Alla inlägg av Lovisa Almborg

Nytt projekt: Nya krafter på arbetslivsmuseer

Hur gör man för att bjuda in och engagera nya personer till sin verksamhet? Hur får man dem att stanna kvar? ArbetSam och Arbetets museum startar i samarbete med Volontärbyrån ett nytt projekt – Nya krafter på arbetslivsmuseer! Idén är att ni ska få hjälp att hitta arbetssätt och aktiviteter som lockar nya personer, oavsett ålder, att engagera sig i museets verksamhet.
Projektet syftar till att nå nya personer att bli engagerade i verksamheten, oavsett ålder.
Forskning visar att det ideella engagemanget i Sverige är oförändrat över tid*. Däremot ser man en viss förändring i sitt sätt att engagera sig genom att man inte blir medlem i en förening eller förbinder sig till ansvarsposter i styrelser. Hur bör arbetslivsmuseerna agera utifrån de nya forskningsuppgifterna?

Så här går det till: Medlemsmuseer i ArbetSam är välkomna att göra en intresseanmälan för att delta i projektet. Varje utvalt museum får en heldagsworkshop på sitt museum tillsammans med en workshopledare. Under dagen tittar man på hur man arbetar idag, vad man vill uppnå och hur man kan göra för att nå dit.
Målgrupp: ArbetSams medlemmar.
Tidsplan: Mars-november 2021
Förutsättning: Projekt genomförs under förutsättning att sökta medel beviljas.

Informationsblad och länk till intresseanmälan
*Rapport: Medborgerligt engagemang i Sverige 1992-2019

Om Arbetets museum
Arbetets museum har det nationella uppdraget att berätta om arbetets historia. Vi är ett ovanligt museum som inte samlar på föremål, utan på människors minnen och historier. Om dessa berättar vi i ord och bild i våra utställningar. Vi ska också stödja och synliggöra landets övriga 1 500 arbetslivsmuseer. www.arbetetsmuseum.se

Om Volontärbyrån
Volontärbyrån hjälper människor och ideella organisationer att hitta varandra. Vi gör det genom att förmedla ideella uppdrag och genom att utbilda och stödja föreningar i frågor om ideellt engagemang. Volontärbyrån har funnits sedan 2002 och grundades av Amelie Silfverstolpe. Vi är en ideell verksamhet inom intresseorganisationen Forum – idéburna organisationer med social inriktning. Forum arbetar bland annat för att civilsamhället ska ses som en central del av samhällsutvecklingen såväl för demokratin som för välfärden. www.volontarbyran.org

 

Ansökningstider – krisstöd till kulturen

Kulturrådet fördelar 881 miljoner kronor ur regeringens nya krisstöd till kulturen. Stödet är uppdelat i två bidrag.
Första utlysningen – Krisstöd till inställda eller uppskjutna evenemang: utställningar, föreläsningar och liknande evenemang
Andra utlysningen – Krisstöd till särskilda behov i kulturlivet: Bildkonst, museer, litteratur med mera
Länk till Kulturrådets hemsida med mer info.
Information kring krisstödet från ArbetSam.
Länk till ArbetSams sida med all information om coronapandemin.

Ansökan snart öppen för stöd till kulturen 1,5 miljarder kr

I förra veckan meddelade regeringen att av de 1,5 miljarder som ska gå till kulturen, får Kulturrådet 881 miljoner kronor att fördela. Den första bidragsomgången går till kompensation för inställda och framskjutna evenemang, under perioden juni-september. Kulturrådets ansökan öppnar den 15 oktober med sista ansökningsdatum 27, 28 och 29 oktober beroende på konstområde. Läs mer här

Detaljerade riktlinjer och regelverk för de nya bidragen är under arbete.

Kulturrådet planerar att bjuda in till ett antal webbinarier även under denna stödomgång, där man mer konkret går igenom hur man söker bidrag och vem som kan söka de olika bidragen. Datum ej bestämt än.

