Kategoriarkiv: Konferenser

Seminarium: Det hållbara industriarvet

Svenska industriminnesföreningen bjuder in till seminarium Det hållbara industriarvet. Ur programmet: “Det finns idag ett ökat fokus på kultur i hållbarhetsarbetet jämte de tre etablerade dimensionerna ekonomi, ekologi och det sociala. Frågan är vad industriarvet kan betyda i det här sammanhanget och vilka roller det industriella arvet kan spela för den ett hållbart Sverige. Utvecklas arbetet i hållbar riktning och i så fall hur? Hur skulle olika aktörer inom olika delar av samhället kunna samarbeta kring frågorna? Vad finns det för utmaningar för framtiden? Välkommen att delta. Din medverkan är viktig och kommer att utgöra ett underlag för en framtida webundersökning för att få ökad kännedom.”

Plats: Tekniska museet, Stockholm, Museivägen 7, Norra Djurgården.
Tid: 13:00-16:00.
Program.
Anmälan senast 17 januari 2020  på länken (antalet deltagare är begränsat): https://jernkontoret.wufoo.com/forms/s19jqagh1gvw746/

Kurskalender våren 2020

Nu kan vi presentera kurskalendern för våren 2020. Vi fortsätter att fördjupa oss i samlingsförvaltning. Vi lär oss vad det innebär att utveckla, bevara, dokumentera och tillgängliggöra samlingarna på ett trovärdigt och hållbart sätt. Vi lär oss mer om till farliga föremål och hantering av explosiva ämnen. Sammanlagt genomför vi fyra kurser i ämnet; två på våren och två under hösten 2020. ArbetSam erbjuder dessutom sina medlemmar ett seminarium 19 april med samlingsvård i fokus, läs mer i programmet för Museidagar om det seminariet. Våren innehåller även kurs i arkiveringsvård, museiskola, två olika motorkurser mm.

Länk till kurskalender våren 2020.
Länk till program Museidagar 2020.

 

Seminarium om var kvinnor med funktionsnedsättning finns i arkiven

Handikapphistoriska föreningen ordnar ett inspirationsseminarium för att uppmärksamma vikten av arkiven i föreningar. Varför är det viktigt att föreningar arbetar med sina arkiv och hur kan vi arbeta framåt. Seminariet innehåller allt ifrån praktiska tips till spännande exempel från arkiven. Namn på seminarium: ALLA DESSA KVINNOR!
OBS! Begränsat antal platser. Anmäl dig senast den 18 november 2019
Datum: 21 november. Tid: 13-17. Plats: HRF lokal Malmgårdsvägen 63a, 2 tr., Stockholm.

Anmälan och läs mer.

Bild: Blindinstituets skolkök omkring 1930 utför tre flickor olika sysslor under överinseende av läraren Ester Lindstrand. Foto: Handikapphistoriska föreningen.

Seminarium om bergsmekanik

Kommittén “Icke-järnmetaller, malmfyndigheter och metallurgi” vidJernkontoret bjuder in till seminarium “Bergsmekanik – det outforskade steget mellan gruva  och hytta.” Seminarium med eftermiddagskaffe för alla med intresse av arkeologi, historia, malm och metaller. Seminariet är kostnadsfritt och eftermiddagskaffe ingår.
Datum: 8 november. Plats: Jernkontoret, Stockholm. Seminariet börjar kl 13.00. Ingen föranmälan erfordras.

Program.

Konferens: Vattenlandskapets kulturhistoriska värden

I år hålls Sveriges Hembygdsförbunds årliga landskapskonferens i Nora med omnejd. Temat är Vattenlandskapens kulturhistoriska värden. En dag ägnas åt exkursion och en åt seminarium. Konferensen sker i samverkan med Svenska industriminnesföreningen, Arbetets museum, Örebro läns Hembygdsförbund och Noraskogs hembygdsförening.
Läs mer och anmäl dig på www.hembygd.se/landskapskonferens2019
Program.

 

 

 

 

Bild: Järle kvarn. Foto: Michael Lehorst.

Fartygsforum 2018

Statens maritima museer och Föreningen Laurin bjuder in till Fartygsforum 2018. Fartygsforum är en mötesplats för dem som bevarar och använder historiska fartyg. Det är ett tillfälle för ideella aktörer och myndigheter/institutioner att mötas och tillsammans diskutera och samtala om angelägna frågor för att utveckla verksamheten. I år är det arton år sedan första Fartygsforum arrangerades. Datum: 13-14 oktober. Plats: Skandiamuseet, Lysekil.

