Alla inlägg av Lovisa Almborg

Skrivelse ang. Pythagoras Industrimuseum

ArbetSam har skickat en skrivelse till Norrtälje kommun med anledning av att kommunen tagit ett beslut som hotar Pythagoras Industrimuseums hela fortsatta verksamhet . Det är vår förhoppning att Norrtälje kommun lyfter frågan på nytt och ändrar sitt beslut. Pythagoras Industrimuseum levandegör industrisamhällets kulturarv för kommunens invånare, turister och skolungdom. Pythagoras Industrimuseum är dessutom unikt i landet med dess fungerande remdriftsdrivna maskiner och tändkulemotorer i ursprunglig miljö med tillhörande affärskontor och arbetarbostad.

Skrivelse till Norrtälje kommun

Bild: Pythagoras Industrimuseum. Foto: Arbetets museum

Fördelning RAÄ projektbidrag 2019

Grattis och bra jobbat medlemsmuseer som erhållit projektbidrag från Riksantikvarieämbetet i år! Totalt ansöktes om 46 770 565 kr varav 16 milj kr beviljades. 8 milj kr av dem är öronmärkta till arbetslivsmuseer. Behovet av resurser är stort och bidraget gör stor nytta. Ute hos medlemsmuseerna kan flera projekt nu drag igång, bland annat ska Arvika Fordonsmuseum ordna ny belysning, Jädra-Tallås ska renovera värmesystem, Höljebacka Brandmuseum ska renovera Volvo ambulans årsmodell 1939 och Krångede kraftverksmuseum ska bygga en modell av en älv för att skapa pedagogisk vattenlek för barn.

Lista fördelning projektbidrag 2019.

Läs mer – länk till ArbetSams sida om bidrag.

Läs mer – länk till RAÄs sida om fördelning 2019.

Bild: Museet Kvarnvikens kvarn & såg . De fick sin ansökan beviljad och kan nu renovera kvarnens rensverk.

Tre medlemsmuseer tar del av Fartygsstöd 2019

Nu är Fartygsstöd för 2019 fördelat. Grattis medlemsmuseer Skolsegelfartyget Ellen, Färjan 4 och Ångfartyget Mariefred! Totalt har sju fartyg fått ta del av stödet i år. Det är Sjöhistoriska museet som står bakom Fartygsstödet. De delar varje år ut 1 miljon kronor till reparationer av kulturhistoriskt värdefulla fartyg. I år har de seglande fartygens träskrov stått i särskilt fokus.

Pressmeddelande

Växbo Lin – Årets industriminne 2019

Svenska industriminnesföreningens utmärkelse Årets industriminne går 2019 till Växbo Lin i Hälsingland för att med hållbarhet som utgångspunkt för hela verksamheten, bevara och utveckla ett levande industriminne. Bakom utmärkelsen står Svenska industriminnesföreningen.
Växbo lin är Skandinaviens enda linspinneri. De spinner långfibrigt lin och har eget väveri. En liten bit ifrån ligger Trolldalens linberedningsverk. Det finns en klapp (=bråka) och en skäkt som båda är vattendrivna och man visar häckling. I området finns linbodar, stall och övernattningsstuga. Beredningsverket är Sveriges bäst bevarade. Linberedningsanläggning visas av Växbo lin. Ytterligare en bit bort ligger Växbo kvarn, en kvarn med tre vattenturbiner som fortfarande kan köras.

Pressmeddelande
Motivering
Mer information


Bild: Växbo Lin. Fotograf: Jacob Bruce

Transporthistoriskt Nätverk Almedalen 2019

Transporthistoriskt Nätverk (ThN) deltar gemensamt i Almedalen för 5:e året i rad. Vi kommer att finnas på samma plats som tidigare år; i Visby hamn. monter nr H610. Välkommen att träffa oss där! Nu är årets program klart. Vi kommer att seminarier måndag-onsdag (1-3 juli) kl 13-14 i vår monter. ArbetSam är en av tio nationella organisationer i ThN.

Folder ThN Almedalen 2019

Läs mer om ThN i Almedalen

Ingår i Transporthistoriskt Nätverk:
Arbetslivsmuseernas Samarbetsråd, ArbetSam
Båthistoriska Riksförbundet, BHRF
Järnvägshistoriska Riksförbundet, JHRF
Motorhistoriska Riksförbundet, MHRF
Museibanornas Riksorganisation, MRO
Svensk Flyghistorisk Förening, SFF
Sveriges Segelfartygsförbund, SSF
Sveriges Ångbåtsförening, SÅF
Vagnhistoriska Sällskapet, VHS
Veteranflyggruppen EAA Sverige

Arbetets museum är sammankallande.

