Kategoriarkiv: Nyheter

Fördelning RAÄ projektbidrag 2019

Grattis och bra jobbat medlemsmuseer som erhållit projektbidrag från Riksantikvarieämbetet i år! Totalt ansöktes om 46 770 565 kr varav 16 milj kr beviljades. 8 milj kr av dem är öronmärkta till arbetslivsmuseer. Behovet av resurser är stort och bidraget gör stor nytta. Ute hos medlemsmuseerna kan flera projekt nu drag igång, bland annat ska Arvika Fordonsmuseum ordna ny belysning, Jädra-Tallås ska renovera värmesystem, Höljebacka Brandmuseum ska renovera Volvo ambulans årsmodell 1939 och Krångede kraftverksmuseum ska bygga en modell av en älv för att skapa pedagogisk vattenlek för barn.

Lista fördelning projektbidrag 2019.

Läs mer – länk till ArbetSams sida om bidrag.

Läs mer – länk till RAÄs sida om fördelning 2019.

Bild: Museet Kvarnvikens kvarn & såg . De fick sin ansökan beviljad och kan nu renovera kvarnens rensverk.

Nyheter för arbetslivsmuseer – juni

Sommaren är här och i månadens nyhetsbrev påminner vi om att Transporthistoriskt Nätverk (ThN) även i år deltar i Almedalen 1-3 juli med de gemensamma frågorna kunskap, kulturarv och besöksnäring. På tal om rörliga kulturarv – Fartygsstödet 2019 har delats ut, vi gratulerar 3 medlemsmuseer. Under sommaren kan du passa på att läsa två nya böcker, ”Vi drack vårt kaffe på toaletten” från Arbetets museum samt “Trådarna i väven” av Maja Hagerman som du dessutom får specialpris på. För en mer rörlig sommaraktivitet så är det dags att ge sig ut att fota arbetslivsmuseer för att sedan vara med i Wiki Loves Monuments 2019. Ett perfekt tillfälle att synliggöra arbetslivsmuseer för omvärlden.

Nyheter för arbetslivsmuseer – juni

Bild från Almedalen 2016. Foto: Lovisa Almborg.

Fartygsforum 2019

Sjöhistoriska bjuder in till höstens Fartygsforum, en mötesplats för alla som bevarar och brukar historiska fartyg. Det är ett tillfälle för ideella aktörer, myndigheter och andra institutioner att mötas och tillsammans diskutera och samtala om angelägna frågor. Årets forum är den 12-13 oktober och arrangeras i samarbete med Oskarshamns Sjöfartsförening. Programmet släpps efter sommaren.

Datum: 12-13 oktober 2019
Plats: Oskarshamn
Inbjudan (pdf)

På bild medlemsmuseet s/s Nalle, en isbrytande bogserbåt byggd på Oskarshamns Mekaniska verkstad 1923. Foto: ArbetSam

Tre medlemsmuseer tar del av Fartygsstöd 2019

Nu är Fartygsstöd för 2019 fördelat. Grattis medlemsmuseer Skolsegelfartyget Ellen, Färjan 4 och Ångfartyget Mariefred! Totalt har sju fartyg fått ta del av stödet i år. Det är Sjöhistoriska museet som står bakom Fartygsstödet. De delar varje år ut 1 miljon kronor till reparationer av kulturhistoriskt värdefulla fartyg. I år har de seglande fartygens träskrov stått i särskilt fokus.

Pressmeddelande

Växbo Lin – Årets industriminne 2019

Svenska industriminnesföreningens utmärkelse Årets industriminne går 2019 till Växbo Lin i Hälsingland för att med hållbarhet som utgångspunkt för hela verksamheten, bevara och utveckla ett levande industriminne. Bakom utmärkelsen står Svenska industriminnesföreningen.
Växbo lin är Skandinaviens enda linspinneri. De spinner långfibrigt lin och har eget väveri. En liten bit ifrån ligger Trolldalens linberedningsverk. Det finns en klapp (=bråka) och en skäkt som båda är vattendrivna och man visar häckling. I området finns linbodar, stall och övernattningsstuga. Beredningsverket är Sveriges bäst bevarade. Linberedningsanläggning visas av Växbo lin. Ytterligare en bit bort ligger Växbo kvarn, en kvarn med tre vattenturbiner som fortfarande kan köras.

Pressmeddelande
Motivering
Mer information


Bild: Växbo Lin. Fotograf: Jacob Bruce

Transporthistoriskt Nätverk Almedalen 2019

Transporthistoriskt Nätverk (ThN) deltar gemensamt i Almedalen för 5:e året i rad. Vi kommer att finnas på samma plats som tidigare år; i Visby hamn. monter nr H610. Välkommen att träffa oss där! Nu är årets program klart. Vi kommer att seminarier måndag-onsdag (1-3 juli) kl 13-14 i vår monter. ArbetSam är en av tio nationella organisationer i ThN.

