Kategoriarkiv: Konferenser

Seminarium om bergsmekanik

Kommittén “Icke-järnmetaller, malmfyndigheter och metallurgi” vidJernkontoret bjuder in till seminarium “Bergsmekanik – det outforskade steget mellan gruva  och hytta.” Seminarium med eftermiddagskaffe för alla med intresse av arkeologi, historia, malm och metaller. Seminariet är kostnadsfritt och eftermiddagskaffe ingår.
Datum: 8 november. Plats: Jernkontoret, Stockholm. Seminariet börjar kl 13.00. Ingen föranmälan erfordras.

Program.

Konferens: Vattenlandskapets kulturhistoriska värden

I år hålls Sveriges Hembygdsförbunds årliga landskapskonferens i Nora med omnejd. Temat är Vattenlandskapens kulturhistoriska värden. En dag ägnas åt exkursion och en åt seminarium. Konferensen sker i samverkan med Svenska industriminnesföreningen, Arbetets museum, Örebro läns Hembygdsförbund och Noraskogs hembygdsförening.
Läs mer och anmäl dig på www.hembygd.se/landskapskonferens2019
Program.

 

 

 

 

Bild: Järle kvarn. Foto: Michael Lehorst.

Fartygsforum 2018

Statens maritima museer och Föreningen Laurin bjuder in till Fartygsforum 2018. Fartygsforum är en mötesplats för dem som bevarar och använder historiska fartyg. Det är ett tillfälle för ideella aktörer och myndigheter/institutioner att mötas och tillsammans diskutera och samtala om angelägna frågor för att utveckla verksamheten. I år är det arton år sedan första Fartygsforum arrangerades. Datum: 13-14 oktober. Plats: Skandiamuseet, Lysekil.

Program och anmälan

Civilsamhällets inflytande över landskapsförändringen

Arbetets museum, Svenska industriminnesföreningen och Sveriges hembygdsförbund bjuder in till en inspirationskonferens om hur ideella kulturarvsorganisationer kan ha inflytande över olika förändrings processer i landskapet.
Konferensen fokuserar på landskapssyn, hoten mot landskapet, våra möjligheter till inflytande och den kraft som finns i kulturarvet. Tanken bakom konferensen är att företrädare för olika organisationer ska kunna träffas, lära känna varandra och lära av varandra. Tillsammans är vi en ännu starkare röst i landskapsförändringen.
Underlag och exempel hämtar vi från egen verksamhet, samhällsbyggnaden och vatten förvaltningen. Föredragshållarna och exkursionsledarna kommer från Svenska byggnadsvårdsföreningen, Vattenmyndigheten, Länsstyrelsen Östergötland, Norrköpings stadsmuseum och arrangörsorganisationerna.
Datum: 26-27 oktober 2018
Plats: Arbetets museum i Norrköping

Civilsamhällets inflytande över landskapsförändringen – informationsblad och anmälan


Bild: Motala ström_FRI CC BY SA. Foto Johan Jönsson.

Fyrseminarium 29-30 september

Sjöhistoriska museet bjuder in till fyrseminarium. I år besöker man det 10-årsjubilerande fyrsällskapet i Mariestad. I det kostnadsfria programmet finns tankar om förvaltning, bruk och renoveringar – med exempel från olika håll i landet. Lördagskvällens middag på gamla länsresidenset Marieholm, bjuder Mariestads kommun på. Söndagens exkursion kommer att gå med en kombination av egna bilar och bilflottan i Mariestads Fyrsällskap. Anmäl dig till fyrseminariet i Mariestad den 29-30 september – direkt till fredrik.blomqvist@maritima.se före den 14 september. Berätta också om du vill delta i middagen på kvällen! Sjöhistoriska står inte för logikostnaden. Men i inbjudan finns även några tips från Mariestads Fyrsällskap om hotell som kan ge viss rabatt! Se slutet i bifogad inbjudan.

Program och anmälan

 

 

 

Måseskär fyr, Bohuslän

RAÄ bjuder in till workshop om omvärldsbevakning

Riksantikvarieämbetet utvecklar just nu sin omvärldsservice för svenska museer och bjuder in till två workshoptillfällen för att samla in museernas fördjupade medskick. Det är utmärkt tillfälle för er arbetslivsmuseer att vara med och påverka och också informera om hur era behov ser ut. Det kan gälla frågor om skyltsystem, pedagogik och allt möjligt annat. Under dagen diskuteras också  i vilka situationer museer önskar att man hade tillgång till bättre omvärldskoll. RAÄ vill veta mer om hur ni ser på era egna förutsättningar att bedriva respektive dra nytta av omvärldsarbete.

