Kategoriarkiv: Nyheter

Frövifors Pappersbruksmuseum – Årets Arbetslivsmuseum 2021

Grattis medlemsmuseum Frövifors Pappersbruksmuseum som är utsedda till Årets Arbetslivsmuseum 2021! Juryns motivering “På Frövifors Pappersbruksmuseum kan du uppleva en av Sveriges viktigaste näringar på ett spännande och annorlunda sätt. Omgärdad av gigantiska pappersmaskiner vandrar du här genom historien i en miljö
som fortfarande i högsta grad är levande och dynamisk. Frövifors
museiförening, tillika grundare, spelar en aktiv och engagerad roll i att
förmedla fascinerande kunskap om arbetslivs-, pappers- och
förpackningshistoria. Med utgångspunkt i människors berättelser
möjliggörs en rik pedagogisk verksamhet och många samarbeten med
både lokala och internationella aktörer.”

Pressmeddelande


Bilder: Frövifors Pappersbruksmuseum

Nyheter för arbetslivsmuseer – augusti

Vi erbjuder som vanligt ett rikt kursprogram men dock något annorlunda än vi först planerat. Nu är det hög tid att nominera Årets Arbetsmyra 2021. Sista nomineringsdag är 15 september. Coronapandemin har tvingat fram kreativa lösningar, ta del av Hultsfreds kommuns positiva lösning. Nu kan man anmäla sig till Museiguide 2021 och nu med början 1 september startar fototävlingen Wiki Loves Monuments. Läs mer om allt detta plus andra nyheter i senaste nyhetsbrevet.

Nyheter för arbetslivsmuseer – augusti


Målilla Motormuseum. Foto: Bengt Oberger CC BY-SA

Grattis Sliperiet Gylsboda!

Medlemsmuseum Sliperiet Gylsboda har av Sveriges Hembygdsförbund blivit utsett till Årets Hembygdsförening. Stort grattis!
Juryns motivering: Sliperiet Gylsboda har på ett enastående sätt tagit tillvara natur- och kulturlandskapet runt en tidigare blomstrande stenindustri. Föreningen har gjort miljöerna tillgängliga för såväl turister som boende i regionen, och har i samverkan med andra lokala aktörer möjliggjort nya verksamheter och mötesplatser. Sliperiet Gylsboda har bidragit till att utveckla sin bygd till ett attraktivt besöksmål.

Om Sliperiet Gylsboda: Gylsboda, en by som präglats av diabasbrytningen som finns beskriven i Harry Martinsons nobelprisbelönade verk ”Nässlorna blomma”. Den vackra industribyggnaden ”Sliperiet” uppfördes under tidigt 1900-tal som finstenshuggeri i anslutning till den anrika diabasbrytningen. Ett kulturarv att förvalta och förnya. Föreningen Sliperiet Gylsboda bildades år 2015 med syftet att lyfta fram den spännande bygdehistorien, samtidigt som en ny mötesplats för konst och kultur växer fram.

Länk till pressmeddelande
Länk till Sliperiet Gylsboda hemsida


Bild: Sliperiet Gylsboda

Nyheter för arbetslivsmuseer – juni

Sommarsäsongen börjar göra entré och det innebär högsäsong för de flesta arbetslivsmuseer. I år krockar intressen att få många besökare med risk för smittospridning av covid-19.  I nyhetsbrevet finns tips på förberedelser inför öppnandet. Nu är det dags att börja nominera Årets Arbetslivsmuseum 2021. Det går bra att nominera sitt eget museum också! Det och mycket annat finns att läsa om i nyhetsbrevet.

Nyheter för arbetslivsmuseer – juni


Bild: Myrbergs verkstad, Västmanland

 

 

Nyheter för arbetslivsmuseer – maj

Bra jobbat medlemmar! Nu har Riksantikvariatet presenterat fördelning av bidrag till ideellt kulturarvsarbete. 53 medlemsmuseer har fått sina ansökningar beviljade. Det är betydligt fler än i fjol. Så än en gång – bra jobbat! Nu kan vi presentera höstens kursprogram med reservation för förändringar pga coronapandemin. Läs i nyhetsbrevet om vad vi gjort och gör med anledning av coronapandemin.  I nyhetsbrevet kan du även ta del av resultatet av ångpannewebbinariet som hölls 7 maj.

Nyheter för arbetslivsmuseer – maj

Bild: Farmaci- och läkemedelshistoriska museet vilket förvaltas av Apotekarsocieteten som beviljats bidrag för projektet Farmacihistoria på bild.

 

Kurskalender höst 2020

Arbetets museum och ArbetSam kan presentera höstens planerade kursprogram. I och med coronapandemin fick vi ställa in flera av vårens kurser.  Kunskapen är ju fortfarande lika angelägen så därför har vi valt att flytta fram kurserna till nu i höst istället. Vi reserverar oss för att kurskalendern kan komma att förändras beroende på Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Information om eventuella ändringar läggs upp på både ArbetSams och  Arbetets museums hemsidor där vi har kursinformation.

Länk till kurskalender höst 2020.

Länk till ArbetSams hemsida med mer kursinformation.