Folder ThN Almedalen 2019

Läs mer om ThN i Almedalen

Ingår i Transporthistoriskt Nätverk:
Arbetslivsmuseernas Samarbetsråd, ArbetSam
Båthistoriska Riksförbundet, BHRF
Järnvägshistoriska Riksförbundet, JHRF
Motorhistoriska Riksförbundet, MHRF
Museibanornas Riksorganisation, MRO
Svensk Flyghistorisk Förening, SFF
Sveriges Segelfartygsförbund, SSF
Sveriges Ångbåtsförening, SÅF
Vagnhistoriska Sällskapet, VHS
Veteranflyggruppen EAA Sverige

Arbetets museum är sammankallande.

Almedalen, Visby. Foto: Lovisa Almborg

Nyheter för arbetslivsmuseer – maj

Här kommer ett fullspäckat nyhetsbrev! Läs om konferensen Hack for Heritage där du kan lära dig att skapa med kulturarvsdata, botanisera bland höstens kurser eller läs om en landskapskonferens som ska hållas i höst. Är du nyfiken på att söka EU-medel? Ta del av nyhetsbrevet och få tips. Nu börjar nomineringstiden för Årets Arbetslivsmuseum 2020 och Årets Arbetsmyra 2020. I nyhetsbrevet hittar du mer info om det och mycket mer.

Nyheter för arbetslivsmuseer – maj


Bild: Qvarnstensgruvan i Lugnås

 

Kurskalender höst 2019

Nu är höstens kurskalender klar. I höst erbjuder vi som vanligt ett brett utbud av kurser utformade utifrån era önskemål och behov. Allt från ämnen som remdrift och gruvor till marknadsföring och samlingsvård. Det blir även en Museiskola för arbetslivsmuseer, den här gången är vi på Forsbacka bruk utanför Gävle. ArbetSam fortsätter arbetet med att lyfta personliga berättelser på arbetslivsmuseer och i höst erbjuder vi fyra st workshoptillfällen. Läs mer här.

Informationsblad Lyft personliga berättelser på arbetslivsmuseer

Kurskalender höst 2019

Bild: Kursgrupp samlad under kursen Samla Vårda Gallra på Johannamuseet, Skurup. Foto: Arbetets museum

Arbetslivsmuseer i Skapande skola projekt?

Vi är nyfikna om några medlemsmuseer
ingår i ett Skapande skola projekt 2019/2020?
Meddela gärna ArbetSams kansli och berätta: info@arbetsam.com , 011- 23 17 30

ArbetSam anser att arbetslivsmuseer är utmärkta som klassrum som vi hoppas att fler barn ska få möjlighet att uppleva.

Statsbidraget Skapande skola som delas ut av Kulturrådet ska stärka samverkan mellan skolan och det professionella kulturlivet. Målet är att eleverna ska få tillgång till kulturens alla uttrycksformer och att deras möjligheter till eget skapande ökar.  Skapande skola utgör ett komplement till skolornas egen kulturbudget.

Beviljade bidrag 2019/20
Läs mer om bidraget

 

 

Foto: ArbetSam. Bild från Olofsfors Bruksmuseum på en gruva gjord i papier maché av låg-och mellanstadieelever

ArbetSam samarbetspart till Hack for Heritage 2019

Vi kan stolt meddela att i år är ArbetSam extern samarbetspart för Hack for Heritage som pågår i Visby den 4-6 oktober av Kulturarvsinkubatorn och Riksantikvarieämbetet.

Genom ArbetSams deltagande så kommer öppen data från Arbetslivsmuseer på Wikipedia uppmärksammas och kunna användas när deltagarna jobbar med utmaningarna.
Vi ser det här som ett jättebra tillfälle för våra medlemmar och oss som organisation att synliggöra arbetslivsmuseerna, upptäcka nya samarbeten och användningsområden för kulturarvsdata. På hacket möts studenter/yrkesverksamma inom olika kompetensområden, som programmerare, pedagoger, designer, historiker, ideella kulturarvsarbetare, m. fl. Alla behövs just för att optimera möjligheten för nya gränsöverskridande idéer att kläckas.

Att delta på Hack for Heritage är ett tillfälle för våra medlemmar att få inblick i hur öppen data kan kopplas samman med annan kunskap, berättelser eller fysiska platser och vad det kan tillföra verksamheten samt hur det kan vara en lösning på vanliga utmaningar som  arbetslivsmuseer står inför. Är du intresserad av att delta? Intresseanmäl dig redan nu

Årets teman knyter väl an till våra arbetslivsmuseer. Läs mer om årets teman och utmaningar.

  1.  Skola, lärande och pedagogik.
  2. Besöksmål, turism och upplevelser.
  3. Hälsa, välbefinnande och kulturarv.

Hack for Heritage är ett tillfälle för dig som vill utforska nya användningar för det digitala kulturarvet. Hur kan berättelser och spår från vår gemensamma historia omformas till något spännande, smart eller viktigt för oss idag? Den 4–6 oktober möts vi i Visby och tar reda på det.

Intresseanmälan via Riksantikvarieämbetets hemsida.