Alla inlägg av Lovisa Almborg

Nominera Årets Arbetslivsmuseum 2021

Runt om i landet finns underbara arbetslivsmuseer. Vilket är ditt favoritarbetslivsmuseum? Nominera de arbetslivsmuseer som du tycker är värda att ingå i uttagningen av Årets Arbetslivsmuseum 2021. Senast 15 augusti ska nomineringen vara inne.
Utmärkelsen Årets Arbetslivsmuseum är ett sätt att synliggöra dessa lite extra, visa uppskattning och uppmuntran till alla dessafantastiska kulturarvsbevarare som tar hand om så stora delar av vårt kulturarv. Utan deras arbete hade vi inte lika många historier att berätta och inte lika många smultronställ att besöka.
Nomineringsblankett

Hur går nomineringen till?
Skicka ett brev på max en A4-sida där du berättar varför just det här museet borde utses till Årets Arbetslivsmuseum. Kriterier att beakta:
• Stabilitet, långsiktiga strategier
• Kunskapsbevarande
• Ideellt engagemang
• Genusperspektiv
• Förmedling/utställningar
• Pedagogiskt arbete
• Tillgänglighet
• Turista på museum
• Upplevelse/wow-effekt
• Förankring i omvärlden
• Fysiskt bevarande

Vem kan nominera?
Vem som helst kan nominera ett arbetslivsmuseum.
Men det är ju inte helt fel om man besökt museet någon gång och känner till verksamheten.

Vilka museer kan nomineras?
Alla museer som finns med i databasen.
Nomineringen skickas till: nominering@arbetetsmuseum.se
Eller: Årets Arbetslivsmuseum – Arbetets museum
Laxholmen, 602 21 Norrköping
Skicka gärna med broschyrer, bilder och annat som kan berätta om museet.

Vem utser pristagaren?
En jury utsedd av Arbetets museum, Arbetslivsmuseernas Samarbetsråd, Statens maritima och transporthistoriska museer. Juryn träffas under hösten och utser vinnaren.

Om utmärkelsen Årets Arbetslivsmuseum:
Utmärkelsen Årets Arbetslivsmuseum instiftades 2010. Bakom utmärkelsen står Arbetets museum i samverkan med Arbetslivsmuseernas Samar­betsråd och Statens maritima och transporthistoriska museer. Priset består
av 25 000 kr, en emaljskylt och äran.

Läs mer här.

Nyheter för arbetslivsmuseer – juni

Sommarsäsongen börjar göra entré och det innebär högsäsong för de flesta arbetslivsmuseer. I år krockar intressen att få många besökare med risk för smittospridning av covid-19.  I nyhetsbrevet finns tips på förberedelser inför öppnandet. Nu är det dags att börja nominera Årets Arbetslivsmuseum 2021. Det går bra att nominera sitt eget museum också! Det och mycket annat finns att läsa om i nyhetsbrevet.

Nyheter för arbetslivsmuseer – juni


Bild: Myrbergs verkstad, Västmanland

 

 

Skrivelse – Arbetsmiljöverket certifiering eldare

Från den 1 december 2020 är det ett krav enligt Arbetsmiljöverket att operatörer av ångpannor/trycksatta anordningar ska ha genomgått en examinerande utbildning för att få handskas med ångpannor. Bland annat berörs landbaserade, stationära pannor samt lokomobiler av detta krav. 7 maj 2020 genomförde Arbetets museum och ArbetSam ett webbinarium med över 70 deltagare från hela Sverige. Under seminariet bildades en arbetsgrupp som nu haft 2-3 möten. Arbetsgruppen har diskuterat utkast till dispensansökan samt hur man skulle kunna lösa tradering av kunskap och certifiering av denna för historiska pannor. Arbetsmiljöverket har i ett  förtydligande meddelat att en gemensam dispensansökan inte kan göras utan varje förening för sig måste söka dispens.
Arbetets museum och ArbetSam har nu skickat en generell skrivelse till Arbetsmiljöverket för att påvisa det gemensamma grundproblemet att modern lagstiftning ännu en gång kommer i konflikt med bevarandet av kulturarv.

Arbetsgruppen har tagit fram ett utkast till dispensansökan som arbetsgruppen jobbar vidare med för att sedan kunna användas som modell för fler som behöver söka dispens. Vi hoppas att så snart som möjligt under hösten kunna ge er mer information om hur det går och hur ni kan göra er dispensansökan.

Vi fortsätter även diskussionen om på vilka sätt vi kan göra kunskapsöverföring för historiska ångpannor och hur och av vem denna ska kunna valideras och certifieras.

Länk till skrivelse till Arbetsmiljöverket

Anteckningar från webbinarium med de frågor som lyftes och besvarades
Program och talare


Bild: Kyrkeby bränneri. Foto: ArbetSam

Yttrande – Vattenhistoriskt Nätverk angående Järle

VhN har begärt och fått möjlighet att yttra sig till Mark- och miljödomstolen i Nacka angående Järle, Nora kommun. Järle ägs av Naturvårdsverket och är riksintresseområde för natur- och kulturmiljövården, fornminnesområde, naturreservat och Natura 2000-område. Naturvårdsverket har i domstolen begärt tillstånd för att riva dammen för att skapa fiskväg.

