Alla inlägg av Caroline Kvick

Nya medlemmar 2019

Starkare tillsammans! ArbetSam är arbetslivsmuseernas röst, ju fler museer och föreningar som ansluter sig desto bättre för medlemmarna. Så, vi har glada nyheter! Under 2019 blev ni ännu fler, 31 arbetslivsmuseer och 3 föreningar blev medlemmar. Några känner vi till sedan tidigare och några är helt nya. Totalt avslutar vi  året med 580 medlemsmuseer, 27 föreningar och 21 enskilda medlemmar. Välkomna!

Gammelstan i Norrboda, Dalarna
Försvarsmuseum väst, Dalsland
Lärbro Bygdemuseum,Gotland
Museigården Petes, Gotland
Brännö Lagård, Göteborg
Loos brynsåg, Hälsingland
Hantverks och sjöfartsmuseum, Medelpad
Wadköping, Närke
Örebro MedicinHistoriska Museum, Närke
Bjärnums museum, Skåne
D. Lundqvist Mechaniska Snickeri-Werkstad, Skåne
Galeasen T/S Helene, Skåne
Medicinhistoriska Museet i Helsingborg, Skåne
Osby industrimuseum, Skåne
Hagelsrums Masugn, Småland
Landeryds Järnvägsmuseum, Småland
Lehmanns Intarsiaverkstad i Bodafors, Småland
Persmo skolmuseum, Småland
Svenska Fyrverkerimuseet, Småland
Lottas Garverimuseum, Stockholm
Minsveparen M20, Stockholm
Lagersbergs säteri, Södermanland
Radermachersmedjorna, Södermanland
Dannemora Gruvor, Uppland
Viksta Traktormuseum, Uppland
Järnvägsmuseum med Svanskogsbanan – JÅÅJ, Värmland
Bure Arkiv, Västerbotten
Dammsjöås naturtorp, Västergötland
Stampens kvarn, Västergötland
Teleförrådet Skara, Västergötland
Vårdmuseet, Västmanland

Föreningar/organisationer:
Svensk PansarHistorisk Förening, Skåne
Nyköpings hembygdsförening, Södermanland
Ångvolontärerna, Södermanland

Nyheter för arbetslivsmuseer – december

Årets och decenniets sista nyhetsbrev är också en julhälsning från oss på ArbetSam och Arbetets museum som jobbar med arbetslivsmuseer.  Vi påminner om att det är dags att söka bidrag för kulturarvsarbete från Riksantikvarieämbetet. Vi uppmärksammar fotoutställningen Svärta på Arbetets museum. Tre fotografer som oberoende av varandra fångade industrins hårda arbete på bild mellan åren 1968-74.  God jul och gott nytt år!

Nyheter för arbetslivsmuseer – december

Bilden nedan från gruvan i Lilla Arbetets, Arbetets museum.
Övre raden från vänster:
Annette Backner, ekonomiassistent ArbetSam Jasna Hasanic, finansieringskoordinator Arbetets museum
Helena Törnqvist, arbetslivsintendent Arbetets museum

Nedre raden från vänster:
Caroline Kvick, kansliassistent ArbetSam
Lovisa Almborg, verksamhetsledare ArbetSam
Magdalena Åkerström, arbetslivsintendent Arbetets museum

Foto: Andreas Nilsson

Nyheter för arbetslivsmuseer – november

Novembers nyhetsbrev kommer med vårens kursprogram för 2020. En nyhet är en temadag om besöksnäring i anslutning till Resemässan i Norrköping 8 februari. Kom ihåg  att även anmäla er till Museidagar och årsmöte i Nyköping 17-19 april 2020. I nyhetsbrevet får du en uppdatering vad som händer i Vattenhistoriskt Nätverk, vi tipsar om två Facebookgrupper för museer och berättar om prisutdelningen till Årets Arbetslivsmuseum 2020.