Ansökningsperioder kompensation för sommarens kulturevenemang:
15-27 oktober: utställningar, föreläsningar och liknande evenemang
15-28 oktober: scenkonstföreställningar
15-29 oktober: konserter

Sammanställning enkät: En sommar med coronapandemi

ArbetSam och Arbetets museum gick i augusti ut med en enkät till  landets cirka 1 500 arbetslivsmuseer och frågade om hur de upplevde sommaren 2020.  Här presenterar vi en sammanställning av enkäten.  Vi frågade om arbetslivsmuseerna sökt och beviljats olika typer av stöd följt av frågor på hur har ekonomin påverkats.  Vidare till öppettider, bemanning, besökssiffror för att avslutas kommentarer från de som besvarat enkät och deras kreativa lösningar. Alla inkomna tips på kreativa lösningar kommer inom kort att presenteras i ett separat dokument på både ArbetSams och Arbetets museums hemsida.
Länk till sammanställning.

Bild: Carl Elds Ateljémuseum. Foto: ArbetSam

Hearing om krisstöd hösten 2020

Under hösten 2020 kommer ett nytt krisstöd till kulturen att fördelas. Med anledning av det bjöd Kulturrådet in till en hearing för att fånga upp synpunkter och vad de bör tänka på inför fördelning. ArbetSam deltog på hearingen. Vi har framfört:
• Att stödet avser än längre period.
• Att stödet kan gå till även verksamhet, uteblivna entréintäkter mm
• Att formulär är enkelt utformat
• Att stöd får lämnas till juridiska personer och enskilda näringsidkare med expertkunskaper inom sitt område
• Att kulturrådet i sina anvisningar till regioner betonar vikten av att nå ut till ideella som bedriver museiverksamhet; arbetslivsmuseer, hembygdsföreningar med mera. Angeläget att regioner har/skapa eller får verktyg för att hitta alla aktörer i sin region.

 

Nyheter för arbetslivsmuseer – september

I septembers nyhetsbrev finns information om Årets Arbetslivsmuseum 2021 – Frövifors Pappersbruksmuseum. Grattis än en gång säger vi till vårt medlemsmuseum! Vi har tittat närmare på Myndigheten för kulturanalys rapport över besök på museer 2019 och i nyhetsbrevet kan du läsa om vad vi ser. Läs presentation av den nya finansieringskoordinatorn som ska stötta arbetslivsmuseer och hembygdsföreningar och ta del av sammanställningen över hur coronapandemin har påverkat arbetslivsmuseerna i sommar.

Nyheter för arbetslivsmuseer – september

Bild: Frövifors Pappersbruksmuseum

Frövifors Pappersbruksmuseum – Årets Arbetslivsmuseum 2021

Grattis medlemsmuseum Frövifors Pappersbruksmuseum som är utsedda till Årets Arbetslivsmuseum 2021! Juryns motivering “På Frövifors Pappersbruksmuseum kan du uppleva en av Sveriges viktigaste näringar på ett spännande och annorlunda sätt. Omgärdad av gigantiska pappersmaskiner vandrar du här genom historien i en miljö
som fortfarande i högsta grad är levande och dynamisk. Frövifors
museiförening, tillika grundare, spelar en aktiv och engagerad roll i att
förmedla fascinerande kunskap om arbetslivs-, pappers- och
förpackningshistoria. Med utgångspunkt i människors berättelser
möjliggörs en rik pedagogisk verksamhet och många samarbeten med
både lokala och internationella aktörer.”

