Kategoriarkiv: Nyheter

Skrivelse till utredning Återstart till kulturen

ArbetSam har tillsammans med Länsmuseernas samarbetsråd och Sveriges museer skickat en skrivelse till utredningen Återstart till kulturen – återhämtning och utveckling efter coronapandemin. Skrivelsen gäller Skapande skola och museer. Skapande skola är ett bra sätt att tillgängliggöra kulturarv, få till samarbeten mellan kommuner, skolor, kulturutövare och kulturinstitutioner som till exempel museer. Dock är det så att ett stort antal av landets museer exkluderats.

Länk till skrivelse

Foto: Tändsticksmuseet

Grattis Wallåkra Stenkärlsfabrik!

Medlemsmuseum Wallåkra Stenkärlsfabrik har vunnit Svenska industriminnesföreningens utmärkelse Årets industriminne 2021.  Wallåkra Stenkärlsfabrik, anno 1864, är en kvarleva från en skånsk industri- och hantverksepok. Här tillverkas än idag klassiska brunglänsande stenkärl. Samt Krog med utsökt mat naturskönt i Rååns dalgång. Wallåkra Stenkärlsfabrik drivs av Åsa Ormell, Åsa fick utmärkelsen Årets Arbetsmyra 2019.

Motivering Årets industriminne 2021: Wallåkra Stenkärlsfabrik tilldelas utmärkelsen Årets industriminne 2021 för omställningen av en gammal skånsk lervaruindustri till ett besöksmål i tiden med bevarade traditionella metoder. Här kan besökaren följa hela produktionskedjan från lerfyndighet till färdig produkt, men också prova på att ta plats vid en av drejskivorna i den hundrafemtioåriga verkstaden. På så sätt förmedlas kunskap om de traditionella metoderna i ett viktigt regionalt kulturarv.

Länk till pressmeddelande.

Wallåkra Stenkärlsfabrik

Nyheter för arbetslivsmuseer – maj

Nu är det hög tid att börja tänka på nomineringar av Årets Arbetslivsmuseum och Årets Arbetsmyra 2022.  ArbetSam och en medlemmar i ArbetSam har fått ta del av Krisstöd till kulturen. Läs i nyhetsbrev om vilka de är och om vad ArbetSam låter krisstödet komma medlemmar till del. Äger du en ångpanna? Nu anordnas ett nytt seminarium med anledning av de nya säkerhetskraven. Nu är anmälan öppen för arrangemang till Kulturarvsdagen 2021. Var med och synliggör ditt arbetslivsmuseum!

Nyheter för arbetslivsmuseer – maj 2021


Ånghallen, Eskilstuna Stadsmuseum. Foto: Ångvolontärerna

ArbetSam efterskänker medlemsavgift

Coronapandemin har slagit hårt mot många medlemsmuseer. ArbetSam har på olika sätt försökt att stötta medlemmar genom att informera om stödpaket, skickat skrivelser, ställt om kursverksamhet m.m. All information kring det finns samlat på vår hemsida, här.
Nu har vi glädjen att meddela att vi kommer efterskänka medlemsavgiften för alla medlemsmuseer. Det här är möjligt genom att ArbetSam ansökte om Kulturrådets krisstöd för särskilda behov, och beviljades bidrag.
Medlemsavgiften för 2021 är redan fakturerad och i de flesta fall också redan betald därför genomförs efterskänkning av medlemsavgiften 2022. De medlemsmuseer som är i akut behov av få tillbaka inbetald medlemsavgift kommer att få det. Kontakta ArbetSams kansli så ordnar vi det.

 

 

Fördelning krisstöd för särskilda behov

Kulturrådet har fördelat krisstöd för särskilda behov i kulturlivet, sökta belopp upp till 607 800 kr. Totalt har 491,2 milj. kr hittills fördelats. Av dessa tillfaller 6 042 000 kr medlemmar i ArbetSam. Krisstödet för särskilda behov har kunnat sökas för två olika ändamål; tillfälligt eller förstärkt verksamhetsbidrag och projektbidrag för främjande insatser och smittskyddssäkra evenemang. Även ArbetSam har sökt och beviljats stöd för särskilda behov. Mer information om det inom kort.

Lista medlemmar som beviljats stöd för särskilda behov
Läs mer och se alla som beviljats krisstöd för särskilda behov, på Kulturrådets hemsida.

Foto: Qvarnstensgruvan i Lugnås

VhNs yttrande gällande Rönne å

Vattenhistoriskt Nätverk (VhN) har skrivit ett yttrande på remiss bakgrundsbeskrivningen av Rönne å. VhN anser att statusklassningen KMV (Kraftigt modifierat vatten) ska nyttjas fullt ut gäller alla vattendistrikt enligt 4 kap. 3 § vattenförvaltningsförordningen.  VhN saknar en fördjupad redovisning vad de utpekade miljöerna har för sociala värden. VhN efterlyser en sammanvägd analys för varje miljö och inte en förlegad stuprörsmetod. Läs yttrandet i sin helhet via länken nedan.
Läs mer om Vattenhistoriskt Nätverk här.