  • 13 september. Plats: Riksantikvarieämbetet, Stockholm
  • 26 september. Plats: Hälsinglands museum, Hudiksvall

Länk till mer info och anmälan.

 

Seminarium om Bergslagen i förändring

Med stöd från Riksantikvarieämbetet studerade forskningsprojektet Brytpunkt Bergslagen industriarvet som en resurs i förnyelsen av Bergslagen. I en av tre rapporter, Industrihistoriska värden: formering och omförhandling, riktades fokus mot fyra fall där värdefulla industrihistoriska miljöer utsatts för akuta hot (Hälleforsnäs bruk, dammsystemet vid världsarvet i Falun, Avestaforsen samt Dannemora gruvor). Bergslagens FoU-grupp bjuder nu in till en kostnadsfri endagskonferens kring mötet mellan kulturmiljövärden, naturmiljövärden och produktionsvärden. Vilka är aktuella konfliktområden och hur byggs samarbeten och möten? Talare är bl. a. representanter för Riksantikvarieämbetet, Naturvårdsverket och Jernkontoret.
Tid: Tisdagen den 28 november 2017, kl. 10:00-15:00
Plats: Riksantikvarieämbetet, Storgatan 41, Stockholm.
Kostnad: Seminariedagen är kostnadsfri, inklusive välkomstkaffe, lunch och eftermiddagsfika. Begränsat antal deltagare.

Obligatorisk anmälan till jan@geijerstam.se, senast tisdagen den 7 november. Ange gärna även organisatorisk hemhörighet. För fullständig inbjudan och program se bilaga eller gå till www.raa.se/aktuellt/kalenderhandelser/konflikter-och-brytpunkter-seminarium-om-bergslagen-i-forandring/

Fartygsforum 2017

Statens maritima museer och Sällskapet S/S Trafiks Vänner bjuder in till Fartygsforum 2017. Fartygsforum är en mötesplats för dem som bevarar och använder historiska fartyg. Det är ett tillfälle för ideella aktörer och myndigheter/institutioner att mötas och tillsammans diskutera och samtala om angelägna frågor för att utveckla verksamheten. I år är det sjutton år sedan första Fartygsforum arrangerades. Datum: 14-15 oktober. Plats: Hjo.
Länk till program.

 

 

 

 

 

 

Bild: Ångaren Trafik

K-dagen 2016

Svenskt kulturarv hälsar varmt välkommen till deras årliga konferens. Denna gång 24 oktober på Thielska Galleriet och med middag ombord på M/S Gustafsberg VII. Den röda tråden är lönsamma samarbeten, och under dagen ges många goda exempel och handfasta råd till alla som söker externa samarbetspartners. Men det blir också mycket inspiration och goda möten – allt under ledning av vår moderator John Chrispinsson. ArbetSams medlemmar erbjuds 20% rabatt på deltagaravgiften. Här hittar du information om program och om anmälan.

Bild K-dagen 2016

Dokumentation klar – Industrisamhällets landskap

I höstas genomfördes konferensen Industrisamhällets landskap – kulturarv, miljö och hållbarhet på Regionmuseet Kristianstad. Nu är dokumentationen från konferensen färdig och sammanställd. Det blev en gedigen dokumentation som omfattar drygt 170 sidor.  Dokumentationen finns att ladda ned kostnadsfritt som pdf eller köpa som  bok.

Klicka här för att ladda ner Industrisamhällets landskap – kulturarv, miljö och hållbarhet som pdf, kostnadsfritt.

Klicka här för att köpa Industrisamhällets landskap – kulturarv, miljö och hållbarhet som bok (du lotsas vidare till Svenska industriminnesföreningens, SIM:s bokhandel).

Passa också på att beställa ett exemplar av dokumentation från industriarvskonferensen 2012. Även den finns som nedladdningsbar pdf och som bok.

Klicka här för att ladda ner Industrisamhällets kulturarv – praktik, forskning och framtid som pdf, kostnadsfritt.

Klicka här för att köpa  Industrisamhällets kulturarv – praktik, forskning och framtid som bok (du lotsas vidare till Svenska industriminnesföreningens, SIM:s bokhandel).

Bild Industrisamhällets landskap - kulturarv, miljö och hållbarhet (2015)