Kategoriarkiv: Bidrag

Stöd krisstöd från Ideell kulturallians

Nu kan föreningar söka krisstöd från Ideell kulturallians. I satsningen “Kulturens kapillärer” stöttar Ideell kulturallians lokala kulturföreningar runt om i Sverige. Man ger stöd till projekt som vill pröva smittsäkra sätt att mötas, testa nya tekniker och tjänster, eller som behöver extra stöd för att övervintra. De skriver “Allt för att vi ska få en bra start när restriktionerna kring pandemin lättar, och passa på att utvecklas medan vi väntar! Det är lätt att söka krisstöd och vi hjälper dig med dina frågor på vägen.” Skicka in din ansökan nu och till och med den 7 april 2021. Ideell kulturallians meddelar beslut om stöd under maj månad. Ditt projekt ska vara genomfört innan årets slut.

Läs mer på Ideell kulturallians hemsida om stödet och hur du söker.

Ansökan till vårens krisstöd öppnar snart

28 januari publiceras ansökningstiderna för det nya krisstödet. Ansökningsperioden kommer att vara öppen en relativt kort period. Kulturrådets uppdrag är att fördela ytterligare 550 miljoner i krisstöd till kulturen våren 2021. Det här blir det tredje krisstödet till kulturlivet. 150 miljoner kronor ska gå till inställda och uppskjutna kulturevenemang och 400 miljoner kronor till särskilda behov i kulturlivet till följd av pandemin. Tre webbinarier om krisstödet är inplanerade till 26 januari, 2 och 9 februari. Mer information publiceras inom kort. Läs mer på Kulturrådets hemsida.
Blankett för ersättning kommer vara i stort sett detsamma som den i höstas men med fler exempel och mer tydlighet. Blankett för omställning kommer att vara lite förändrad. Tveka inte att ta kontakt med Kulturrådets support om ni har frågor eller kör fast i ansökningsprocessen. De finns där för er! Se kontaktuppgifter längre ned.

 • Att tänka på
  Ideella arrangörer som skapar professionella evenemang kan söka
  Man kan söka för digitala format
  Skaffa konto hos Kulturrådet omgående
  Påbörja ansökan så fort ansökningsblankett finns tillgänglig
  Var tydlig och specifik i ansökan
  Berätta på vilket sätt verksamheten är drabbad pga pandemin.
 • Vanligaste orsakerna till att ansökningar avslogs i höstas
  Ansökningar är inte kompletta
  Den sökande är ej behörig
  Den sökande har inte räknats som prioriterad
  Oklarheter i ekonomiska redovisningarna
  Otydlig beskrivning av evenemangen

Kontaktuppgifter Kulturrådets support
Vanliga frågor och svar
Har du frågor om krisstödet till kulturen?
I Kulturrådets forum kan du ställa frågor och få svar direkt. Där finns även svaren på flera hundra av de vanligaste frågorna om våra bidrag. Du söker enkelt på kategori eller ord för att hitta ditt intresseområde. Frågor och svar i vårt forum
Support: krisstod@kulturradet.se

Mejla Kulturrådet
Hittar du inte det du söker i Kulturrådets forum för vanliga frågor och svar, mejla gärna Kulturrådet bidragssupport. På mejl svarar de på allmänna frågor om bidrag och ger även teknisk support vid bidragsansökan. Helgfria vardagar försöker de alltid att svara på dina frågor inom 24 timmar. Vår mejladress är: support@kulturradet.se

Ring Kulturrådet
Vill du hellre prata med Kulturrådets bidragssupport kan du även kontakta Kulturrådet på telefon för allmänna frågor om bidrag och teknisk support vid bidragsansökan.

Kulturrådets telefontider på helgfria vardagar är:
Måndag, onsdag och fredag kl. 9.00-11.00
Tisdag och torsdag kl. 13.30-15.30
Telefon: 08-519 264 01

Projekt om kulturmiljöer vid vatten beviljas FoU-anslag

Utmärkt att två projekt som berör kulturmiljöer vid vatten har beviljats bidrag:
Norrlands vattenanknutna kulturmiljöer och projektet Natur- och kulturmiljöer vid vatten – samverkan för framgång. ArbetSam ingår i Vattenhistoriskt Nätverk (VhN). Nätverket samlar nationella organisationer som berörs av den svenska vattenförvaltningen i syfte att synliggöra och påvisa värdefullt kulturarv i dessa miljöer. VhN samverkar angående det regelverk och beslut som påverkar förutsättningarna för kulturarvet som berörs av den svenska tillämpningen av EU:s vattendirektiv, att kulturmiljö vägs på samma vis och på likvärdig grund som naturmiljö och övriga intressen. Nätverket önskar få konstruktiva lösningar till gagn för både kultur- och naturmiljö vid vatten.