Nyheter för arbetslivsmuseer – november

Prisutdelning Årets Arbetslivsmuseum 2020, Statarmuseet i Skåne. På bild verksamhetsledare Barbro Franckié och ArbetSams ordförande Mikael Parr. Foto: Helena Törnqvist

 

Finansieringsstöd och att söka bidrag

Bild från Söka pengar-kurs 2018 på Lotsångfartyget Polstjärnan. Foto: Helena Törnqvist

ArbetSam och Arbetets museum har tillsammans i flera år erbjudit Söka pengar-kurser för arbetslivsmuseer. I höst och vinter anordnar Arbetets museum kurserna även i samverkan med Sveriges Hembygdsförbund. Kurserna riktar sig till arbetslivsmuseer och hembygdsföreningar. Det har varit ett ovanligt hårt tryck på kommande Söka pengar-kurser 28 november, 3 december, 15 och 22 januari och alla är fullbokade.  Vi tar med oss denna stora efterfrågan till planeringen nästa år och ser över vilka de bästa möjligheterna är för att möta efterfrågan. Men för alla som inte kan delta på kurserna vill vi uppmärksamma om information och material vi sedan tidigare har på vår hemsida om tillvägagångssätt för att söka pengar.
Ladda ned PowerPoint-presentation från Söka pengar-kurs 2018 här

 

Länk till Klokboken som kan öka kunskapen kring förutsättningar och möjligheter att, med hjälp av EU:s struktur- och investeringsfonder, skapa projekt som bidrar till både kulturell och regional samhällsutveckling.

Arbetslivsmuseernas och hembygdsrörelsens egen finansieringskoordinator Jasna Hasanic kan stötta och svara på konkreta frågor kring din ansökan. Finansieringskoordinatorns uppdrag syftar till att öka kännedom om EU-fonder och att få fler av våra organisationer att söka och lyckas bli beviljade.

För att Jasna ska kunna ge bra handledning krävs att föreningen redan har en pågående ansökan till en EU-fond. Stöd vi erbjuder är endast handledning och feedback, ni skriver själva ansökan. Beroende på antal förfrågningar som skickas in kommer återkopplingen att ske, antingen direkt eller samlas ihop och tas upp i seminarieform. Notera att perioder då Jasna tar emot kontakt är i första hand aug–nov 2019 och mar–maj 2020. Det finns även möjlighet att boka in Jasna som föreläsare om det är flera museer eller hembygdsföreningar som går ihop och arrangerar själva. Men det finns kriterier på hur det ska genomföras för att det ska vara möjligt att prioritera. Kontakta Jasna Hasanic, 011–23 17 31 eller 073-387 42 52, jasna.hasanic@arbetetsmuseum.se för mer information.

Läs mer om finansieringskoordinatorn på sidan Finansieringsstöd.
Där står även info om EU-stöd som arbetslivsmuseer och hembygdsföreningar kan söka och om andra stödformer om din projektidé inte passar in inom ramen för någon EU-fond.

Dags att söka Riksantikvarieämbetets projektbidrag snart
I början av december börjar Riksantikvarieämbetet (RAÄ) ta emot ansökningar om projektbidrag till arbetslivsmuseer och kulturarvsarbete. Datum är ännu inte spikat men håll er uppdaterade, följ RAÄ på facebook, eller se hemsida för information om hur och när du kan ansöka. De välkomnar ansökningar som handlar om såväl fysiska som immateriella kulturhistoriska värden. Bidrag kan sökas för insatser som syftar till att bevara, använda och utveckla kulturarvet. Projektet ska vara tydligt avgränsat från ordinarie verksamhet och ha ett start- och slutdatum. Projekt inom byggnadsvård och byggnation kommer inte att prioriteras. För frågor om Riksantikvarieämbetets bidrag kontakta Tove Holm, kulturmiljöavdelningen, 08-5191 80 16,  tove.holm@raa.se

Museidagar med årsmöte 2020 i Nyköping

Varmt välkommen till Museidagar 2020 i Nyköping 17-19 april. ArbetSam genomför varje år Museidagar för sina medlemmar i anslutning till årsmötet.  Ett tillfälle för Sveriges största museiförening  ArbetSams medlemmar att träffas, inspireras och utbyta erfarenheter.  Värdmuseum är Sörmlands museum som precis har mottagit Kulturarvspriset 2019 för sitt nyskapande sätt att berätta människors historia i museets nya hus, som öppnade för ett år sedan. Kultur- och demokratiminister Amanda Lind har tackat ja till att inviga Museidagar 2020.

Temat är Hållbara samlingar och en nyhet är att vi erbjuder tre fullspäckade dagar – fredag, lördag och söndag. Den extra dagen innehåller flera fördjupande föreläsningar kopplat till temat och ger fler tillfällen att kunna ställa frågor och utbyta erfarenheter. Som vanligt blir det även besök och visningar på närliggande medlemsmuseer – Stadsvakten Nyköpings Kulturarvsmuseum, F 11 Museum, Oxelösundsrummet, Skärgårdsmuseet i G:a Oxelösund, Femörefortet, Lotsarkivet i Gamla Oxelösund, Föreningen Sörmlands Veteranjärnväg och Sjöfartsmuseet i Oxelösund.

