Alla inlägg av Lovisa Almborg

RAÄ:s bidragsfördelning arbetslivsmuseer 2021

Riksantikvarieämbetets beslut kring fördelning av 8 milj kr i projektbidrag till arbetslivsmuseer 2021 är klar. Totalt beviljades 56 arbetslivsmuseer bidrag. Av dem är 32 medlemmar i ArbetSam. De beviljades tillsammans totalt 4 447 000 kr. Stort grattis och bra jobbat! Riksantikvarieämbetet avser att fatta beslut om bidrag till hembygdsmuseer och övrigt ideellt kulturarvsarbete den 7 juni 2021. Riksantikvarieämbetet fördelar varje år bidrag till kulturarvsarbete. 2021 fördelar man 17 milj. kr varav 8 milj.

Lista ArbetSams medlemmar beviljade RAÄ bidrag 2021
Lista arbetslivsmuseer beviljade RAÄ bidrag 2021

Läs mer på Riksantikvarieämbetets hemsida.

Bild: Rosenlöfs Tryckerimuseum som beviljats 300 000 kr till ett multimediaprojekt. Foto: Lovisa Almborg

Skrivelse till utredning Återstart till kulturen

ArbetSam har tillsammans med Länsmuseernas samarbetsråd och Sveriges museer skickat en skrivelse till utredningen Återstart till kulturen – återhämtning och utveckling efter coronapandemin. Skrivelsen gäller Skapande skola och museer. Skapande skola är ett bra sätt att tillgängliggöra kulturarv, få till samarbeten mellan kommuner, skolor, kulturutövare och kulturinstitutioner som till exempel museer. Dock är det så att ett stort antal av landets museer exkluderats.

Länk till skrivelse

Foto: Tändsticksmuseet

Grattis Wallåkra Stenkärlsfabrik!

Medlemsmuseum Wallåkra Stenkärlsfabrik har vunnit Svenska industriminnesföreningens utmärkelse Årets industriminne 2021.  Wallåkra Stenkärlsfabrik, anno 1864, är en kvarleva från en skånsk industri- och hantverksepok. Här tillverkas än idag klassiska brunglänsande stenkärl. Samt Krog med utsökt mat naturskönt i Rååns dalgång. Wallåkra Stenkärlsfabrik drivs av Åsa Ormell, Åsa fick utmärkelsen Årets Arbetsmyra 2019.

Motivering Årets industriminne 2021: Wallåkra Stenkärlsfabrik tilldelas utmärkelsen Årets industriminne 2021 för omställningen av en gammal skånsk lervaruindustri till ett besöksmål i tiden med bevarade traditionella metoder. Här kan besökaren följa hela produktionskedjan från lerfyndighet till färdig produkt, men också prova på att ta plats vid en av drejskivorna i den hundrafemtioåriga verkstaden. På så sätt förmedlas kunskap om de traditionella metoderna i ett viktigt regionalt kulturarv.

Länk till pressmeddelande.

Wallåkra Stenkärlsfabrik

Nyheter för arbetslivsmuseer – maj

Nu är det hög tid att börja tänka på nomineringar av Årets Arbetslivsmuseum och Årets Arbetsmyra 2022.  ArbetSam och en medlemmar i ArbetSam har fått ta del av Krisstöd till kulturen. Läs i nyhetsbrev om vilka de är och om vad ArbetSam låter krisstödet komma medlemmar till del. Äger du en ångpanna? Nu anordnas ett nytt seminarium med anledning av de nya säkerhetskraven. Nu är anmälan öppen för arrangemang till Kulturarvsdagen 2021. Var med och synliggör ditt arbetslivsmuseum!

Nyheter för arbetslivsmuseer – maj 2021


Ånghallen, Eskilstuna Stadsmuseum. Foto: Ångvolontärerna

ArbetSam efterskänker medlemsavgift

Coronapandemin har slagit hårt mot många medlemsmuseer. ArbetSam har på olika sätt försökt att stötta medlemmar genom att informera om stödpaket, skickat skrivelser, ställt om kursverksamhet m.m. All information kring det finns samlat på vår hemsida, här.
Nu har vi glädjen att meddela att vi kommer efterskänka medlemsavgiften för alla medlemsmuseer. Det här är möjligt genom att ArbetSam ansökte om Kulturrådets krisstöd för särskilda behov, och beviljades bidrag.
Medlemsavgiften för 2021 är redan fakturerad och i de flesta fall också redan betald därför genomförs efterskänkning av medlemsavgiften 2022. De medlemsmuseer som är i akut behov av få tillbaka inbetald medlemsavgift kommer att få det. Kontakta ArbetSams kansli så ordnar vi det.

 

 

Fördelning krisstöd för särskilda behov

Kulturrådet har fördelat krisstöd för särskilda behov i kulturlivet, sökta belopp upp till 607 800 kr. Totalt har 491,2 milj. kr hittills fördelats. Av dessa tillfaller 6 042 000 kr medlemmar i ArbetSam. Krisstödet för särskilda behov har kunnat sökas för två olika ändamål; tillfälligt eller förstärkt verksamhetsbidrag och projektbidrag för främjande insatser och smittskyddssäkra evenemang. Även ArbetSam har sökt och beviljats stöd för särskilda behov. Mer information om det inom kort.

