Alla inlägg av Lovisa Almborg

Ansökan öppen projektbidrag Riksantikvarieämbetet

Nu har ansökningsperioden för projektbidrag till arbetslivsmuseer hos Riksantikvarieämbetet börjat. Bidraget heter numera Bidrag till kulturarvsarbete och ansökningsperioden är mellan 4 december 2019 och 12 februari 2020. På ArbetSams hemsida hittar du råd och tips inför skrivandet, se länk nedan. Här nedan hittar du länk till Riksantikvarieämbetets hemsida där du hittar mer information om bidraget samt ansökningsblankett.

Länk till Riksantikvarieämbetets hemsida.

Länk till information på ArbetSams hemsida.

Bild: Frövi Pappersbruksmuseum. Foto: ArbetSam

Finns ditt arbetslivsmuseum i regionens kulturplan?

Sedan 2011 fördelar regionerna statliga medel till regional kulturverksamhet i respektive region. Modellen heter Kultursamverkansmodellen. Finns ditt arbetslivsmuseum med i din regions kulturplan?  ArbetSam har det senaste året skickat brev till landets samtliga regioner och informerat om vikten att ha med industrisamhällets kulturarv och arbetslivsmuseerna i respektive regions kulturplan. ArbetSam har även varit i kontakt med ett flertal regioner och skrivit yttranden på förslag på kulturplaner. Men det är angeläget att även ni på arbetslivsmuseerna har kontakt med och synliggör er, hos regionerna. Det är även angeläget att ni har löpande kontakt med kommunen. Det är inte ovanligt att regionen bygger sin kunskap på vad de får information om från kommunerna. Ideell kulturallians har tagit fram material för att lära mer och för att använda i kontakten med sin region.

Metodverktyg – Att samråda med civilsamhället inom kultursamverkansmodellen

Studiehandledning – Höj rösten i kulturpolitiken. En studiecirkel om regionala kulturplaner och samverkan

Att läsa och förstå en kulturplan

Länk till ArbetSams sida med skrivelser och yttranden

Kort film om kultursamverkansmodellen, framtagen av Statens kulturråd:

 

Seminarium: Det hållbara industriarvet

Svenska industriminnesföreningen bjuder in till seminarium Det hållbara industriarvet. Ur programmet: “Det finns idag ett ökat fokus på kultur i hållbarhetsarbetet jämte de tre etablerade dimensionerna ekonomi, ekologi och det sociala. Frågan är vad industriarvet kan betyda i det här sammanhanget och vilka roller det industriella arvet kan spela för den ett hållbart Sverige. Utvecklas arbetet i hållbar riktning och i så fall hur? Hur skulle olika aktörer inom olika delar av samhället kunna samarbeta kring frågorna? Vad finns det för utmaningar för framtiden? Välkommen att delta. Din medverkan är viktig och kommer att utgöra ett underlag för en framtida webundersökning för att få ökad kännedom.”

Plats: Tekniska museet, Stockholm, Museivägen 7, Norra Djurgården.
Tid: 13:00-16:00.
Program.
Anmälan senast 17 januari 2020  på länken (antalet deltagare är begränsat): https://jernkontoret.wufoo.com/forms/s19jqagh1gvw746/

Kurskalender våren 2020

Nu kan vi presentera kurskalendern för våren 2020. Vi fortsätter att fördjupa oss i samlingsförvaltning. Vi lär oss vad det innebär att utveckla, bevara, dokumentera och tillgängliggöra samlingarna på ett trovärdigt och hållbart sätt. Vi lär oss mer om till farliga föremål och hantering av explosiva ämnen. Sammanlagt genomför vi fyra kurser i ämnet; två på våren och två under hösten 2020. ArbetSam erbjuder dessutom sina medlemmar ett seminarium 19 april med samlingsvård i fokus, läs mer i programmet för Museidagar om det seminariet. Våren innehåller även kurs i arkiveringsvård, museiskola, två olika motorkurser mm.

Länk till kurskalender våren 2020.
Länk till program Museidagar 2020.

