Kategoriarkiv: Nyheter

Två utlysningar från EU-kommissionen för pilotprojekt

Innan kansliet tar semester vill vi uppmärksamma våra medlemmar att det finns möjlighet att lämna ansökan för att vara med och genomföra aktiviteter inom två pilotsatsningar från EU-kommissionen. Det handlar om satsningar på mobilitet inom Maker-rörelsen* och kompetenshöjande insatser som rör kulturarv inom kulturella och kreativa näringar.
*Maker-rörelsen är en unik kombination av konst, programmering, gammaldags hantverk och en teknologibaserad utveckling av gör-det-själv andan.

I den andra av de två utlysningarna, som är den mest intressanta för arbetslivsmuseer, söker EU-kommissionen en organisation som kan genomföra kompetenshöjande insatser inom kulturarv inom de kulturella och kreativa näringarna i Europa. Läs mer om utlysningen

En av pelarna i den europeiska handlingsplanen för kulturarv, som lanserades av Europeiska kommissionen, är “ökning av färdigheter inom kulturarvsprofessioner”. Åtgärder bör stödja den inledande och fortlöpande utvecklingen av kvalificerade yrkesverksamma och förbättra kunskapshanteringen och kunskapsöverföringen inom kulturarvssektorn, samtidigt som de kopplas till centrala och regionala politiska områden.

De två utlysningarna är öppna för organisationer att söka fram till den 12 augusti.

Nyheter för arbetslivsmuseer – juli

Årets upplaga av Almedalen är nu genomförd. Intensivt, roligt och lärorikt som vanligt men i år fick vi även en rejäl dos av regn och blåst. I sista nyhetsbrevet innan vi går på semester, finns ett bildspel och en text om våra dagar under Almedalsveckan. Vi vill också påminna er om att nominera Årets Arbetslivsmuseum 2020. Sista nomineringsdag är 15 augusti. Till sist vill vi önska er alla en riktigt glad sommar!

Nyheter för arbetslivsmuseer – juli

Bild: Transporhistoriskt Nätverk på plats Almedalen 2019

Fördelning RAÄ projektbidrag 2019

Grattis och bra jobbat medlemsmuseer som erhållit projektbidrag från Riksantikvarieämbetet i år! Totalt ansöktes om 46 770 565 kr varav 16 milj kr beviljades. 8 milj kr av dem är öronmärkta till arbetslivsmuseer. Behovet av resurser är stort och bidraget gör stor nytta. Ute hos medlemsmuseerna kan flera projekt nu drag igång, bland annat ska Arvika Fordonsmuseum ordna ny belysning, Jädra-Tallås ska renovera värmesystem, Höljebacka Brandmuseum ska renovera Volvo ambulans årsmodell 1939 och Krångede kraftverksmuseum ska bygga en modell av en älv för att skapa pedagogisk vattenlek för barn.

Lista fördelning projektbidrag 2019.

Läs mer – länk till ArbetSams sida om bidrag.

Läs mer – länk till RAÄs sida om fördelning 2019.

Bild: Museet Kvarnvikens kvarn & såg . De fick sin ansökan beviljad och kan nu renovera kvarnens rensverk.

Nyheter för arbetslivsmuseer – juni

Sommaren är här och i månadens nyhetsbrev påminner vi om att Transporthistoriskt Nätverk (ThN) även i år deltar i Almedalen 1-3 juli med de gemensamma frågorna kunskap, kulturarv och besöksnäring. På tal om rörliga kulturarv – Fartygsstödet 2019 har delats ut, vi gratulerar 3 medlemsmuseer. Under sommaren kan du passa på att läsa två nya böcker, ”Vi drack vårt kaffe på toaletten” från Arbetets museum samt “Trådarna i väven” av Maja Hagerman som du dessutom får specialpris på. För en mer rörlig sommaraktivitet så är det dags att ge sig ut att fota arbetslivsmuseer för att sedan vara med i Wiki Loves Monuments 2019. Ett perfekt tillfälle att synliggöra arbetslivsmuseer för omvärlden.

Nyheter för arbetslivsmuseer – juni

Bild från Almedalen 2016. Foto: Lovisa Almborg.

Fartygsforum 2019

Sjöhistoriska bjuder in till höstens Fartygsforum, en mötesplats för alla som bevarar och brukar historiska fartyg. Det är ett tillfälle för ideella aktörer, myndigheter och andra institutioner att mötas och tillsammans diskutera och samtala om angelägna frågor. Årets forum är den 12-13 oktober och arrangeras i samarbete med Oskarshamns Sjöfartsförening. Programmet släpps efter sommaren.

