Besöksstatistik 2020 – första rapporten

Myndigheten för kulturanalys (MyKa) har en första rapporten angående besöksstatistik 2020 klar. Fullständig rapport med uppgifter om verksamhet, personal och ekonomi, utöver besök publiceras 16 juni. MyKa konstaterar att det har varit en kraftig nedgång av museibesök och att museerna arbetat intensivt med att ställa om till digitalt för att nå ut till besökare.

Länk till rapport.