Kategoriarkiv: Nyheter

Delta i Open GLAM nu!

Delta i en kostnadsfri seminarieserie på webben – webinarieserie om öppna kulturarvssamlingar genom digitala arbetssätt som Riksantikvarieämbetet erbjuder nu i höst med första tillfället den 23 oktober. Öppen kulturarvsdata och institutioner: ”Open GLAM nu!”.

“En viktig aspekt av serien är att visa på att digital öppenhet i museer och kulturarvsinstitutioner är en process. Det tar tid och kulturarvsinstitutioner har idag kommit olika långt i detta arbete. Genom denna serie belyser vi många olika områden inom digital öppenhet och det betyder att alla kan vara med. Vi hoppas att vi alla kan dela med oss transparent om framgångsrika och kanske även misslyckade digitala aktiviteter, så att andra kan lära sig från erfarenheterna.”

Open GLAM (gallerier, bibliotek, arkiv, museer) är en internationell rörelse runt öppna, tillgängliga kulturarvsdata. Denna serie kommer fokusera på hur museer och andra kulturarvsinstitutioner kan bli än mer öppna för sina användare och besökare med stöd av digitala data och medier. Målet är att allmänheten ska kunna använda tillgängliga data, men också att aktivt kunna delta och bidra i institutionens olika kanaler och källor. I serien kommer både svenska och internationella gäster att presentera olika aspekter kring digitala kulturarvsdata och hur man på bästa sätt kan arbeta med Open GLAM.

Till exempel: Hur kan vi förbättra våra data? Vilka är fördelarna att använda öppna och fria rättighetsmärkningar?

Arbetslivsmuseer är välkomna att delta – mer information och anmälan finns här: bit.ly/openglamnu

I bakgrunden syns montage av bilder från Varvshistoriska föreningen i Göteborg och arbetslivsmuseerna Kyrkeby bränneri, The Glass Factory och K A Almgrens Sidenväveri och museum. CC BY ArbetSam

En helg med kulturarvshack – Hack for Heritage 2019

Under helgen den 4-6 oktober 2019 samlades ett 70-tal personer från hela landet i Riksantikvarieämbetets lokaler i Visby. Deltagarna delades in i 10 team som fick uppdrag att med hjälp av öppen kulturarvsdata ta fram prototyper och konceptidéer som svarar mot en problemformulering de tilldelats. ArbetSam var extern samarbetspart för Hack for Heritage 2019, ett återkommande event för att utforska nya sätt att använda det digitala kulturarvet. Att delta på Hack for Heritage är ett tillfälle att få inblick i hur öppen data kan kopplas samman med annan kunskap, berättelser eller fysiska platser. Hur det kan synliggöra arbetslivsmuseer samt ge idéer för att lösa utmaningar eller sprida kunskap.

Museipedagoger, systemutvecklare, studenter, kommunikatörer och många andra samlades för att innovera kring tre teman; 1. Skola, lärande och pedagogik, 2. Besöksmål, turism och upplevelser, 3. Hälsa, välbefinnande och kulturarv. Det är tredje gången som Hack for Heritage anordnas. Caroline från ArbetSams kansli var på plats.

“Det var inspirerande att befinna sig i bubblan av att ”allt är möjligt” och ”nu skapar vi-andan” och få ta del av den entusiastiska uppfinningsförmågan deltagarna tagit med sig. Spridningen av kompetenser var också väldigt lyckad och roligt att träffa alla dessa olika människor med gemensamt intresse för att utveckla idéer för att sprida kunskap om kulturarv. För att återknyta till oss som samarbetspart för detta – det kändes värdefullt att få lyfta fram arbetslivsmuseer i sammanhanget.”

