbyrån ett nytt projekt – Nya krafter på arbetslivsmuseer! Idén är att ni ska få hjälp att hitta arbetssätt och aktiviteter som lockar nya personer, oavsett ålder, att engagera sig i museets verksamhet.
Projektet syftar till att nå nya personer att bli engagerade i verksamheten, oavsett ålder.
Forskning visar att det ideella engagemanget i Sverige är oförändrat över tid*. Däremot ser man en viss förändring i sitt sätt att engagera sig genom att man inte blir medlem i en förening eller förbinder sig till ansvarsposter i styrelser. Hur bör arbetslivsmuseerna agera utifrån de nya forskningsuppgifterna?

Så här går det till: Medlemsmuseer i ArbetSam är välkomna att göra en intresseanmälan för att delta i projektet. Varje utvalt museum får en heldagsworkshop på sitt museum tillsammans med en workshopledare. Under dagen tittar man på hur man arbetar idag, vad man vill uppnå och hur man kan göra för att nå dit.
Målgrupp: ArbetSams medlemmar.
Tidsplan: Mars-november 2021
Förutsättning: Projekt genomförs under förutsättning att sökta medel beviljas.

Informationsblad och länk till intresseanmälan
*Rapport: Medborgerligt engagemang i Sverige 1992-2019

Om Arbetets museum
Arbetets museum har det nationella uppdraget att berätta om arbetets historia. Vi är ett ovanligt museum som inte samlar på föremål, utan på människors minnen och historier. Om dessa berättar vi i ord och bild i våra utställningar. Vi ska också stödja och synliggöra landets övriga 1 500 arbetslivsmuseer. www.arbetetsmuseum.se

Om Volontärbyrån
Volontärbyrån hjälper människor och ideella organisationer att hitta varandra. Vi gör det genom att förmedla ideella uppdrag och genom att utbilda och stödja föreningar i frågor om ideellt engagemang. Volontärbyrån har funnits sedan 2002 och grundades av Amelie Silfverstolpe. Vi är en ideell verksamhet inom intresseorganisationen Forum – idéburna organisationer med social inriktning. Forum arbetar bland annat för att civilsamhället ska ses som en central del av samhällsutvecklingen såväl för demokratin som för välfärden. www.volontarbyran.org

 

Kurskalender höst 2020

Arbetets museum och ArbetSam kan presentera höstens planerade kursprogram. I och med coronapandemin fick vi ställa in flera av vårens kurser.  Kunskapen är ju fortfarande lika angelägen så därför har vi valt att flytta fram kurserna till nu i höst istället. Vi reserverar oss för att kurskalendern kan komma att förändras beroende på Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Information om eventuella ändringar läggs upp på både ArbetSams och  Arbetets museums hemsidor där vi har kursinformation.

Länk till kurskalender höst 2020.

Länk till ArbetSams hemsida med mer kursinformation.


Bild: Tändkulemotor på Skandiamuseet. Foto: Arbetets museum

Kurskalender höst 2019

Nu är höstens kurskalender klar. I höst erbjuder vi som vanligt ett brett utbud av kurser utformade utifrån era önskemål och behov. Allt från ämnen som remdrift och gruvor till marknadsföring och samlingsvård. Det blir även en Museiskola för arbetslivsmuseer, den här gången är vi på Forsbacka bruk utanför Gävle. ArbetSam fortsätter arbetet med att lyfta personliga berättelser på arbetslivsmuseer och i höst erbjuder vi fyra st workshoptillfällen. Läs mer här.