ArbetSam genomför varje år museidagar för sina medlemmar i anslutning till årsmötet.
Läs mer.

Program Museidagar 2020

LÄNK TILL ANMÄLAN

Anmälan:
Sista dag 16 mars. Skicka in anmälan via länken eller blanketten.

Datum: 17-19 april 2020
Ort: Nyköping
Värdmuseum: Sörmlands museum

Skrivelser till årsmöte:
Skrivelser ska vara kansliet tillhanda senast 31 januari 2020. E-post: info@arbetsam.com.
Postadress: ArbetSam, Laxholmen, 602 21 Norrköping.

Nomineringar till styrelse:
Skicka nomineringar till kansliet. E-post: info@arbetsam.com.
Postadress: ArbetSam, Laxholmen, 602 21 Norrköping.

Bild i bakgrunden från Oxelösundsrummet

Delta i Open GLAM nu!

Delta i en kostnadsfri seminarieserie på webben – webinarieserie om öppna kulturarvssamlingar genom digitala arbetssätt som Riksantikvarieämbetet erbjuder nu i höst med första tillfället den 23 oktober. Öppen kulturarvsdata och institutioner: ”Open GLAM nu!”.

“En viktig aspekt av serien är att visa på att digital öppenhet i museer och kulturarvsinstitutioner är en process. Det tar tid och kulturarvsinstitutioner har idag kommit olika långt i detta arbete. Genom denna serie belyser vi många olika områden inom digital öppenhet och det betyder att alla kan vara med. Vi hoppas att vi alla kan dela med oss transparent om framgångsrika och kanske även misslyckade digitala aktiviteter, så att andra kan lära sig från erfarenheterna.”

Open GLAM (gallerier, bibliotek, arkiv, museer) är en internationell rörelse runt öppna, tillgängliga kulturarvsdata. Denna serie kommer fokusera på hur museer och andra kulturarvsinstitutioner kan bli än mer öppna för sina användare och besökare med stöd av digitala data och medier. Målet är att allmänheten ska kunna använda tillgängliga data, men också att aktivt kunna delta och bidra i institutionens olika kanaler och källor. I serien kommer både svenska och internationella gäster att presentera olika aspekter kring digitala kulturarvsdata och hur man på bästa sätt kan arbeta med Open GLAM.

Till exempel: Hur kan vi förbättra våra data? Vilka är fördelarna att använda öppna och fria rättighetsmärkningar?

Arbetslivsmuseer är välkomna att delta – mer information och anmälan finns här: bit.ly/openglamnu

I bakgrunden syns montage av bilder från Varvshistoriska föreningen i Göteborg och arbetslivsmuseerna Kyrkeby bränneri, The Glass Factory och K A Almgrens Sidenväveri och museum. CC BY ArbetSam

En helg med kulturarvshack – Hack for Heritage 2019

Under helgen den 4-6 oktober 2019 samlades ett 70-tal personer från hela landet i Riksantikvarieämbetets lokaler i Visby. Deltagarna delades in i 10 team som fick uppdrag att med hjälp av öppen kulturarvsdata ta fram prototyper och konceptidéer som svarar mot en problemformulering de tilldelats. ArbetSam var extern samarbetspart för Hack for Heritage 2019, ett återkommande event för att utforska nya sätt att använda det digitala kulturarvet. Att delta på Hack for Heritage är ett tillfälle att få inblick i hur öppen data kan kopplas samman med annan kunskap, berättelser eller fysiska platser. Hur det kan synliggöra arbetslivsmuseer samt ge idéer för att lösa utmaningar eller sprida kunskap.

Museipedagoger, systemutvecklare, studenter, kommunikatörer och många andra samlades för att innovera kring tre teman; 1. Skola, lärande och pedagogik, 2. Besöksmål, turism och upplevelser, 3. Hälsa, välbefinnande och kulturarv. Det är tredje gången som Hack for Heritage anordnas. Caroline från ArbetSams kansli var på plats.

“Det var inspirerande att befinna sig i bubblan av att ”allt är möjligt” och ”nu skapar vi-andan” och få ta del av den entusiastiska uppfinningsförmågan deltagarna tagit med sig. Spridningen av kompetenser var också väldigt lyckad och roligt att träffa alla dessa olika människor med gemensamt intresse för att utveckla idéer för att sprida kunskap om kulturarv. För att återknyta till oss som samarbetspart för detta – det kändes värdefullt att få lyfta fram arbetslivsmuseer i sammanhanget.”

