Kategoriarkiv: Bidrag

RAÄ:s bidragsfördelning arbetslivsmuseer 2021

Riksantikvarieämbetets beslut kring fördelning av 8 milj kr i projektbidrag till arbetslivsmuseer 2021 är klar. Totalt beviljades 56 arbetslivsmuseer bidrag. Av dem är 32 medlemmar i ArbetSam. De beviljades tillsammans totalt 4 447 000 kr. Stort grattis och bra jobbat! Riksantikvarieämbetet avser att fatta beslut om bidrag till hembygdsmuseer och övrigt ideellt kulturarvsarbete den 7 juni 2021. Riksantikvarieämbetet fördelar varje år bidrag till kulturarvsarbete. 2021 fördelar man 17 milj. kr varav 8 milj.

Lista ArbetSams medlemmar beviljade RAÄ bidrag 2021
Lista arbetslivsmuseer beviljade RAÄ bidrag 2021

Läs mer på Riksantikvarieämbetets hemsida.

Bild: Rosenlöfs Tryckerimuseum som beviljats 300 000 kr till ett multimediaprojekt. Foto: Lovisa Almborg

ArbetSam efterskänker medlemsavgift

Coronapandemin har slagit hårt mot många medlemsmuseer. ArbetSam har på olika sätt försökt att stötta medlemmar genom att informera om stödpaket, skickat skrivelser, ställt om kursverksamhet m.m. All information kring det finns samlat på vår hemsida, här.
Nu har vi glädjen att meddela att vi kommer efterskänka medlemsavgiften för alla medlemsmuseer. Det här är möjligt genom att ArbetSam ansökte om Kulturrådets krisstöd för särskilda behov, och beviljades bidrag.
Medlemsavgiften för 2021 är redan fakturerad och i de flesta fall också redan betald därför genomförs efterskänkning av medlemsavgiften 2022. De medlemsmuseer som är i akut behov av få tillbaka inbetald medlemsavgift kommer att få det. Kontakta ArbetSams kansli så ordnar vi det.

 

 

Fördelning krisstöd för särskilda behov

Kulturrådet har fördelat krisstöd för särskilda behov i kulturlivet, sökta belopp upp till 607 800 kr. Totalt har 491,2 milj. kr hittills fördelats. Av dessa tillfaller 6 042 000 kr medlemmar i ArbetSam. Krisstödet för särskilda behov har kunnat sökas för två olika ändamål; tillfälligt eller förstärkt verksamhetsbidrag och projektbidrag för främjande insatser och smittskyddssäkra evenemang. Även ArbetSam har sökt och beviljats stöd för särskilda behov. Mer information om det inom kort.

Lista medlemmar som beviljats stöd för särskilda behov
Läs mer och se alla som beviljats krisstöd för särskilda behov, på Kulturrådets hemsida.

Foto: Qvarnstensgruvan i Lugnås

Tredje fördelningen krisstöd för inställda evenemang

Kulturrådet har beslutat om det tredje och sista beslutet om krisstöd för inställda eller uppskjutna evenemang. Sammantaget får 774 kulturaktörer dela på cirka 278 miljoner kronor. Totalt söktes stöd för närmare 900 miljoner kronor. I höstas tog Kulturrådet emot 2200 ansökningar om krisstöd för inställda eller uppskjutna evenemang för perioden juni till september 2020. Nu kom 1300 ansökningar för motsvarande stöd för oktober till december. 13 medlemmar i ArbetSam har beviljats stöd. Bra jobbat!

Läs mer om fördelningen på Kulturrådets hemsida

Länk till information om coronapandemin på ArbetSams hemsida

Medlemsmuseer som beviljats stöd i andra fördelningen:

Arbetslivsmuseets namn Landskap Belopp
Gislaveds Industrimuseum Småland 6 300
Föreningen Gotlandståget, Järnvägsmuseet i Dalhem – GHJ Gotland 60 600
Åminne Bruksmuseum Småland 32 400
Hönsalottas Luffarmuseum Småland 23 500
Bläse Kalkbruk Gotland 40 000
Norrsundets arbetarmuseum Gästrikland 4 500
Östra Södermanlands Järnväg Södermanland 56 200
Museiföreningen Munkedals Jernväg Bohuslän 63 900
Museispårvägen Malmköping – MUMA Södermanland 37 500
Järnvägsmuseum Västergötland 4 400
Sliperiet Gylsboda Skåne 25 500
Smalspåret i Hultsfred AB – SH Småland 37 300
Hylténs Industrimuseum Småland 36 000
SUMMA 428 100

Andra fördelningen krisstöd för inställda evenemang

Kulturrådet har beslutat om andra fördelningen av tre krisstöd för inställda evenemang som gäller krisstöd för inställda och uppskjutna evenemang. 285 kulturaktörer får dela på närmare 41,4 miljoner kronor. Fördelningen gäller ansökningar för sökt stöd mellan 90 000 och 440 000 kronor.  Bland de beviljade finns nio medlemsmuseer. Bra jobbat!

