Bevara Pyhtagoras Industrimuseum

Det såg mörkt ut  i juni när halva personalstyrkan tvingades sägas upp och museet skulle behöva stänga helt efter sommaren. Men kampen fortsätter!
I juni skickade ArbetSam och Arbetets museum varsin skrivelse till Norrtälje kommuns kommunstyrelse angående det indragna tilläggsstödet på 400 000 kronor för Pythagoras Industrimuseum, vilket hotar hela den fortsatta verksamheten. I skrivande stund har vi fortfarande inte fått återkoppling från kommunstyrelsen.

ArbetSam och Arbetets museum har de senaste åren skickat ett flertal skrivelser till olika kommuner i landet för att stötta arbetslivsmuseers överlevnad. Vi anar en trend och kan dra slutsatsen att många av kommunerna inte prioriterar bevarandet av industrisamhällets kulturarv. Museerna får inte den plats de förtjänar med tanke på resurser de är med och bidrar tillbaka till kommunen, både socialt och ekonomiskt med besöksantal, turism och hotellnätter med mera.

I mitten på augusti kom en lägesrapport från Pyhtagoras Industrimuseum. Tack vare stort stöd från engagerade medborgare med manifestation och pengainsamling har de kortsiktigt köpt sig mer tid. Flera hundra personer tågade genom Norrtälje, 2700 namnunderskrifter och 75 000 kronor samlades in. Det räcker till att behålla museipedagogen året ut för att ta emot inbokade skolbesök. De har även pågående diskussion med representanter från kultur- och fritidskontoret om framtiden. En liten strimma ljus i mörkret även om en långsiktig och hållbar lösning ännu inte finns.

Enligt Kulturdepartementet ska kulturpolitiken handla om att främja ett levande och oberoende kulturliv. Området omfattar kulturskaparnas villkor och människors tillgång till kultur i alla dess former samt hur kulturarvet ska bevaras, användas och utvecklas.

Rörde det sig om en verksamhet utan besökare och utan aktivitet skulle man kunna förstå nämndens beslut men här handlar det om en mycket välbesökt och uppskattad verksamhet och historiskt unikt museum med fungerande remdriftsdrivna maskiner och tändkulemotorer i ursprunglig miljö. Museet är dessutom en resurs som nyttjas av ett stort antal skolor inom kommunen, ca 80 skolklasser per år. Som jämförelse kan man konstatera att Pythagoras Industrimuseum har lika många besökare som sin granne Norrtälje konsthall, det vill säga mellan 16 000 – 20 000 besökare per år, utöver skolklasserna.

Länk till ArbetSams skrivelse.

Länk till Arbetets museum skrivelse.


Foto: Pythagoras Industrimuseum

Foto: Pythagoras Industrimuseum