 

Hamn- och varvskranar i Västra Götaland

“Att få laga fartyg med stora skador och sedan se dem åka iväg, det var en så skön känsla. Det var yrkesstolthet.” Så berättar Kerstin Rundström som under 40 års tid arbetat som kranförare på Eriksbergsvarvet och Götaverken i Göteborg.
Hon var med på den tiden när det fanns hundratals hamnkranar och kranförare som idogt lyfte fartygsdelar på varven och lastade och lossade gods i länets olika hamnar. De bidrog till platsens alldeles speciella siluett och karaktär. Idag är bara ett fåtal kvar, utkonkurrerade av ny teknik eller nedläggning av verksamhet. Ladda ned här eller beställ ett eget exemplar genom att mejla till länkad e-post.

Text: Hans Hellman
Grafisk form och layout: Gabriella Kalmar
Omslagsbild: Bilden är från Lidköpings hamn.
Kranen är den äldsta i drift i länet.
Foto: Hans Hellman.
Foton: Hans Hellman om inget annat anges
Utgiven av Västarvet kulturmiljö/Västra Götalandsregionen, Västarvet

 

Nyheter för arbetslivsmuseer – oktober

I oktobers nyhetsbrev finns information och program till ArbetSams Museidagar med årsmöte 2020 som nästa år är förlängt till tre dagar. Temat för dagarna är Hållbara samlingar. Databaser med öppen data är framtiden, i nyhetsbrevet finns information om en kostnadsfri seminarieserie i ämnet. Läs även om vad som händer i Transporthistoriskt Nätverk och om om lokalt ledd utveckling – Leader och mer därtill!

Nyheter för arbetslivsmuseer – oktober

Seminarium om var kvinnor med funktionsnedsättning finns i arkiven

Handikapphistoriska föreningen ordnar ett inspirationsseminarium för att uppmärksamma vikten av arkiven i föreningar. Varför är det viktigt att föreningar arbetar med sina arkiv och hur kan vi arbeta framåt. Seminariet innehåller allt ifrån praktiska tips till spännande exempel från arkiven. Namn på seminarium: ALLA DESSA KVINNOR!
OBS! Begränsat antal platser. Anmäl dig senast den 18 november 2019
Datum: 21 november. Tid: 13-17. Plats: HRF lokal Malmgårdsvägen 63a, 2 tr., Stockholm.

Anmälan och läs mer.

Bild: Blindinstituets skolkök omkring 1930 utför tre flickor olika sysslor under överinseende av läraren Ester Lindstrand. Foto: Handikapphistoriska föreningen.

Seminarium om bergsmekanik

Kommittén “Icke-järnmetaller, malmfyndigheter och metallurgi” vidJernkontoret bjuder in till seminarium “Bergsmekanik – det outforskade steget mellan gruva  och hytta.” Seminarium med eftermiddagskaffe för alla med intresse av arkeologi, historia, malm och metaller. Seminariet är kostnadsfritt och eftermiddagskaffe ingår.
Datum: 8 november. Plats: Jernkontoret, Stockholm. Seminariet börjar kl 13.00. Ingen föranmälan erfordras.

Program.

82 medlemsmuseer deltog i Kulturarvsdagen 2019

I år ägde Kulturarvsdagen rum söndagen den 8 september. Men det gick bra att delta med aktiviteter även fredag och lördag, den 6 och 7 september, så att så många besökare som möjligt fick tillfälle att uppleva kulturarvet. Temat för 2019 var Konst och underhållning och kan handla om allt från konsthantverk och litteratur till levande rollspel, konserter och kulturfestivaler. Syftet med temat var som vanligt att inspirera Kulturarvsdagens arrangörer. Samtidigt var det helt i sin ordning att delta med aktiviteter som inte på pricken överensstämmer med temat. Av totalt 217 evenemang arrangerades hela 82 av medlemsmuseer! Bra jobbat!

Länk till Riksantikvarieämbetets sida om Kulturarvsdagen 2019.