Almedalen, Visby. Foto: Lovisa Almborg

Nyheter för arbetslivsmuseer – maj

Här kommer ett fullspäckat nyhetsbrev! Läs om konferensen Hack for Heritage där du kan lära dig att skapa med kulturarvsdata, botanisera bland höstens kurser eller läs om en landskapskonferens som ska hållas i höst. Är du nyfiken på att söka EU-medel? Ta del av nyhetsbrevet och få tips. Nu börjar nomineringstiden för Årets Arbetslivsmuseum 2020 och Årets Arbetsmyra 2020. I nyhetsbrevet hittar du mer info om det och mycket mer.

Nyheter för arbetslivsmuseer – maj


Bild: Qvarnstensgruvan i Lugnås

 

Kurskalender höst 2019

Nu är höstens kurskalender klar. I höst erbjuder vi som vanligt ett brett utbud av kurser utformade utifrån era önskemål och behov. Allt från ämnen som remdrift och gruvor till marknadsföring och samlingsvård. Det blir även en Museiskola för arbetslivsmuseer, den här gången är vi på Forsbacka bruk utanför Gävle. ArbetSam fortsätter arbetet med att lyfta personliga berättelser på arbetslivsmuseer och i höst erbjuder vi fyra st workshoptillfällen. Läs mer här.

Informationsblad Lyft personliga berättelser på arbetslivsmuseer

Kurskalender höst 2019

Bild: Kursgrupp samlad under kursen Samla Vårda Gallra på Johannamuseet, Skurup. Foto: Arbetets museum

Nominera Årets Arbetslivsmuseum 2020

Nu är det dags att börja tänka på att nominera Årets Arbetslivsmuseum 2020. Vilket är ditt favoritmuseum? Sannolikt har du flera, inget problem, nominera alla dina favoriter! Eller ge dig ut och upptäck dem. För att underlätta nomineringsförfarandet finns ett informationsblad där det står vad du bör tänka på när du ska nominera. Skatten av arbetslivsmuseer som är medlem i ArbetSam hittar du på vår hemsida.

Informationsblad nominera Årets Arbetslivsmuseum

Länk till databas

Läs mer här

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilder: The Glass Factory – Glasmuseet i Boda som är Årets Arbetslivsmuseum 2019.

Stöd till Norrbyskärs Museum och Inlandsbanemuseet

Arbetets museum har utsett Inlandsbanemuseet och Norrbyskärs Museum (medlem i ArbetSam) som mottagare av stöd till Engagera unga på arbetslivsmuseer 2019.
Bra jobbat ! Och grattis! Motivering Norrbyskärs Museum, Norrbyskär, Västerbotten: Historien på Norrbyskär levandegörs i den miniatyr av Norrbyskär som finns vid museet, där barnen genom lek i husen får lära sig om skillnader mellan då och nu angående hur man bodde, mellan manligt/kvinnligt, om barns rättigheter och samhällets föränderlighet. En ungdomsguide anställs för att hålla i barnverksamheten.

Motivering Inlandsbanemuseet, Sorsele, Lappland: Arbetets museum uppskattar idén att utveckla museet tillsammans med ungdomar och göra Inlandsbanan mer levande med kläder, rekvisita och verktyg. Det är också utmärkt att en handledare ska lära ungdomarna kundbemötande, retorik och guidning. Bra beskrivning av förväntat resultat och metod.


Bild: Norrbyskärs Museum. Foto: Norrbyskärs Museum

Om Engagera unga på arbetslivsmuseer
Arbetets museum vill gärna stötta arbetslivsmuseer som arbetar tillsammans med unga. Till exempel uppmuntrar man integrationsarbete, gränsöverskridande arbete mellan generationer och/eller att man involverar unga förmågor i museiarbetet. Ni som redan arbetar med eller vill börja arbeta tillsammans med unga (10–25 år) på ert arbetslivsmuseum kan ansöka om ekonomiskt stöd. Projektet genomförs i samarbete med ArbetSam.

Praktisk information: Sista ansökningsdag var 31 mars 2019. Projekten genomförs under maj–november 2019 och slutredovisas i oktober och offentliggörs i november 2019.

Vid urval tittar man på följande kriterier (något av dem måste uppfyllas för att kunna få stödet):

  • Geografisk och genremässig spridning
  • Gränsöverskridande projekt, tex generations- eller integrationsprojekt
  • Ungdomar involverade i museiverksamheten
  • Ungdomsläger
  • Feriearbete
  • Kurser/utbildningar för unga inom museet
  • Praktisk kunskapsöverföring inför framtiden
  • Samverkansprojekt med ungdomsföreningar eller liknande föreningar i lokalsamhället

 

Verksamhetsstöd 2019 från Riksantikvarieämbetet

ArbetSam är en av de organisationer som fått verksamhetsbidrag för 2019. Bidraget betyder oerhört mycket för oss. Tack vare bidraget har vi möjlighet att tillhandahålla ett kansli och ha en aktiv verksamhet för våra medlemmar. Stort tack till Riksantikvarieämbetet för fortsatt förtroende!

Pressmeddelande

Organisationer som beviljats bidrag 2019

Fakta om bidrag till ideella organisationer

 

 

 

 

 

 

Bild: Killebergs Kettingfabrik