Beslut fördelning av medel för 2021 FoU-anslag

Om FoU-anslaget (hämtat från Riksantikvarieämbetet)
Fördelningen av FoU-anslag för 2021 utgår dels från utlysningen för kulturarv och kulturmiljö och dels från utlysningen för centrala museer.
Riksantikvarieämbetets FoU-program 2017–2021 för kulturarv och kulturmiljö samt de särskilda prioriteringar som uttalats i anslagsutlysningen inför 2021 ligger till
grund för fördelningen.

Riksantikvarieämbetets anslag 1:4 Forskning och utvecklingsinsatser inom kulturområdet till forskning och utveckling inom områdena kulturarv och kulturmiljö
respektive centrala museer uppgår till 20,5 miljoner kronor om året. Riksantikvarieämbetet och Vetenskapsrådet samfinansierar tre projekt inom den
europeiska utlysningen Digital Heritage inom samarbetet Joint Programming Initiative on Cultural Heritage and Global Change (JPI CH). Riksantikvarieämbetet
bidrar under tre år med tre miljoner kronor och Vetenskapsrådet med sex miljoner kronor till det svenska deltagandet i tre internationella projekt. 2021 finansieras de
två JPI CH projekten helt med Vetenskapsråds pengar.
Riksantikvarieämbetet beslutar att fördela totalt 20 083 329 kronor till totalt 29 projekt. Under förutsättning att regleringsbrevet för 2021 innehåller erforderligt anslag för FoU-insatser, fördelas anslag för 2021 till projekt enligt nedanstående tabeller.
Totalt kom anspråk från 43 projekt om totalt 28 097 485 kr, varav 17 projekt var fortsättningsprojekt med ett anspråk på 13 698 841 kronor.

Bild: Storbrohyttan. Foto: Lovisa Almborg

Beslut Krisstöd till särskilda behov i kulturlivet

Kulturrådet har beslutat och redovisat vilka som beviljas krisstöd för särskilt behov. 28 medlemsmuseer/organisationer har beviljats bidrag om totalt 3 601 600 kronor. Grattis och bra jobbat! Kulturrådet har fått 2 215 ansökningar på totalt drygt 1,5 miljarder kronor och har 444 miljoner kronor att fördela till detta krisstöd. Man har prioriterat att ge stöd till så många ansökningar som möjligt och har därför beslutat ett lägre bidragsbelopp än det ansökta beloppet till huvuddelen av de beviljade ansökningarna.

Läs mer på Kulturrådets hemsida – länk.

Lista medlemsmuseer som beviljats bidrag Krisstöd till särskilda behov i kulturlivet.
Krisstöd till särskilda behov i kulturlivet, sökt belopp 0–90 000 kr
Krisstöd till särskilda behov i kulturlivet, sökt belopp 90 000–200 000 kr
Krisstöd till särskilda behov i kulturlivet, sökt belopp 200 000-400 000 kr
Krisstöd till särskilda behov i kulturlivet, sökt belopp 400 000-1 000 000 kr
Krisstöd till särskilda behov i kulturlivet, sökt belopp över 1 000 000 kr

Bild: Ebbamåla Bruk som beviljades 571 700 kr. Foto: Lovisa Almborg

Stöd till kulturen – andra fördelningen klar

Kulturrådet har beslutat om andra fördelningen av krisstödet för inställda och uppskjutna evenemang.  22 av ArbetSams medlemsmuseer finns med bland de som beviljats bidrag. De har beviljats bidrag på sammanlagt 2 491 500 kr. Bra jobbat! Totalt sökte 27 medlemsmuseer stödet. Inom kort kommer Kulturrådet presentera vilka som beviljats bidrag för särskilt behov inom kulturlivet. På Kulturrådets hemsida finns mer information om bidraget och fördelningen.

Länk till Kulturrådets hemsida.

Lista medlemsmuseer som beviljats bidrag för kulturevenemang som ställts in eller skjutits upp med anledning av spridningen covid-19

Bidrag för kulturevenemang som har ställts in eller skjutits upp med anledning av spridningen av sjukdomen covid-19, ansökan 80 000–200 000 kr.pdf

Bidrag för kulturevenemang som har ställts in eller skjutits upp med anledning av spridningen av sjukdomen covid-19, ansökan 200 000–500 000 kr.pdf

Bidrag för kulturevenemang som har ställts in eller skjutits upp med anledning av spridningen av sjukdomen covid-19, ansökan 500 000 kr.