Läs mer och se bildspel

Telepop var en av prototyperna som presenterades på söndagen. Konceptidén är en interaktiv pop-up-utställning som tar museets kunskap och samlingar till det offentliga och engagerar allmänhet och skolbarn genom telefonsamtal från historien och möten med karaktärer samt insamling av historier från platsen där den tillfälligt poppat upp i nutid. Foto: Caroline Kvick, ArbetSam

82 medlemsmuseer deltog i Kulturarvsdagen 2019

I år ägde Kulturarvsdagen rum söndagen den 8 september. Men det gick bra att delta med aktiviteter även fredag och lördag, den 6 och 7 september, så att så många besökare som möjligt fick tillfälle att uppleva kulturarvet. Temat för 2019 var Konst och underhållning och kan handla om allt från konsthantverk och litteratur till levande rollspel, konserter och kulturfestivaler. Syftet med temat var som vanligt att inspirera Kulturarvsdagens arrangörer. Samtidigt var det helt i sin ordning att delta med aktiviteter som inte på pricken överensstämmer med temat. Av totalt 217 evenemang arrangerades hela 82 av medlemsmuseer! Bra jobbat!

Länk till Riksantikvarieämbetets sida om Kulturarvsdagen 2019.

Nyheter för arbetslivsmuseer – september

Hösten är här och börjar med nyheten att utmärkelsen Årets Arbetslivsmuseum 2020 som tilldelas Statarmuseet i Skåne! “… det är ovärderligt, en fantastisk ÄRA och sååå glädjande! Statarmuseet i Skåne vill vi mena är en värdig mottagare och att vårt 25-åriga liv som arbetslivsmuseum där vi berättar, bevarar, brukar och berikar faktiskt spelar roll! TACK! Vi är sååå stolta och hjärteglada!” säger Barbro Franckie, museichef Statarmuseet i Skåne.

I septembers nyhetsbrev uppmärksammas även statistiken från 2018 i rapporten Museer från Myndigheten för kulturanalys och att nu är det dags för arbetslivsmuseer att anmäla medverkan i Museiguide 2020. Hösten kommer med kurser, konferenser och workshops. Den 11-12 oktober är det landskapskonferens i Nora med fokus på vattenmiljöer i kulturlandskapet.

Nyheter för arbetslivsmuseer – september 2019 (pdf)

Statarmuseet i Skåne

Kulturministern inviger Museidagar 2020

Tillbaka från semestern fick vi på kansliet en fantastisk kul nyhet nämligen att kultur- och demokratiministern Amanda Lind tackar ja till att inviga Museidagar 2020. Det är mycket värdefullt för oss att kulturministern vill träffa våra medlemmar och uppmärksamma deras arbete vid arbetslivsmuseer som bidrar till bevarandet av industrisamhällets kulturarv.

Statsråd Amanda Lind Kulturminister Demokratiminister Idrottsminister
Kulturdepartementet. Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet.

Värdmuseum är nya Sörmlands museum som öppnade i november 2018 i helt nybyggt fint museihus i Nyköping. Där har de valt att fokusera på att synliggöra samlingarna och lyfta fram berättelser med magasinen placerade i mitten. Tillgängliga, gestaltande och levande. Med fokus på människor och berättelser kan museisamlingar användas, inte bara bevaras. Och de kan fylla sitt syfte att ge kunskap, förståelse och upplevelser.

Det går hand i hand med ArbetSams tema för 2020 som kommer vara hållbara samlingar. Vi fortsätter arbetet med att lyfta samlingsvård på arbetslivsmuseer och fördjupa oss i frågor om synen på samlingar och förvärv av nya föremål. Hur kan vi tänka långsiktigt och hållbart kring ständigt växande samlingar?

Mer information kommer under hösten.

Museidagar 2020
Datum: 17-19 april 2020
Tema: Hållbara samlingar
Ort: Nyköping och Oxelösund.

Berättande magasin. Foto: Sörmlands museum.

Upprop till arbetslivsmuseer att delta i kampanj ”Europe at Work”

Bild: Billsjö järnbruk. Gamla hyttarbetare som var tyvungna att byta yrke när bruksdriften lades ner. Foto: Lisa Andersson, 1919. Tekniska museet. PDM.