Bild: Tändkulemotor på Skandiamuseet. Foto: Arbetets museum

Lägesrapport från ArbetSam – april 2020

Nu har det gått drygt en månad sedan vi var tvungna att ändra planerna och ställa in Museidagar 2020. Detta för att minska smittspridningen av Covid-19 och med omtanke om våra medlemmar, samarbetspartners och oss själva. Programmet för Museidagar 2020 flyttas fram till 2021. Datum: 16-18 april.

ArbetSam årsmöte 2020
Efter flera överväganden av olika digitala alternativ genomfördes årsmötet via e-post. Tack alla medlemmar för god samarbetsvilja och aktivt deltagande i denna unika situation! Vi upplever det som att det gick väldigt smidigt trots allt. Protokoll läggs upp på hemsidan så snart det har signerats.

Ny i styrelsen är Anna Axelsson, Tykarpsgrottan och ny i valberedningen är Claes Block, Statarmuseets vänner. Vi hälsar dem varmt välkomna! ArbetSams styrelse består idag av 6 män och 5 kvinnor. De är representanter från Umeå i norr till Tomelilla i söder och företräder en bredd av verksamheter och kategorier av arbetslivsmuseer.

Kansliet
Behovet av extra resurser på kansliet har varit stort länge. Under 2019 och 2020 har Caroline Kvick varit projektanställd på 100% som kansliassistent och kommunikatör. På grund av nödvändiga ekonomiska nedskärningar behöver dessvärre projektanställningen avslutas i förtid, den 30 april. Det är med stor ledsamhet som ArbetSam behövt säga upp Caroline. Hon har verkligen varit en tillgång då organisationen växer både till medlemsantal och till antalet utökade samarbeten.

Bemanningen på ArbetSams kansli återgår nu till att bestå av en verksamhetsledare på 100% (Lovisa Almborg) och en ekonomiassistent på 50% (Annette Backner).

Kansliet kommer att fortsätta att arbeta i samma anda som förut men nedskärningen innebär att vi noggrant måste se över vilka verksamhetsområden som ska prioriteras och ber er medlemmar om förståelse för det. Det är ni medlemmar som är ArbetSam och vi gör allt vi kan för att stötta och synliggöra er samt erbjuda kurser utifrån era behov och förutsättningar.

Bevakning samlingsförvaltningsdatabaser
Årsmötet gav ArbetSam ett medskick att undersöka möjligheterna för att möta upp ett växande behov för att tillgängliggöra museernas samlingar via internet.  ArbetSam känner till att digitaliseringsbehovet är en stor fråga hos många av våra medlemmar. Kansliet har sedan knappt ett år varit i kontakt med flera aktörer inom området och andra organisationer för att göra en kartläggning. Tanken var att vi skulle presentera det vi kommit fram till, på Museidagarna.

Ofta handlar behovet om en samlingsförvaltningsdatabas som även kan tillgängliggöras digitalt.  Gissningsvis omkring 150 medlemsmuseer arbetar redan idag i olika samlingsförvaltningssystem, via kopplingar till andra organisationer, nätverk eller huvudmän men vi vet att flertalet av er har ett stort behov som vi önskar att vi kan hitta ett sätt att tillgodose.

Det vi undersöker och tittar på är olika möjligheter till hållbara lösningar för att möta behovet hos er medlemmar. Det finns flera typer av samlingsförvaltningsdatabaser men det de alla har gemensamt är att de är förbundna med kostnader. Vi måste hitta en lösning som är hållbar och långsiktig för både ArbetSam som organisation och för er medlemmar. ArbetSam har många medlemmar men den största andelen drivs helt ideellt och det är därför angeläget att alla kostnader hålls så låga som möjligt. Frågan om föremålsdatabaser är komplex, det finns många parametrar att ta hänsyn till men ArbetSam kommer att arbeta vidare med frågan och vi återkommer så snart vi har mer information.

Vi har varit i kontakt med andra som har erfarenhet inom området och har hittills tittat närmare på eller varit i dialog med; Primus (som har Digitalt museum), Carlotta, Sofie, Samlingar.se, Filemaker, Adlib, Alvi, Collective Access, Omeka samt Sveriges Hembygdsförbunds egna nyligen framtagna lösning. ArbetSam har dialog med Riksantikvarieämbetet och har varit med i den externa referensgruppen för praxis som Riksantikvarieämbetet har tagit fram.

Hjälp era besökare att hjälpa er

Tipsa era följare på sociala medier att stötta sitt lokala arbetslivsmuseum och industrisamhällets kulturarv. Lägg upp ett inlägg med museets eller föreningens Swish-nummer där alla som vill kan stötta med en slant. Smart att göra i samband med en digital visning eller liknande.

Landets museer stänger ner eller krymper sin verksamhet men är samtidigt aktivare på andra sätt. Kreativiteten frodas och den digitala närvaron gör att museisverige är mer öppet än stängt på olika sätt. Det är så fantastiskt att se alla smarta lösningar och möjligheter.

Bilden är ett montage av bilder från Teleförrådet Skara och Killebergs Kettingfabrik. Modern teknik som Swish gör det möjligt att stötta bevarandet av gammal teknik som kan berätta om hur samhället utvecklats.