Pressmeddelande


Bilder: Frövifors Pappersbruksmuseum

Nyheter för arbetslivsmuseer – augusti

Vi erbjuder som vanligt ett rikt kursprogram men dock något annorlunda än vi först planerat. Nu är det hög tid att nominera Årets Arbetsmyra 2021. Sista nomineringsdag är 15 september. Coronapandemin har tvingat fram kreativa lösningar, ta del av Hultsfreds kommuns positiva lösning. Nu kan man anmäla sig till Museiguide 2021 och nu med början 1 september startar fototävlingen Wiki Loves Monuments. Läs mer om allt detta plus andra nyheter i senaste nyhetsbrevet.

Nyheter för arbetslivsmuseer – augusti


Målilla Motormuseum. Foto: Bengt Oberger CC BY-SA

Dela med er av era erfarenheter med museisektorn

Riksantikvarieämbetet och Sveriges museer ska ha digitalt Vårmöte 7-8 september. Arrangörerna vill lyssna in så många perspektiv från museisektorn som möjligt och de efterlyser nu arbetslivsmuseernas erfarenheter kring hur ni har klarat er under våren och sommaren, speciellt vad det gäller användningen av digitala kanaler, medier och arbetssätt.
Vårmötet kommer att ha fokus på det digitala, under konferensens andra dag är det fördjupning i erfarenheter och det blir även en hel del praktiknära exempel på hur olika museer ställt om för att möta sina besökare digitalt och hur samspelet mellan ny teknik och gamla berättelser kan se ut.

Vilka nya erfarenheter har ni vad gäller digitala kanaler, medier och arbetssätt?
Har ni nått era målgrupper på nya sätt under coronatiden?
Hur ser ni på den kommande hösten?

Skicka gärna en kort video (ca 30 sekunder till en minut) med era tankar till Larissa Borck (larissa.borck@raa.se) – eller hör av er till Larissa så hjälper hon er.


Bild: Telefonist med bröstmikrofon. Tekniska museet, Public Domain.

Reviderad kurskalender höst 2020

Med anledning av den rådande pandemin och med hänsyn till Folkhälsomyndighetens rekommendationer gällande social distansering kommer förändringar ske i höstens kurskalender. Vissa kurser erbjuder vi kostnadsfritt som webbinarier med föreläsningar live på nätet, andra kurser flyttas fram till våren 2021. Först ut är Museiskola för arbetslivsmuseer. Datum 1-2 september. Den kommer vi att sända som webbinarium och det är kostnadsfritt att delta. Anmälan behövs för att delta.

REVIDERAD KURSKALENDER HÖSTEN 2020

MUSEISKOLA FÖR ARBETSLIVSMUSEER
• 1-2 september. Kyrkeby bränneri, Vissefjärda WEBBINARIUM
Kursen tar upp ämnena museipedagogik, marknadsföring, föremålssamlingar, utställningsteknik, värdskap och föreningsvård, det vill säga hur tar vi hand om museiorganisationen inför framtiden. KOSTNADSFRI
Anmälan
Program

ARKIVERINGSKURS
• 14 oktober. Bergviks Industriminnen, Bergvik  WEBBINARIUM
Vad innebär allmänna arkivschemat? Hur tar man emot arkivhandlingar, gallrar och gör register? Vad ska man spara på och hur ordnar man det? Hur förvarar man olika material? Dessa och många andra frågor diskuterar vi under denna arkiveringskurs. KOSTNADSFRI
Anmälan
Program

NY KURS!
GRUNDLÄGGANDE DIGITAL MÖTESTEKNIK
• 15 oktober. Anmälan WEBBINARIUM
• 21 oktober. Anmälan WEBBINARIUM
• 28 oktober. Anmälan WEBBINARIUM
I en tid när man inte bör träffas pga corona, men behöver hålla styrelsemöten och årsmöten med mera, får du här lära dig grundläggande digital mötesteknik så att verksamheten kan rulla vidare på ett säkert sätt. Webbmöten online är ett hjälpmedel tills vi kan träffas som vanligt igen.