Informationsblad Lyft personliga berättelser på arbetslivsmuseer

Kurskalender höst 2019

Bild: Kursgrupp samlad under kursen Samla Vårda Gallra på Johannamuseet, Skurup. Foto: Arbetets museum

Kursprogram våren 2019

Nu har vi satt kursprogrammet för våren 2019. Det bjuder på som vanligt på Söka pengar -kurser och Museiskola men även flera nytillkomlingar. I vår kan man få lära sig mer om att förmedla ljud och om att gjuta och bearbeta glidlager. Under 2018 kommer vi fördjupa oss i ämnet samlingar. Arbetslivsmuseer har ofta stora samlingar. Under året har vi kurser om samlings- och gallringsvård. Att tänka efter kring hur, vad och varför man förvärvar. Det blir två kurser i vår och två under nästa höst. Vi fortsätter även projekten Arbetslivsmuseer som klassrum och Engagera unga på arbetslivsmuseer.

Kurskalender våren 2019

Lär mer om att gestalta personliga berättelser

Föremål kan vara fascinerande men de pratar sällan. Många arbetslivsmuseer har stora fina föremålssamlingar men de är inte alltid lätta för besökaren att tillgodogöra sig. Genom att koppla föremål till en person, myt eller händelse kan vi kan lättare förstå vad vi ser. Vi erbjuder i höst seminarier på tre olika orter i landet;
Härnösand    3 oktober
Örebro          24 oktober
Malmö            7 november

Klicka här för mer information

Två medlemsmuseer får stöd till ungdomsprojekt 2018

Medlemsmuseerna Brunnsmuseet Sätra Brunn och Köpmanholmens Bruksmuseum är de två arbetslivsmuseer som Arbetets museum valt ut att få stöd 2018 inom projektet Engagera unga på arbetsivsmuseer. Ur motivering Brunnsmuseet Sätra Brunn, Sätra Brunn, Västmanland: “…ett av två museer som får stödet, där vi framförallt ser ett värde i idén med unga filmare som ska dokumentera en äldre mans berättelse om brunnens historia.” Ur motivering Köpmanholmens Bruksmuseum, Köpmanholmen, Ångermanland: “…få stödet för deras ambition att utbilda fyra ungdomar så att de kan arbeta som värdar och guider på bruksområdet.” Grattis!

Bild: Råbäcks Mekaniska Stenhuggeri tilldelades stöd 2017. Foto: Eric Juhlin.

Om stödet:
Genom stödet uppmuntrar man till integrationsarbete, gränsöverskridande arbete mellan generationer och/eller att man involverar unga förmågor i museiarbetet. Arbetslivsmuseer som redan arbetar med eller vill börja arbeta tillsammans med unga (10–25 år) på ert arbetslivsmuseum kan ansöka om ekonomiskt stöd. Projektet genomförs i samarbete med ArbetSam.

Med dokumentation vill vi visa upp goda exempel från det arbete som gjorts och görs i samverkan mellan unga och arbetslivsmuseer – och på så sätt vill vi uppmuntra andra arbetslivsmuseer att också prova på!

Läs mer om ansökan och inspireras av andra arbetslivsmuseer som genomfört ungdomsverksamhet.

Film om drivning och beckning

2015 genomförde Arbetets museum och ArbetSam i samarbete med Beckholmens dockförening en kurs där man fick möjlighet att lära sig hur det går till att driva och becka ett fartygsskrov eller däck. Kursen dokumenterades och nu finns en film tillgänglig på Youtube. Följ länk här nedan. Det finns även ett kurshäfte som är fritt att ladda ned från hemsida. Följ länk nedan.

Länk till filmen Beckholmen – En kurs i drivning och beckning

Länk till kurshäfte – Kurs i drivning och beckning

 

Inbjudan till arbetsmiljöseminarium

JärnvägsHistoriska RiksFörbundet bjuder in till ett arbetsmiljöseminarium på Kulturhuset i Örebro  den 2 april 2016. Arbetsmiljölagar och -regler berör alla, särskilt om vi har anställda men även föreningarnas ideellt arbetande funktionärer. Här får vi veta vad vi behöver känna till och vilka regler vi har att förhålla oss till. Richard Wester på Arbetsmiljöverket är föreläsare. Anmälan via mejl till anders.svensson@jhrf.se senast 27 mars. Klicka här mer information.