Kategoriarkiv: Kunskap

Hack for heritage 2020

Den 25-27 september är det dags för Hack for Heritage 2020. Nu i nytt format då man i år genomför programmet helt online. Hacket är en kreativ helg där personer med olika kompetenser och bakgrund träffas för att utforska nya användningar för det digitala kulturarvet.
Förra året var ArbetSam samarbetspart tillsammans med Riksarkivet. Då samlade Hack for Heritage ett 60-tal personer från hela landet. Studenter, entreprenörer, programmerare, designers, konstnärer med flera, hackade tillsammans under en rolig och kreativ helg. I höst kör man utifrån nya förutsättningar och möjligheter.
Mer information om hacket, årets teman samt partners kommer uppdateras löpande under de kommande veckorna på www.raa.se/hackforheritage
Intresseanmälan är öppen redan idag. Länk till anmälan.

Länk till informationsblad – svenska.
Länk till informationsblad – engelska.

Länk till ArbetSams rapport om Hack for heritage 2019.

 

Kurskalender höst 2020

Arbetets museum och ArbetSam kan presentera höstens planerade kursprogram. I och med coronapandemin fick vi ställa in flera av vårens kurser.  Kunskapen är ju fortfarande lika angelägen så därför har vi valt att flytta fram kurserna till nu i höst istället. Vi reserverar oss för att kurskalendern kan komma att förändras beroende på Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Information om eventuella ändringar läggs upp på både ArbetSams och  Arbetets museums hemsidor där vi har kursinformation.

Länk till kurskalender höst 2020.

Länk till ArbetSams hemsida med mer kursinformation.


Bild: Tändkulemotor på Skandiamuseet. Foto: Arbetets museum

Inspiration för stängda arbetslivsmuseer i Coronatider

Vad gör arbetslivsmuseer som har stängt i Coronatider? Här nedan presenterar vi några exempel som inspiration. Vi vet att det finns fler bra exempel som vi inte har sett så skriv till oss på info@arbetsam.com och berätta vad ni hittar på så vi kan inspirera fler att ställa om istället för att ställa in.

ArbetSam fick tips från Tumba Bruksmuseum om att de kommer anordna ”Kaffepausvisning för seniorer” torsdagar kl. 11. Där gör de nedslag i Tumba bruks historia. Hur var det att leva och arbeta på Sveriges sedelpappersbruk? Genom att klicka på en länk i inbjudan kommer deltagarna direkt med i visningen. Det som behövs är en smartphone eller dator. För att delta anmäler man sig genom att mejla info@tumbabruksmuseum.se. Det är kostnadsfritt att vara med!

De lägger även upp stories på Facebook och Instagram med små korta visningar om brukets historia och löpande inlägg om allt som händer bakom kulisserna nu när museet är stängt samt historiska tillbakablickar via fotografier. Och så kan de skräddarsy visningar som hålls via Microsoft Teams för äldreboenden och SFI klasser.

ArbetSam ser också en ökad aktivitet på arbetslivsmuseernas sociala konton . På Instagram såg vi att till exempel K A Almgren sidenväveri & museum livestreamar när varpning pågår. Snus- och Tändsticksmuseum utforskar nya digitala marker och filmar när de svarar på frågor om museets föremål som de ber besökare skicka in via Instagram.
Sala Silvergruva kör livestreamad gruvvisning som de kommer lägga upp på Facebook. Där kommer de ta med tittaren ner på 155 meters djup och prata gruva. “… inte vilken gruva som helst: Riksens förnämsta Clenodium – om Karl IX själv får välja!”.

Våga testa, inget behöver vara professionellt filmat, snarare tvärtom skapar det avslappnade och personliga en annan närhet till publiken precis som under guidade visningar i verkligheten.

Skärmklipp från Instagram och Facebook.

Engagera besökare på distans

Hur engagerar och underhåller vi besökare på distans under rådande omständigheter på grund av coronaviruset? Det som är positivt i dessa tider är alla kreativa lösningar och att det är ett utmärkt tillfälle att testa något nytt. Vad  som ett museum bör erbjuda sina publik är något som stämmer överens med och tar museet mot sina egna mål. Därför passar olika lösningar för olika museer. Våga testa. Tipsa gärna oss på ArbetSams kansli vad ni hittar på där ute i landet. Vi vill se goda exempel som kan inspirera andra arbetslivsmuseer! Mejla info@arbetsam.com

Vilka historier kan du och dina medarbetare tillräckligt bra för att de skulle kunna berätta det utan mycket repetition framför en mobilkamera eller mikrofon? Finns det något utställningsinnehåll som redan innehåller berättande text? Har museet några publikationer eller tidigare utställningstexter och utbildningsmaterial som skulle bli färdiga manus? Många familjer är hemma med rastlösa barn, finns det något ni kan hitta på för att rikta er till den målgruppen?