Program och anmälan

Civilsamhällets inflytande över landskapsförändringen

Arbetets museum, Svenska industriminnesföreningen och Sveriges hembygdsförbund bjuder in till en inspirationskonferens om hur ideella kulturarvsorganisationer kan ha inflytande över olika förändrings processer i landskapet.
Konferensen fokuserar på landskapssyn, hoten mot landskapet, våra möjligheter till inflytande och den kraft som finns i kulturarvet. Tanken bakom konferensen är att företrädare för olika organisationer ska kunna träffas, lära känna varandra och lära av varandra. Tillsammans är vi en ännu starkare röst i landskapsförändringen.
Underlag och exempel hämtar vi från egen verksamhet, samhällsbyggnaden och vatten förvaltningen. Föredragshållarna och exkursionsledarna kommer från Svenska byggnadsvårdsföreningen, Vattenmyndigheten, Länsstyrelsen Östergötland, Norrköpings stadsmuseum och arrangörsorganisationerna.
Datum: 26-27 oktober 2018
Plats: Arbetets museum i Norrköping

Civilsamhällets inflytande över landskapsförändringen – informationsblad och anmälan


Bild: Motala ström_FRI CC BY SA. Foto Johan Jönsson.

Fyrseminarium 29-30 september

Sjöhistoriska museet bjuder in till fyrseminarium. I år besöker man det 10-årsjubilerande fyrsällskapet i Mariestad. I det kostnadsfria programmet finns tankar om förvaltning, bruk och renoveringar – med exempel från olika håll i landet. Lördagskvällens middag på gamla länsresidenset Marieholm, bjuder Mariestads kommun på. Söndagens exkursion kommer att gå med en kombination av egna bilar och bilflottan i Mariestads Fyrsällskap. Anmäl dig till fyrseminariet i Mariestad den 29-30 september – direkt till fredrik.blomqvist@maritima.se före den 14 september. Berätta också om du vill delta i middagen på kvällen! Sjöhistoriska står inte för logikostnaden. Men i inbjudan finns även några tips från Mariestads Fyrsällskap om hotell som kan ge viss rabatt! Se slutet i bifogad inbjudan.

Program och anmälan

 

 

 

Måseskär fyr, Bohuslän

RAÄ bjuder in till workshop om omvärldsbevakning

Riksantikvarieämbetet utvecklar just nu sin omvärldsservice för svenska museer och bjuder in till två workshoptillfällen för att samla in museernas fördjupade medskick. Det är utmärkt tillfälle för er arbetslivsmuseer att vara med och påverka och också informera om hur era behov ser ut. Det kan gälla frågor om skyltsystem, pedagogik och allt möjligt annat. Under dagen diskuteras också  i vilka situationer museer önskar att man hade tillgång till bättre omvärldskoll. RAÄ vill veta mer om hur ni ser på era egna förutsättningar att bedriva respektive dra nytta av omvärldsarbete.

  • 13 september. Plats: Riksantikvarieämbetet, Stockholm
  • 26 september. Plats: Hälsinglands museum, Hudiksvall

Länk till mer info och anmälan.

 

Seminarium om Bergslagen i förändring

Med stöd från Riksantikvarieämbetet studerade forskningsprojektet Brytpunkt Bergslagen industriarvet som en resurs i förnyelsen av Bergslagen. I en av tre rapporter, Industrihistoriska värden: formering och omförhandling, riktades fokus mot fyra fall där värdefulla industrihistoriska miljöer utsatts för akuta hot (Hälleforsnäs bruk, dammsystemet vid världsarvet i Falun, Avestaforsen samt Dannemora gruvor). Bergslagens FoU-grupp bjuder nu in till en kostnadsfri endagskonferens kring mötet mellan kulturmiljövärden, naturmiljövärden och produktionsvärden. Vilka är aktuella konfliktområden och hur byggs samarbeten och möten? Talare är bl. a. representanter för Riksantikvarieämbetet, Naturvårdsverket och Jernkontoret.
Tid: Tisdagen den 28 november 2017, kl. 10:00-15:00
Plats: Riksantikvarieämbetet, Storgatan 41, Stockholm.
Kostnad: Seminariedagen är kostnadsfri, inklusive välkomstkaffe, lunch och eftermiddagsfika. Begränsat antal deltagare.

Obligatorisk anmälan till jan@geijerstam.se, senast tisdagen den 7 november. Ange gärna även organisatorisk hemhörighet. För fullständig inbjudan och program se bilaga eller gå till www.raa.se/aktuellt/kalenderhandelser/konflikter-och-brytpunkter-seminarium-om-bergslagen-i-forandring/