S/S Östersund

Ansökningstider – krisstöd till kulturen

Kulturrådet fördelar 881 miljoner kronor ur regeringens nya krisstöd till kulturen. Stödet är uppdelat i två bidrag.
Första utlysningen – Krisstöd till inställda eller uppskjutna evenemang: utställningar, föreläsningar och liknande evenemang
Andra utlysningen – Krisstöd till särskilda behov i kulturlivet: Bildkonst, museer, litteratur med mera
Länk till Kulturrådets hemsida med mer info.
Information kring krisstödet från ArbetSam.
Länk till ArbetSams sida med all information om coronapandemin.

Ansökan snart öppen för stöd till kulturen 1,5 miljarder kr

I förra veckan meddelade regeringen att av de 1,5 miljarder som ska gå till kulturen, får Kulturrådet 881 miljoner kronor att fördela. Den första bidragsomgången går till kompensation för inställda och framskjutna evenemang, under perioden juni-september. Kulturrådets ansökan öppnar den 15 oktober med sista ansökningsdatum 27, 28 och 29 oktober beroende på konstområde. Läs mer här

Detaljerade riktlinjer och regelverk för de nya bidragen är under arbete.

Kulturrådet planerar att bjuda in till ett antal webbinarier även under denna stödomgång, där man mer konkret går igenom hur man söker bidrag och vem som kan söka de olika bidragen. Datum ej bestämt än.

Ansökningsperioder kompensation för sommarens kulturevenemang:
15-27 oktober: utställningar, föreläsningar och liknande evenemang
15-28 oktober: scenkonstföreställningar
15-29 oktober: konserter

Hearing om krisstöd hösten 2020

Under hösten 2020 kommer ett nytt krisstöd till kulturen att fördelas. Med anledning av det bjöd Kulturrådet in till en hearing för att fånga upp synpunkter och vad de bör tänka på inför fördelning. ArbetSam deltog på hearingen. Vi har framfört:
• Att stödet avser än längre period.
• Att stödet kan gå till även verksamhet, uteblivna entréintäkter mm
• Att formulär är enkelt utformat
• Att stöd får lämnas till juridiska personer och enskilda näringsidkare med expertkunskaper inom sitt område
• Att kulturrådet i sina anvisningar till regioner betonar vikten av att nå ut till ideella som bedriver museiverksamhet; arbetslivsmuseer, hembygdsföreningar med mera. Angeläget att regioner har/skapa eller får verktyg för att hitta alla aktörer i sin region.

 

Fördelning RAÄs projektbidrag ideellt kulturarvsarbete 2020

Riksantikvarieämbetes fördelning av projektbidrag till ideellt kulturarvsbete 2020 är nu klar. Vid en snabb genomgång av fördelningslistan återfinns 54 medlemsmuseer som tillsammans ska genomföra projekt för 8 272 000 kr! Bra jobbat med alla ansökningar! Tack vare er bevaras, främjas och utvecklas industrisamhällets kulturarv så att vi alla kan ta del av det. Stort lycka till med era projekt!

Länk till lista beviljade bidrag.

Läs mer på Riksantikvarieämbetets hemsida.


Bild: K A Almgren sidenväveri & museum som ska genomföra ett projekt som heter Sidensjalen – kvinnor, industrihistoria och samtid.

 

Skrivelse Kulturdepartementet angående fartygsstöd

Statens maritima och transporthistoriska museer (SMTM) har meddelat att fartygsstöd 2020 uteblir. Fartygsstöd finansieras av eventuellt överskott från Vasamuseet. På grund av coronapandemin har årets överskott uteblivit och därför kan inget fartygsstöd betalas ut under 2020. Statens maritima och transporthistoriska museer meddelar att de är väl medvetna om de olyckliga konsekvenser som detta medför för alla som har sökt stöd för att göra viktiga åtgärder för det flytande kulturarvet. Arbetets museum och ArbetSam har skickat en skrivelse till Kultur- och demokratiminister Amanda Lind där vi framför att vi skulle vilja se att bidrag till bevarande och brukande av historiskt värdefulla fartyg enligt förordningen (2011:1565) om statsbidrag till kostnader för vård av kulturhistoriskt värdefulla fartyg inte baserades på ett ackumulerat överskott utan anslås i budgeten och regleringsbrevet för myndigheten, SMTM.

Länk till skrivelse.

Galeasen T/S Helene