1: Digitala visningar
Filma visningar med olika teman och lägg upp på en plattform som till exempel Youtube och dela med era besökare. Du behöver endast en mobilkamera och internetuppkoppling.

Inspiration Moderna museets soffvisningar.
Det finns också en del roliga exempel, humorn sviker inte i svåra tider, på sociala medier delas klipp där till exempel pingvinerna får gå runt och kolla på de andra djuren.

2: Starta en podcast
Podcasting är ett så bra sätt för museer för att utöka det fysiska utrymmet och möjliggör närmare utbyte mellan museet och enskilda lyssnare. Vid denna osäkra tidpunkt blir det ännu mer värdefullt med förmågan att nå målgrupper på det sättet. Välj det som kräver minimal planering och redigering men som också är en intressant berättelse, kanske läsa högt ur en dagbok från samlingarna? Tänk ut ett koncept, vad är unikt, ett intresseväckande namn, välj att göra korta avsnitt. Här finns bra text om att komma igång med en podcast (på engelska). Och här är en guide på svenska.

3: Använd sociala medier
Dela en bild och berättelse om dagen eller i veckan. Inspireras av Sörmlands museums instagram.

Läs mer här om hur museer kan nå sin publik och uppnå sina mål i coronatider

Många museer har redan sen tidigare digitala utställningar.
Inspiration:

  • Stockholms läns museum gör digitala utställningar. Den senaste som heter Platsen utanför lanserades i februari. Upplev här
  • Kvinnohistoria hemifrån med Kvinnohistoriska sällskapet
  • Nu går det att besöka Etnografiska via Google Arts & Culture. Se här
  • Jönköpings läns museum har hela utställningen 100 år av glömska digitalt på youtube-kanalen.
  • Digitala tittskåp på Sveriges riksdags webbplats för demokratijubileet med dramatiserade berättelser, filmer och bilder från kampen för allmän och lika rösträtt, folkrörelserna samt om de fem första kvinnorna som kom in i riksdagen 1922.
  • Uppsala kommuns Kulturella spår är användbara för allmänheten och skolan för den som vill göra en stadsvandring i Uppsala med hjälp av digitala resurser.

Bild från Radiomuseet. Foto: ArbetSam

Kulturarvsdagens tema för 2020 sätter lärandet i fokus

Kulturarvsdagen 2020 infaller söndagen den 13 september. Årets tema sätter lärandet i fokus. Det handlar om miljöer, berättelser och händelser där kunskap, nyfikenhet och lärande står i fokus – om lusten att upptäcka eller att inspireras av historien.

Hitta lokala exempel på lusten att upptäcka och lära mer eller där människan har inspirerats av historien för att hitta nya lösningar. Lyft fram hur kulturarvet formats eller påverkats, gärna både genom nationella och internationella influenser. Låt traditioner synliggöra likheter såväl som skillnader. Låt barnen upptäcka!

Kulturarvsdagen ska bidra till att skapa förståelse, intresse och engagemang för kulturarv och kulturmiljöer. Det är tillfället då alla (museum, förening, företag, organisation, privatperson) kan vara med och arrangera ett evenemang som marknadsförs tillsammans under Kulturarvsdagen 2020 och bjuder in allmänheten till kulturhistoriskt intressanta byggnader, miljöer och personer. Eller förmedla berättelser och historier om händelser, människor och traditioner.

Det kostar inget att anmäla ett evenemang som du är arrangör för. Arrangemangen ska knyta an till temat, vara öppna för alla och helst gratis. Det kan exempelvis vara guidade turer, prova-på, visningar om historiska spår, platser, människor och byggnader och traditioner. Tips, gör en kombination av flera evenemang och samarbeta gärna med andra på orten. Läs mer på Riksantikvarieämbetets sida.