Datum: 12-13 oktober 2019
Plats: Oskarshamn
Inbjudan (pdf)

På bild medlemsmuseet s/s Nalle, en isbrytande bogserbåt byggd på Oskarshamns Mekaniska verkstad 1923. Foto: ArbetSam

Tre medlemsmuseer tar del av Fartygsstöd 2019

Nu är Fartygsstöd för 2019 fördelat. Grattis medlemsmuseer Skolsegelfartyget Ellen, Färjan 4 och Ångfartyget Mariefred! Totalt har sju fartyg fått ta del av stödet i år. Det är Sjöhistoriska museet som står bakom Fartygsstödet. De delar varje år ut 1 miljon kronor till reparationer av kulturhistoriskt värdefulla fartyg. I år har de seglande fartygens träskrov stått i särskilt fokus.

Pressmeddelande

Växbo Lin – Årets industriminne 2019

Svenska industriminnesföreningens utmärkelse Årets industriminne går 2019 till Växbo Lin i Hälsingland för att med hållbarhet som utgångspunkt för hela verksamheten, bevara och utveckla ett levande industriminne. Bakom utmärkelsen står Svenska industriminnesföreningen.
Växbo lin är Skandinaviens enda linspinneri. De spinner långfibrigt lin och har eget väveri. En liten bit ifrån ligger Trolldalens linberedningsverk. Det finns en klapp (=bråka) och en skäkt som båda är vattendrivna och man visar häckling. I området finns linbodar, stall och övernattningsstuga. Beredningsverket är Sveriges bäst bevarade. Linberedningsanläggning visas av Växbo lin. Ytterligare en bit bort ligger Växbo kvarn, en kvarn med tre vattenturbiner som fortfarande kan köras.

Pressmeddelande
Motivering
Mer information


Bild: Växbo Lin. Fotograf: Jacob Bruce

Transporthistoriskt Nätverk Almedalen 2019

Transporthistoriskt Nätverk (ThN) deltar gemensamt i Almedalen för 5:e året i rad. Vi kommer att finnas på samma plats som tidigare år; i Visby hamn. monter nr H610. Välkommen att träffa oss där! Nu är årets program klart. Vi kommer att seminarier måndag-onsdag (1-3 juli) kl 13-14 i vår monter. ArbetSam är en av tio nationella organisationer i ThN.

Folder ThN Almedalen 2019

Läs mer om ThN i Almedalen

Ingår i Transporthistoriskt Nätverk:
Arbetslivsmuseernas Samarbetsråd, ArbetSam
Båthistoriska Riksförbundet, BHRF
Järnvägshistoriska Riksförbundet, JHRF
Motorhistoriska Riksförbundet, MHRF
Museibanornas Riksorganisation, MRO
Svensk Flyghistorisk Förening, SFF
Sveriges Segelfartygsförbund, SSF
Sveriges Ångbåtsförening, SÅF
Vagnhistoriska Sällskapet, VHS
Veteranflyggruppen EAA Sverige

Arbetets museum är sammankallande.

Almedalen, Visby. Foto: Lovisa Almborg

Nyheter för arbetslivsmuseer – maj

Här kommer ett fullspäckat nyhetsbrev! Läs om konferensen Hack for Heritage där du kan lära dig att skapa med kulturarvsdata, botanisera bland höstens kurser eller läs om en landskapskonferens som ska hållas i höst. Är du nyfiken på att söka EU-medel? Ta del av nyhetsbrevet och få tips. Nu börjar nomineringstiden för Årets Arbetslivsmuseum 2020 och Årets Arbetsmyra 2020. I nyhetsbrevet hittar du mer info om det och mycket mer.

Nyheter för arbetslivsmuseer – maj


Bild: Qvarnstensgruvan i Lugnås

 

Kurskalender höst 2019

Nu är höstens kurskalender klar. I höst erbjuder vi som vanligt ett brett utbud av kurser utformade utifrån era önskemål och behov. Allt från ämnen som remdrift och gruvor till marknadsföring och samlingsvård. Det blir även en Museiskola för arbetslivsmuseer, den här gången är vi på Forsbacka bruk utanför Gävle. ArbetSam fortsätter arbetet med att lyfta personliga berättelser på arbetslivsmuseer och i höst erbjuder vi fyra st workshoptillfällen. Läs mer här.

Informationsblad Lyft personliga berättelser på arbetslivsmuseer

Kurskalender höst 2019

Bild: Kursgrupp samlad under kursen Samla Vårda Gallra på Johannamuseet, Skurup. Foto: Arbetets museum