Europas ekonomiska och sociala utveckling gjordes möjlig genom människors liv och deras arbete. Nu har ni möjlighet att framhäva deras historiska bidrag, historier och berättelser. Delta i kampanjen ”Europe at Work” med Riksantikvarieämbetet. Det finns två möjligheter att vara med på ”Europe at Work”:

1: Organisera en Collections day med stöd av Riksantikvarieämbetet. Det går ut på att bjuda in människor lokalt till ditt museum att komma och berätta deras minnen runt arbetsliv. På plats digitaliseras då deras objekt och delas med Europeana och världen genom ett webbformulär (detta får museet i så fall stöd med).

2: Delta i sociala medier-kampanjen. Från 16 september till 30 november ska vi dela objekt och foton från K-samsök (Riksantikvarieämbetets gemensamma tekniska infrastruktur för digitala kulturarvssamlingar) runt arbete och historiska yrken i våra sociala medier. Genom detta ska flera svenskar motiveras att berätta om deras arbetsliv och det blir en viktig del av Europeanas temasamling. Hur kan du delta? Sök efter historiska och nuvarande berättelser eller objekt i era samlingar om arbetslivet och yrken. Dela dem i era sociala medier med hashtaggen #europeatwork med länken till webbformuläret var man kan dela berättelser.

Om ni är intresserad att delta i kampanjen, kontakta gärna Larissa Borck (larissa.borck@raa.se) på Riksantikvarieämbetet.


”Var har du jobbat? Och hur har arbetslivet i ditt yrke förändrat? Berätta för Europa om dina minnen! Under Europeanas ”Europe at Work”-kampanjen kan du berätta vad och hur du jobbar och vilka objekt du behöver eller behövde under ditt arbetsliv.”

Om “Europe at Work”
Under hösten påbörjar Europeana, det europeiska initiativet för digitalt kulturarv, ett projekt som heter “Europe at Work”. Det handlar om arbetslivet och det industriella kulturarvet i Europa. Flera digitala aktiviteter i samarbete med Europeana, Riksantikvarieämbetet och andra europeiska deltagare kommer att illustrera historien runt arbete, i både det förflutna och i nutid. Det ska finnas en tematisk samling som presenterar alla objekt i Europeana i samband med arbetshistoria och industrikultur, med bidrag från svenska museer.

En annan viktig aspekt är en insamling av användargenererat innehåll (user-generated content eller UGC) med personliga berättelser runt arbetslivet och yrken. Under hashtaggen #EuropeatWork ska Europeana öppna en möjlighet att bidra och dela föremålen och foton som berättar om sitt eget eller släktens berättelser om arbete, i dag eller förr. Det finns redan liknande kampanjer vars berättelser hittas här.

Kommunen backar – extra anslag Pythagoras Industrimuseum

I början av sommaren nåddes vi av nyheten om att Norrtälje kommun drar in på anslaget till Pythagoras Industrimuseum så pass mycket att hela verksamheten stod på spel. Nu har Norrtälje kommun backat och tillskjuter 200 000 kr extra. Det återstår att se hur en långsiktig lösning kommer se ut. Norrtäljeborna har visat stort engagemang i frågan och både ArbetSam och Arbetets museum har skickat en skrivelse till Norrtälje kommuns kommunstyrelse. Här nedan länkar till Norrtälje kommuns pressmeddelande samt ArbetSams och Arbetets museums skrivelser.

Pressmeddelande Norrtälje kommun

Skrivelse från ArbetSam

Skrivelse från Arbetets museum

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilder: Pythagoras Industrimuseum

Nu kan du anmäla medverkan i Museiguide 2020

Antalet museer som väljer vara med i Museiguide ökar varje år och vi får många positiva kommentarer av besökare som tack vare den hittar nya museer att upptäcka. Museiguide är ett prisvärt sätt att synas för arbetslivsmuseer. Med distribution av pappersupplagan i hela landet och en app som är gratis att ladda ner når vi alla målgrupper. Så många som 481 arbetslivsmuseer valde att vara med i Museiguide 2019. Nu är det dags att anmäla ditt museum till Museiguide 2020!