Europeiskt, nationellt och lokalt samarbete
Arbetslivsmuseernas Samarbetsråd och Sveriges Hembygdsförbund samarbetar med Riksantikvarieämbetet som är nationell samordnare för European Heritage Days i Sverige och arrangerar Kulturarvsdagen. Övergripande tema i hela Europa är 2020: ”Heritage and Education”

Eleverna i årkurs 5 på Arthur Engbergsskolan i Hassela fick förtjänstmedalj 2019. Foto: Henrik Löwenhamn (CC BY)

Samlingsförvaltning, Spectrum och SAK

Många av våra medlemsmuseer förvaltar stora samlingar därför vill vi lyfta hjälpmedel som finns framtaget av Riksantikvarieämbetet. Vi har lagt till två nya PDFer på sidan Museikunskaper. Under året fokuserar ArbetSam extra på samlingsförvaltning med temat Hållbara samlingar och vi genomför bland annat en heldag på temat i samband med Museidagar 17-19 april.

Samlingsförvaltning är helheten, alla aktiviteter som rör museets samling och inkluderar även hur organisationen planerar, ordnar, genomför, utvecklar och kommunicerar arbetet med samlingen. På så vis är samlingsförvaltning angeläget för alla som är engagerade i arbetet på ett museum och kommer i kontakt med samlingarna.

Det är bra att kolla in Riksantikvarieämbetets hemsida, där finns mycket information om samlingsförvaltning. Det är framförallt två verktyg som kan vara värdefullt att känna till, det ena är samlingsförvaltningsstandarden Spectrum som först började utvecklas i Storbritannien och används där av alla ackrediterade museer. På senare år har den börjat användas i flera olika länder av museer på olika nivåer och har översatts till flera språk. Det andra verktyget kallas SAK – Självskattning för vård och bevarande, och bygger på brittiska Benchmarks in Collection Care. SAK handlar om att genom självskattning skaffa sig en överskådlig bild av vård- och bevarandefrågor i museets nuvarande samlingsförvaltning.

Om Spectrum
Spectrum ger ett bra stöd för alla olika typer av museer att börja det övergripande arbetet inom samlingsförvaltningen. Varje museum utgår alltid från sina egna förutsättningar och behov. Spectrum är en standard uppbyggd av 21 processer. Varje process beskriver en aktivitet i samlingsförvaltningen och vad som ska dokumenteras i processen. Spectrum utgår från en gemensamt överenskommen god praxis och kan användas som kvalitetssäkring i arbetet med att förvalta och använda samlingar. När det fungerar bra blir det också enklare att använda och tillgängliggöra samlingen.

Spectrum innehåller väl beprövade råd för de arbetsuppgifter som de flesta museer utför när de förvaltar sina samlingar. Dessa arbetsuppgifter är de som kallas processer i Spectrum. Råden kan användas och anpassas när museer själva skriver ned sina egna policyer och arbetsrutiner för varje process.

Läs mer om Spectrum på Collections Trusts hemsida.

Om SAK – Självskattning för vård och bevarande
SAK är ett fritt tillgängligt Excel-verktyg, där påståenden besvaras och en sammanställning över resultatet. Det är även en PDF, med påståenden och plats för anteckningar, instruktioner och en ordlista. Genomförandet av självskattningen ökar medvetandet om organisationens samlingsförvaltning och belyser styrkor och svagheter. Resultatet kan användas i verksamhetsplaneringen och som underlag för att utarbeta handlingsplaner. För att få till en bra diskussion är det bra om flera personer som har olika ansvarsområden i organisationen deltar i självskattningen.

God samlingsförvaltning handlar om att ha en helhetssyn kring arbetet med att utveckla, bevara, tillgängliggöra och hantera information om en samling. Det innebär att  hela arbetsflödet är känt av alla inom organisationen och varje ansvarsområde ser sin del av kedjan och förstår hur det egna arbetet påverkar andra delar. Det handlar också om hur olika områden kan komplettera och stödja varandra.

Vad är skillnaden mellan SAK och Spectrum?
SAK bygger på Benchmarks in Collection Care som är en checklista för självskattning som anger tydliga och realistiska riktmärken för vård av samlingar. Benchmarks in Collection Care kan ses som en av resurserna för att hjälpa till med Spektrum-processen Samlingsvård och konservering. Samlingsvård en del av samlingsförvaltning, men kan också användas helt fristående. Börja där ni kan.

Spektroskop enligt Wrede. Vinkeln mellan prismorna är ställbar med hjälp av kil med mikrometermått för mätning av linjernas avstånd i spektrum. Bild från digitaltmuseum.se. Foto: Tekniska museet (CC BY)