SÖKA PENGAR-KURS
• 25 november. Anmälan WEBBINARIUM
• 3 december. Anmälan WEBBINARIUM
• 9 december. Anmälan WEBBINARIUM
• 10 december. Anmälan WEBBINARIUM
Pengar – en viktig del av kulturarvsbevarandet. Med vår Söka pengar – kurs vill vi ge råd och tips kring hur man söker pengar. Vilka vägar och tillvägagångssätt finns att välja? Vad är viktigt att tänka på när ni funderar över projektidéer och vill formulera en ansökan? Hur skriva en ansökan till Riksantikvarieämbetet för att ha en chans att få ta del av de medel som finns? Du är välkommen att ta med egna erfarenheter och dela med övriga deltagare.
Program kommer inom kort. KOSTNADSFRI

VÅRDA DIN TÄNDKULEMOTOR III
• 27-29 oktober. Munktellmuseet, Eskilstuna FLYTTAS TILL 2021
Vi träffas för att arbeta med tändkulemotorer! Vi blan-dar teori med praktiskt arbete i grupper anpassade efter deltagarnas förkunskaper. Vi ägnar även tid till tändkulenätverket: hur kan vi dra nytta av varandra och den kunskap som finns i nätverket?
Anmälan
Program kommer längre fram.

KVARNAR – DRIFTMEKANIK
9-10 september. Blåherremölla, Degerberga FLYTTAS TILL 2021
Hur underhåller och driver man sin kvarn så att kvarnmekaniken kan leva vidare? Kursen innehåller både teoretiska och praktiska moment.
Anmälan
Program kommer inom kort.

SAMLINGSVÅRD
7 oktober. Gällivare museum, Gällivare Anmälan FLYTTAS TILL 2021
• 21 oktober. Dalregementets museer, Rommehed/Borlänge Anmälan FLYTTAS TILL 2021
Vi fördjupar oss i samlingsförvaltning, dvs att utveckla, bevara, dokumentera och tillgängliggöra samlingarna på ett trovärdigt och hållbart sätt. Vi ägnar en del av kursen till farliga föremål och hantering av explosiva ämnen.
Program kommer längre fram.

ARBETSLIVSMUSEER SOM KLASSRUM

ARBETSLIVSMUSEER SOM KLASSRUM
Medlemsmuseer i ArbetSam erbjuds en heldag med en pedagog,
för att ni tillsammans ska ta fram handledning, mallar och
verktyg som möter målen i läroplanen för årskurs 4–6. Gör en
intresseanmälan om ni vill vara med i projektet.
Projekt genomförs i samarbete med Arbetets museum.
Anmäl dig här

Informationsblad

ENGAGERA UNGA PÅ ARBETSLIVSMUSEER
Ni som redan arbetar med eller vill börja arbeta tillsammans med unga (10-25 år) på ett arbetslivsmuseum kan ansöka om ekonomiskt stöd hos Arbetets museum. Två museer per år utses att få stödet. Projektet genomförs i samarbete med ArbetSam. Läs mer här.

 

Om vårt kursutbud
För att vårda och visa industrisamhällets kulturarv krävs stora kunskaper.Silversmedjan 3 I ArbetSams övergripande verksamhetsmål står det att ArbetSam ska:

  • arbeta för fortbildning, inspiration och idéutbyte genom seminarier, utbildningsinsatser och samarbete kring intressefrågor
  • genom gränsöverskridande möten och information verka för att initiera ny och fortsatt forskning gällande industrisamhällets kulturarv
  • bedriva metodutveckling och se till att arbetslivsmuseipedagogik görs tillgänglig och utvecklas
  • under verksamhetsåret genomföra nationella utbildningsseminarier riktade till arbetslivsmuseer
  • verka för att dessa insatser bygger på utvecklade samarbeten och genomförs i samverkan

ArbetSam och Arbetets museum arbetar tillsammans med att ta fram utbildningar anpassade till arbetslivsmuseer, utifrån arbetslivsmuseernas önskemål, behov och förutsättningar.