Läs mer på Kulturrådets hemsida

Länk till information om coronapandemin på ArbetSams hemsida

Medlemsmuseer som beviljats stöd i andra fördelningen:

Arbertslivsmuseets namn Landskap
Anten-Gräfsnäs Järnväg – AGJ Västergötland 72 000
Museiföreningen GefleDala Jernväg Dalarna 64500
Nässjö Järnvägsmuseum Småland 236 000
Ohs Bruk Järnväg Småland 71 200
Skottvångs gruvmuseum Södermanland 138 000
Skånska Järnvägar – Ångtåget på Österlen – SkJ Skåne 64 500
Frövifors Pappersbruksmuseum Västmanland 95 200
Arsenalen Södermanland 152 500
Krylbo lokstall Uppland 282 900
1 176 800

 

Stöd krisstöd från Ideell kulturallians

Nu kan föreningar söka krisstöd från Ideell kulturallians. I satsningen “Kulturens kapillärer” stöttar Ideell kulturallians lokala kulturföreningar runt om i Sverige. Man ger stöd till projekt som vill pröva smittsäkra sätt att mötas, testa nya tekniker och tjänster, eller som behöver extra stöd för att övervintra. De skriver “Allt för att vi ska få en bra start när restriktionerna kring pandemin lättar, och passa på att utvecklas medan vi väntar! Det är lätt att söka krisstöd och vi hjälper dig med dina frågor på vägen.” Skicka in din ansökan nu och till och med den 7 april 2021. Ideell kulturallians meddelar beslut om stöd under maj månad. Ditt projekt ska vara genomfört innan årets slut.

Läs mer på Ideell kulturallians hemsida om stödet och hur du söker.

Ansökan till vårens krisstöd öppnar snart

28 januari publiceras ansökningstiderna för det nya krisstödet. Ansökningsperioden kommer att vara öppen en relativt kort period. Kulturrådets uppdrag är att fördela ytterligare 550 miljoner i krisstöd till kulturen våren 2021. Det här blir det tredje krisstödet till kulturlivet. 150 miljoner kronor ska gå till inställda och uppskjutna kulturevenemang och 400 miljoner kronor till särskilda behov i kulturlivet till följd av pandemin. Tre webbinarier om krisstödet är inplanerade till 26 januari, 2 och 9 februari. Mer information publiceras inom kort. Läs mer på Kulturrådets hemsida.
Blankett för ersättning kommer vara i stort sett detsamma som den i höstas men med fler exempel och mer tydlighet. Blankett för omställning kommer att vara lite förändrad. Tveka inte att ta kontakt med Kulturrådets support om ni har frågor eller kör fast i ansökningsprocessen. De finns där för er! Se kontaktuppgifter längre ned.

 • Att tänka på
  Ideella arrangörer som skapar professionella evenemang kan söka
  Man kan söka för digitala format
  Skaffa konto hos Kulturrådet omgående
  Påbörja ansökan så fort ansökningsblankett finns tillgänglig
  Var tydlig och specifik i ansökan
  Berätta på vilket sätt verksamheten är drabbad pga pandemin.
 • Vanligaste orsakerna till att ansökningar avslogs i höstas
  Ansökningar är inte kompletta
  Den sökande är ej behörig
  Den sökande har inte räknats som prioriterad
  Oklarheter i ekonomiska redovisningarna
  Otydlig beskrivning av evenemangen

Kontaktuppgifter Kulturrådets support
Vanliga frågor och svar
Har du frågor om krisstödet till kulturen?
I Kulturrådets forum kan du ställa frågor och få svar direkt. Där finns även svaren på flera hundra av de vanligaste frågorna om våra bidrag. Du söker enkelt på kategori eller ord för att hitta ditt intresseområde. Frågor och svar i vårt forum
Support: krisstod@kulturradet.se

Mejla Kulturrådet
Hittar du inte det du söker i Kulturrådets forum för vanliga frågor och svar, mejla gärna Kulturrådet bidragssupport. På mejl svarar de på allmänna frågor om bidrag och ger även teknisk support vid bidragsansökan. Helgfria vardagar försöker de alltid att svara på dina frågor inom 24 timmar. Vår mejladress är: support@kulturradet.se

Ring Kulturrådet
Vill du hellre prata med Kulturrådets bidragssupport kan du även kontakta Kulturrådet på telefon för allmänna frågor om bidrag och teknisk support vid bidragsansökan.

Kulturrådets telefontider på helgfria vardagar är:
Måndag, onsdag och fredag kl. 9.00-11.00
Tisdag och torsdag kl. 13.30-15.30
Telefon: 08-519 264 01

Projekt om kulturmiljöer vid vatten beviljas FoU-anslag

Utmärkt att två projekt som berör kulturmiljöer vid vatten har beviljats bidrag:
Norrlands vattenanknutna kulturmiljöer och projektet Natur- och kulturmiljöer vid vatten – samverkan för framgång. ArbetSam ingår i Vattenhistoriskt Nätverk (VhN). Nätverket samlar nationella organisationer som berörs av den svenska vattenförvaltningen i syfte att synliggöra och påvisa värdefullt kulturarv i dessa miljöer. VhN samverkar angående det regelverk och beslut som påverkar förutsättningarna för kulturarvet som berörs av den svenska tillämpningen av EU:s vattendirektiv, att kulturmiljö vägs på samma vis och på likvärdig grund som naturmiljö och övriga intressen. Nätverket önskar få konstruktiva lösningar till gagn för både kultur- och naturmiljö vid vatten.

