Kategoriarkiv: Litteratur

Rapport – ideella kultursektorns utmaningar under pandemin

ArbetSam ingår i NOD Sverige – ett nationellt organ mellan regeringen och civilsamhället. NOD Sverige har tagit fram en rapport om den ideella kultursektorns utmaningar under coronapandemin, en lägesbild över behov i civilsamhället som uppstått efter coronavirusets utbrott i Sverige. Lägesbilden behandlar exempel på efterfrågade insatser, problembeskrivningar, ny verksamhet, nya samverkansinitiativ och en kortare kommentar över relevanta trender inom sektorn.

Länk till rapport
Läs mer på NOD Sveriges hemsida

Genomlysning av de regionala museerna klar

Riksantikvarieämbetet har på uppdrag av kulturdepartementet gjort en genomlysning av de regionala museerna och förutsättningarna för deras verksamhet. Rapporten redogör övergripande för regionmuseernas förutsättningar och verksamhet samt större samhällsförändringar som påverkar dessa. I rapporten berörs därför även pandemins påverkan på museisektorn, företrädesvis regionmuseerna, på ett generellt plan.

Läs mer på Riksantikvarieämbetets hemsida.
Här kan du ladda ned rapport.

Berättande magasin. Foto: Sörmlands museum

Årets industriarvspublikation 2020: Podden Staden

Svenska industriminnesföreningen har utsett podden Staden med Dan Hallemar och Håkan Forsell,  till Årets industriarvspublikation 2020. Utmärkelsen sätter fokus på goda och innovativa exempel på publikationer där industriarvet speglas, tillgängliggörs, gestaltas och förmedlas med nya och samhällsrelevanta perspektiv. Vinnaren har röstats fram av SIM:s styrelse.
Podden Staden nominerades av styrelseledamoten Marie Östblom. ”..Trots att podden handlar om städer – deras kultur, arkitektur, politik och ekonomi går berättelserna långt utanför städerna. Med utgångspunkt från staden berättas om framväxten av vårt samhälle där industriarv är en viktig del av helhetsperspektivet.

Lyssna: http://staden.arkitekt.se/

Läs mer och se alla nomineringarna.

Pressmedelande 20201208

Hamn- och varvskranar i Västra Götaland

“Att få laga fartyg med stora skador och sedan se dem åka iväg, det var en så skön känsla. Det var yrkesstolthet.” Så berättar Kerstin Rundström som under 40 års tid arbetat som kranförare på Eriksbergsvarvet och Götaverken i Göteborg.
Hon var med på den tiden när det fanns hundratals hamnkranar och kranförare som idogt lyfte fartygsdelar på varven och lastade och lossade gods i länets olika hamnar. De bidrog till platsens alldeles speciella siluett och karaktär. Idag är bara ett fåtal kvar, utkonkurrerade av ny teknik eller nedläggning av verksamhet. Ladda ned här eller beställ ett eget exemplar genom att mejla till länkad e-post.

Text: Hans Hellman
Grafisk form och layout: Gabriella Kalmar
Omslagsbild: Bilden är från Lidköpings hamn.
Kranen är den äldsta i drift i länet.
Foto: Hans Hellman.
Foton: Hans Hellman om inget annat anges
Utgiven av Västarvet kulturmiljö/Västra Götalandsregionen, Västarvet