Länk till Museiguide 2019 (pdf)

Museiguide ger en lättöverskådlig presentation av arbetslivsmuseer med bild, text, öppettider, GPS-koordinat och kontaktuppgifter. Museiguide innehåller även artiklar om Årets Arbetslivsmuseum och Årets Arbetsmyra samt kartor och annonser. Museiguide produceras både i pappersformat och som app. Anmälan innebär medverkan i både pappersformat, app och medlemskap i ArbetSam för 2020.

LÄNK TILL ANMÄLAN

Kostnad: 1 050 kr inklusive medlemskap i ArbetSam 2020.
Sista anmälningsdag: 15 oktober 2019.

Nyheter för arbetslivsmuseer – augusti

Slutet av augusti är här med sommarens sista suck. Med hösten på ingång händer många roliga saker. Några av dem har vi uppmärksammat i nyhetsbrevet som fototävlingen Wiki Loves Monuments, att det är dags att nominera till årets arbetsmyra och att delta i höstens kurser – Samla Vårda Gallra är först på tur. I nyhetsbrevet kan du även läsa om att kampen fortsätter för Pythagoras Industrimuseum som är nedläggningshotat.

Nyheter för arbetslivsmuseer – augusti 2019 (pdf)

Foto: Lanthandeln på Dufveholms herrgård Foto: Magdalena Åkerström

Bevara Pyhtagoras Industrimuseum

Det såg mörkt ut  i juni när halva personalstyrkan tvingades sägas upp och museet skulle behöva stänga helt efter sommaren. Men kampen fortsätter!
I juni skickade ArbetSam och Arbetets museum varsin skrivelse till Norrtälje kommuns kommunstyrelse angående det indragna tilläggsstödet på 400 000 kronor för Pythagoras Industrimuseum, vilket hotar hela den fortsatta verksamheten. I skrivande stund har vi fortfarande inte fått återkoppling från kommunstyrelsen.

ArbetSam och Arbetets museum har de senaste åren skickat ett flertal skrivelser till olika kommuner i landet för att stötta arbetslivsmuseers överlevnad. Vi anar en trend och kan dra slutsatsen att många av kommunerna inte prioriterar bevarandet av industrisamhällets kulturarv. Museerna får inte den plats de förtjänar med tanke på resurser de är med och bidrar tillbaka till kommunen, både socialt och ekonomiskt med besöksantal, turism och hotellnätter med mera.

I mitten på augusti kom en lägesrapport från Pyhtagoras Industrimuseum. Tack vare stort stöd från engagerade medborgare med manifestation och pengainsamling har de kortsiktigt köpt sig mer tid. Flera hundra personer tågade genom Norrtälje, 2700 namnunderskrifter och 75 000 kronor samlades in. Det räcker till att behålla museipedagogen året ut för att ta emot inbokade skolbesök. De har även pågående diskussion med representanter från kultur- och fritidskontoret om framtiden. En liten strimma ljus i mörkret även om en långsiktig och hållbar lösning ännu inte finns.

Enligt Kulturdepartementet ska kulturpolitiken handla om att främja ett levande och oberoende kulturliv. Området omfattar kulturskaparnas villkor och människors tillgång till kultur i alla dess former samt hur kulturarvet ska bevaras, användas och utvecklas.

Rörde det sig om en verksamhet utan besökare och utan aktivitet skulle man kunna förstå nämndens beslut men här handlar det om en mycket välbesökt och uppskattad verksamhet och historiskt unikt museum med fungerande remdriftsdrivna maskiner och tändkulemotorer i ursprunglig miljö. Museet är dessutom en resurs som nyttjas av ett stort antal skolor inom kommunen, ca 80 skolklasser per år. Som jämförelse kan man konstatera att Pythagoras Industrimuseum har lika många besökare som sin granne Norrtälje konsthall, det vill säga mellan 16 000 – 20 000 besökare per år, utöver skolklasserna.

Länk till ArbetSams skrivelse.

Länk till Arbetets museum skrivelse.


Foto: Pythagoras Industrimuseum

Foto: Pythagoras Industrimuseum