Remiss bakgrungdsbeskrivning Rönne å
VhNs yttrande på Remiss bakgrundsbeskrivning Rönne å

Rönne å. Foto: CC Mywoodd

ArbetSam medlem i Ideell kulturallians

ArbetSam har gått med som medlem i Ideell kulturallians. Ideell kulturallians är en samarbetsorganisation för det civila samhällets organisationer på kulturområdet. De företräder knappt 20 medlemsorganisationer som i sin tur företräder över en miljon medlemmar, där verksamheten till stor del drivs ideellt.

”Vi är glada över att Arbetslivsmuseerna nu blir en del av Ideell kulturallians. ArbetSam bevarar, förvaltar och utvecklar industrisamhällets kulturarv och har en central roll i kulturens infrastruktur. Vi ser mycket fram emot detta samarbete”, säger Calle Nathanson, ordförande Ideell kulturallians.

Övriga medlemmar i Ideell kulturallians:
ABF
Ax – Kulturorganisationer i samverkan
BILDA
Bygdegårdarnas Riksförbund
Folkets hus och Parker
Folkuniversitetet
Folkrörelsernas konstfrämjande
Ibn Rushd
MAIS
Nykterhetsrörelsens Bildningsverksamhet (NBV)
Riksteatern
Riksskådebanan
Sensus studieförbund
SIOS – etniska organisationer i Sverige
Sveriges konstföreningar
Sveriges Hembygdsförbund
Studiefrämjandet
Studieförbundet Vuxenskolan
Våra gårdar

Länk till Ideell kulturallians hemsida

Besöksstatistik 2020 – första rapporten

Myndigheten för kulturanalys (MyKa) har en första rapporten angående besöksstatistik 2020 klar. Fullständig rapport med uppgifter om verksamhet, personal och ekonomi, utöver besök publiceras 16 juni. MyKa konstaterar att det har varit en kraftig nedgång av museibesök och att museerna arbetat intensivt med att ställa om till digitalt för att nå ut till besökare.

Länk till rapport.

Nyheter för arbetslivsmuseer – april

Är du och ditt arbetslivsmuseum redo att ta emot hemesterfirare? I nyhetsbrevet tipsar vi om hur man kan planera och förbereda sig inför sommarsäsongen. Nya krisstöd på gång. Den här gången har regeringen föreslagit att även Riksantikvarieämbetet ska fördela krisstöd. Lär mer och låt dig inspireras av andra – läs i nyhetsbrevet om vilka kurser vi har på gång. Det och mycket annat i aprils nyhetsbrev.

Nyheter för arbetslivsmuseer – april

DC-3:an Daisy. Foto: Torsten Nilsson

Medlem Norrköpings stadsmuseum – Årets museum 2021

Medlemsmuseum Norrköpings stadsmuseum är utsett till Årets museum 2021. Stort och varmt grattis! Bakom utmärkelsen står Sveriges Museer och Svenska ICOM (International Council of Museums).

Juryns motivering
De stora samhällsfrågorna, stadens förflutna och publikens nutid bildar utgångspunkterna för Norrköpings stadsmuseum. Med en verksamhet som rör sig från hällristningar och industriminnen till dramatiserade stadsvandringar, arkeologisk grävlåda och hantverkskit skapas ett öppet och inbjudande tilltal. Utställningen ”Medlöperi och motstånd” producerades utifrån aktuell forskning och museets arkiv och en ambition att låta museet vara en arena även för utmanande och svåra frågor. Innehållet väckte reaktioner som aktualiserade skarpa diskussioner om museilagen, armlängds avstånd och museernas roll. Norrköpings stadsmuseum engagerar och inspirerar genom sitt sätt att låta museet vara en självständig röst i vår samtid.

Juryn för Årets museum 2021
Patrik Steorn, museichef Göteborgs konstmuseum, styrelseledamot Sveriges Museer och juryns ordförande, Pontus Forslund, chef för fastighet och administration, Göteborgs museer, styrelseledamot Svenska ICOM, Susanna Janfalk, museichef Sörmlands museum (Årets museum 2020), Åsa Karlsson, riksdagsledamot (S), ledamot Kulturutskottet, Fredrik Svanberg, chef för kulturarv, Statens maritima och transporthistoriska museer, redaktör Nordisk museologi.

Länk till Norrköpings stadsmuseums hemsida

Norrköpings stadsmuseum. Foto Maria Järnström