Beslut fördelning av medel för 2021 FoU-anslag

Om FoU-anslaget (hämtat från Riksantikvarieämbetet)
Fördelningen av FoU-anslag för 2021 utgår dels från utlysningen för kulturarv och kulturmiljö och dels från utlysningen för centrala museer.
Riksantikvarieämbetets FoU-program 2017–2021 för kulturarv och kulturmiljö samt de särskilda prioriteringar som uttalats i anslagsutlysningen inför 2021 ligger till
grund för fördelningen.

Riksantikvarieämbetets anslag 1:4 Forskning och utvecklingsinsatser inom kulturområdet till forskning och utveckling inom områdena kulturarv och kulturmiljö
respektive centrala museer uppgår till 20,5 miljoner kronor om året. Riksantikvarieämbetet och Vetenskapsrådet samfinansierar tre projekt inom den
europeiska utlysningen Digital Heritage inom samarbetet Joint Programming Initiative on Cultural Heritage and Global Change (JPI CH). Riksantikvarieämbetet
bidrar under tre år med tre miljoner kronor och Vetenskapsrådet med sex miljoner kronor till det svenska deltagandet i tre internationella projekt. 2021 finansieras de
två JPI CH projekten helt med Vetenskapsråds pengar.
Riksantikvarieämbetet beslutar att fördela totalt 20 083 329 kronor till totalt 29 projekt. Under förutsättning att regleringsbrevet för 2021 innehåller erforderligt anslag för FoU-insatser, fördelas anslag för 2021 till projekt enligt nedanstående tabeller.
Totalt kom anspråk från 43 projekt om totalt 28 097 485 kr, varav 17 projekt var fortsättningsprojekt med ett anspråk på 13 698 841 kronor.

Bild: Storbrohyttan. Foto: Lovisa Almborg

Beslut Krisstöd till särskilda behov i kulturlivet

Kulturrådet har beslutat och redovisat vilka som beviljas krisstöd för särskilt behov. 28 medlemsmuseer/organisationer har beviljats bidrag om totalt 3 601 600 kronor. Grattis och bra jobbat! Kulturrådet har fått 2 215 ansökningar på totalt drygt 1,5 miljarder kronor och har 444 miljoner kronor att fördela till detta krisstöd. Man har prioriterat att ge stöd till så många ansökningar som möjligt och har därför beslutat ett lägre bidragsbelopp än det ansökta beloppet till huvuddelen av de beviljade ansökningarna.

Läs mer på Kulturrådets hemsida – länk.

Lista medlemsmuseer som beviljats bidrag Krisstöd till särskilda behov i kulturlivet.
Krisstöd till särskilda behov i kulturlivet, sökt belopp 0–90 000 kr
Krisstöd till särskilda behov i kulturlivet, sökt belopp 90 000–200 000 kr
Krisstöd till särskilda behov i kulturlivet, sökt belopp 200 000-400 000 kr
Krisstöd till särskilda behov i kulturlivet, sökt belopp 400 000-1 000 000 kr
Krisstöd till särskilda behov i kulturlivet, sökt belopp över 1 000 000 kr

Bild: Ebbamåla Bruk som beviljades 571 700 kr. Foto: Lovisa Almborg

Stöd till kulturen – andra fördelningen klar

Kulturrådet har beslutat om andra fördelningen av krisstödet för inställda och uppskjutna evenemang.  22 av ArbetSams medlemsmuseer finns med bland de som beviljats bidrag. De har beviljats bidrag på sammanlagt 2 491 500 kr. Bra jobbat! Totalt sökte 27 medlemsmuseer stödet. Inom kort kommer Kulturrådet presentera vilka som beviljats bidrag för särskilt behov inom kulturlivet. På Kulturrådets hemsida finns mer information om bidraget och fördelningen.

Länk till Kulturrådets hemsida.

Lista medlemsmuseer som beviljats bidrag för kulturevenemang som ställts in eller skjutits upp med anledning av spridningen covid-19

Bidrag för kulturevenemang som har ställts in eller skjutits upp med anledning av spridningen av sjukdomen covid-19, ansökan 80 000–200 000 kr.pdf

Bidrag för kulturevenemang som har ställts in eller skjutits upp med anledning av spridningen av sjukdomen covid-19, ansökan 200 000–500 000 kr.pdf

Bidrag för kulturevenemang som har ställts in eller skjutits upp med anledning av spridningen av sjukdomen covid-19, ansökan 500 000 kr.

S/S Östersund