Lista medlemmar som beviljats stöd för särskilda behov
Läs mer och se alla som beviljats krisstöd för särskilda behov, på Kulturrådets hemsida.

Foto: Qvarnstensgruvan i Lugnås

VhNs yttrande gällande Rönne å

Vattenhistoriskt Nätverk (VhN) har skrivit ett yttrande på remiss bakgrundsbeskrivningen av Rönne å. VhN anser att statusklassningen KMV (Kraftigt modifierat vatten) ska nyttjas fullt ut gäller alla vattendistrikt enligt 4 kap. 3 § vattenförvaltningsförordningen.  VhN saknar en fördjupad redovisning vad de utpekade miljöerna har för sociala värden. VhN efterlyser en sammanvägd analys för varje miljö och inte en förlegad stuprörsmetod. Läs yttrandet i sin helhet via länken nedan.
Läs mer om Vattenhistoriskt Nätverk här.

Remiss bakgrungdsbeskrivning Rönne å
VhNs yttrande på Remiss bakgrundsbeskrivning Rönne å

Rönne å. Foto: CC Mywoodd

ArbetSam medlem i Ideell kulturallians

ArbetSam har gått med som medlem i Ideell kulturallians. Ideell kulturallians är en samarbetsorganisation för det civila samhällets organisationer på kulturområdet. De företräder knappt 20 medlemsorganisationer som i sin tur företräder över en miljon medlemmar, där verksamheten till stor del drivs ideellt.

”Vi är glada över att Arbetslivsmuseerna nu blir en del av Ideell kulturallians. ArbetSam bevarar, förvaltar och utvecklar industrisamhällets kulturarv och har en central roll i kulturens infrastruktur. Vi ser mycket fram emot detta samarbete”, säger Calle Nathanson, ordförande Ideell kulturallians.

Övriga medlemmar i Ideell kulturallians:
ABF
Ax – Kulturorganisationer i samverkan
BILDA
Bygdegårdarnas Riksförbund
Folkets hus och Parker
Folkuniversitetet
Folkrörelsernas konstfrämjande
Ibn Rushd
MAIS
Nykterhetsrörelsens Bildningsverksamhet (NBV)
Riksteatern
Riksskådebanan
Sensus studieförbund
SIOS – etniska organisationer i Sverige
Sveriges konstföreningar
Sveriges Hembygdsförbund
Studiefrämjandet
Studieförbundet Vuxenskolan
Våra gårdar

Länk till Ideell kulturallians hemsida

Dokumentation kran 43 i Göteborg

Förvaltningen för kulturutveckling, Västra Götalandsregionen, har på uppdrag av Älvstranden Utveckling AB i Göteborg genomfört en dokumentation av kran 43 med anledning av att kranen ska demonteras. Orsak till demontering är bland annat, att kajen är i dåligt skick. Kran 43 levererades till Götaverken av det tyska företaget Kampnagel år 1954. Kran 43 blev kvar inne på Götaverken och under hela sin aktiva tid var den placerad på den kaj där den står idag.

Länk till rapport: Dokumentation av varvskran 43, Hugo Hammars kaj, Norra Älvstranden, Göteborg. Författare: Hans Hellman, Förvaltningen för kulturutveckling

Frågor om varför kranen ska rivas ställs till Älvstranden Utveckling AB.
E-post: info@alvstranden.goteborg.se
Växel: 031-368 96 00
Postadress: Älvstranden Utveckling AB
Box 8003, 402 77 Göteborg
Hemsida: www.alvstranden.com


Drönarbilder: Förvaltningen för kulturutveckling. Drönarpilot: Robin Eriksson. Övriga bilder, fotograf: Hans Hellman

Tredje fördelningen krisstöd för inställda evenemang

Kulturrådet har beslutat om det tredje och sista beslutet om krisstöd för inställda eller uppskjutna evenemang. Sammantaget får 774 kulturaktörer dela på cirka 278 miljoner kronor. Totalt söktes stöd för närmare 900 miljoner kronor. I höstas tog Kulturrådet emot 2200 ansökningar om krisstöd för inställda eller uppskjutna evenemang för perioden juni till september 2020. Nu kom 1300 ansökningar för motsvarande stöd för oktober till december. 13 medlemmar i ArbetSam har beviljats stöd. Bra jobbat!

Läs mer om fördelningen på Kulturrådets hemsida

Länk till information om coronapandemin på ArbetSams hemsida

Medlemsmuseer som beviljats stöd i andra fördelningen:

Arbetslivsmuseets namn Landskap Belopp
Gislaveds Industrimuseum Småland 6 300
Föreningen Gotlandståget, Järnvägsmuseet i Dalhem – GHJ Gotland 60 600
Åminne Bruksmuseum Småland 32 400
Hönsalottas Luffarmuseum Småland 23 500
Bläse Kalkbruk Gotland 40 000
Norrsundets arbetarmuseum Gästrikland 4 500
Östra Södermanlands Järnväg Södermanland 56 200
Museiföreningen Munkedals Jernväg Bohuslän 63 900
Museispårvägen Malmköping – MUMA Södermanland 37 500
Järnvägsmuseum Västergötland 4 400
Sliperiet Gylsboda Skåne 25 500
Smalspåret i Hultsfred AB – SH Småland 37 300
Hylténs Industrimuseum Småland 36 000
SUMMA 428 100