Yttrande i Mål M 1785–20 om Naturvårdsverkets ansökan om tillstånd till utrivning av vattenanläggning i Järle kvarn, Nora kommun.

Järle damm och kvarn sedd från uppströms Vårkväll
Bild: Järle kvarn och damm. Foto: Petrus petrus Petrus Wiki Commons

Skrivelse – Stöd till arbetslivsmuseer pga covid-19

Regeringen, Centerpartiet och Liberalerna föreslår en satsning på 150 miljoner kronor för att stärka kulturverksamheter i hela landet år 2020.  ArbetSam och Arbetets museum har skickat en gemensam skrivelse för att belysa behov av stöd till arbetslivsmuseer på grund av coronapandemin. Arbetslivsmuseerna som ofta drivs ideellt och vars enda stora intäkt är entréavgifter, drabbas hårt av coronapandemin. Arbetslivsmuseerna är en viktig aktör, inte minst på mindre orter och på landsbygden. De ger underlag till företagande och inkomster för butiker, restauranger och boendeanläggningar.

Länk till skrivelse
Bilaga: Lista arbetslivsmuseer
Regeringens pressmeddelande om 150 milj kr till kultur i hela landet


Bild: Thorslundskagge och Ekliggarnas sal

 

ArbetSam stödjer RAÄs önskan om miljömålsuppföljning

Riksantikvarieämbetet har utifrån rapporten Kulturmiljö i miljömålssystemet sett att kulturmiljöarbetet har svårt att ta plats i miljömålssystemet och uppföljningen synliggör inte kulturmiljöns roll i miljöarbetet. ArbetSam stödjer Riksantikvarieämbetets önskan om att fortsätta utreda hur miljömålsuppföljningen av kulturmiljöns tillstånd kan utvecklas.

Länk till RAÄs hemsida med information och rapport Kulturmiljö i miljömålssystemet.
Länk till ArbetSams skrivelse.

Elfstrands krukmakeri

Nyheter för arbetslivsmuseer – maj

Bra jobbat medlemmar! Nu har Riksantikvariatet presenterat fördelning av bidrag till ideellt kulturarvsarbete. 53 medlemsmuseer har fått sina ansökningar beviljade. Det är betydligt fler än i fjol. Så än en gång – bra jobbat! Nu kan vi presentera höstens kursprogram med reservation för förändringar pga coronapandemin. Läs i nyhetsbrevet om vad vi gjort och gör med anledning av coronapandemin.  I nyhetsbrevet kan du även ta del av resultatet av ångpannewebbinariet som hölls 7 maj.

Nyheter för arbetslivsmuseer – maj

Bild: Farmaci- och läkemedelshistoriska museet vilket förvaltas av Apotekarsocieteten som beviljats bidrag för projektet Farmacihistoria på bild.

 

Hack for heritage 2020

Den 25-27 september är det dags för Hack for Heritage 2020. Nu i nytt format då man i år genomför programmet helt online. Hacket är en kreativ helg där personer med olika kompetenser och bakgrund träffas för att utforska nya användningar för det digitala kulturarvet.
Förra året var ArbetSam samarbetspart tillsammans med Riksarkivet. Då samlade Hack for Heritage ett 60-tal personer från hela landet. Studenter, entreprenörer, programmerare, designers, konstnärer med flera, hackade tillsammans under en rolig och kreativ helg. I höst kör man utifrån nya förutsättningar och möjligheter.
Mer information om hacket, årets teman samt partners kommer uppdateras löpande under de kommande veckorna på www.raa.se/hackforheritage
Intresseanmälan är öppen redan idag. Länk till anmälan.

Länk till informationsblad – svenska.
Länk till informationsblad – engelska.

Länk till ArbetSams rapport om Hack for heritage 2019.

 

Kurskalender höst 2020

Arbetets museum och ArbetSam kan presentera höstens planerade kursprogram. I och med coronapandemin fick vi ställa in flera av vårens kurser.  Kunskapen är ju fortfarande lika angelägen så därför har vi valt att flytta fram kurserna till nu i höst istället. Vi reserverar oss för att kurskalendern kan komma att förändras beroende på Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Information om eventuella ändringar läggs upp på både ArbetSams och  Arbetets museums hemsidor där vi har kursinformation.

Länk till kurskalender höst 2020.

Länk till ArbetSams hemsida med mer kursinformation.


Bild: Tändkulemotor på Skandiamuseet. Foto: Arbetets museum

Fördelning RAÄs projektbidrag ideellt kulturarvsarbete 2020

Riksantikvarieämbetes fördelning av projektbidrag till ideellt kulturarvsbete 2020 är nu klar. Vid en snabb genomgång av fördelningslistan återfinns 54 medlemsmuseer som tillsammans ska genomföra projekt för 8 272 000 kr! Bra jobbat med alla ansökningar! Tack vare er bevaras, främjas och utvecklas industrisamhällets kulturarv så att vi alla kan ta del av det. Stort lycka till med era projekt!

Länk till lista beviljade bidrag.

Läs mer på Riksantikvarieämbetets hemsida.


Bild: K A Almgren sidenväveri & museum som ska genomföra ett projekt som heter Sidensjalen – kvinnor, industrihistoria och samtid.