Besöksstatistik 2017

Rapporten Museer 2017 visar att museerna i Sverige haft 27,3 milj besök (28,1 milj 2016). Många av dessa besök har varit på landets 1 500 arbetslivsmuseer. Antal besök på ArbetSams medlemsmuseer var 2017 närmare 4,5 miljoner! Arbetslivsmuseerna finns med i officiella besöksstatistiken sedan 2013. En stor del av arbetslivsmuseerna drivs ideellt, och det kan vara svårt att få enkäten att nå rätt person i en ideell förening. Men utifrån de förutsättningar som de ideella föreningarna har så kan man nog med råge säga att de ideella krafterna imponerar.
Svarsfrekvens ArbetSams medlemsmuseer var i år 61%. Antal medlemsmuseer som svarade på enkäten var 349 av 569 (2016 var siffran 324 av 562).
Bra jobbat!

Länk till rapport Museer 2017