Läs mer och se bildspel

Telepop var en av prototyperna som presenterades på söndagen. Konceptidén är en interaktiv pop-up-utställning som tar museets kunskap och samlingar till det offentliga och engagerar allmänhet och skolbarn genom telefonsamtal från historien och möten med karaktärer samt insamling av historier från platsen där den tillfälligt poppat upp i nutid. Foto: Caroline Kvick, ArbetSam

Nyheter för arbetslivsmuseer – september

Hösten är här och börjar med nyheten att utmärkelsen Årets Arbetslivsmuseum 2020 som tilldelas Statarmuseet i Skåne! “… det är ovärderligt, en fantastisk ÄRA och sååå glädjande! Statarmuseet i Skåne vill vi mena är en värdig mottagare och att vårt 25-åriga liv som arbetslivsmuseum där vi berättar, bevarar, brukar och berikar faktiskt spelar roll! TACK! Vi är sååå stolta och hjärteglada!” säger Barbro Franckie, museichef Statarmuseet i Skåne.

I septembers nyhetsbrev uppmärksammas även statistiken från 2018 i rapporten Museer från Myndigheten för kulturanalys och att nu är det dags för arbetslivsmuseer att anmäla medverkan i Museiguide 2020. Hösten kommer med kurser, konferenser och workshops. Den 11-12 oktober är det landskapskonferens i Nora med fokus på vattenmiljöer i kulturlandskapet.

Nyheter för arbetslivsmuseer – september 2019 (pdf)

Statarmuseet i Skåne

Kulturministern inviger Museidagar 2020

Tillbaka från semestern fick vi på kansliet en fantastisk kul nyhet nämligen att kultur- och demokratiministern Amanda Lind tackar ja till att inviga Museidagar 2020. Det är mycket värdefullt för oss att kulturministern vill träffa våra medlemmar och uppmärksamma deras arbete vid arbetslivsmuseer som bidrar till bevarandet av industrisamhällets kulturarv.

Statsråd Amanda Lind Kulturminister Demokratiminister Idrottsminister
Kulturdepartementet. Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet.

Värdmuseum är nya Sörmlands museum som öppnade i november 2018 i helt nybyggt fint museihus i Nyköping. Där har de valt att fokusera på att synliggöra samlingarna och lyfta fram berättelser med magasinen placerade i mitten. Tillgängliga, gestaltande och levande. Med fokus på människor och berättelser kan museisamlingar användas, inte bara bevaras. Och de kan fylla sitt syfte att ge kunskap, förståelse och upplevelser.

Det går hand i hand med ArbetSams tema för 2020 som kommer vara hållbara samlingar. Vi fortsätter arbetet med att lyfta samlingsvård på arbetslivsmuseer och fördjupa oss i frågor om synen på samlingar och förvärv av nya föremål. Hur kan vi tänka långsiktigt och hållbart kring ständigt växande samlingar?

Mer information kommer under hösten.

Museidagar 2020
Datum: 17-19 april 2020
Tema: Hållbara samlingar
Ort: Nyköping och Oxelösund.

Berättande magasin. Foto: Sörmlands museum.

Upprop till arbetslivsmuseer att delta i kampanj ”Europe at Work”

Bild: Billsjö järnbruk. Gamla hyttarbetare som var tyvungna att byta yrke när bruksdriften lades ner. Foto: Lisa Andersson, 1919. Tekniska museet. PDM.

Europas ekonomiska och sociala utveckling gjordes möjlig genom människors liv och deras arbete. Nu har ni möjlighet att framhäva deras historiska bidrag, historier och berättelser. Delta i kampanjen ”Europe at Work” med Riksantikvarieämbetet. Det finns två möjligheter att vara med på ”Europe at Work”:

1: Organisera en Collections day med stöd av Riksantikvarieämbetet. Det går ut på att bjuda in människor lokalt till ditt museum att komma och berätta deras minnen runt arbetsliv. På plats digitaliseras då deras objekt och delas med Europeana och världen genom ett webbformulär (detta får museet i så fall stöd med).

2: Delta i sociala medier-kampanjen. Från 16 september till 30 november ska vi dela objekt och foton från K-samsök (Riksantikvarieämbetets gemensamma tekniska infrastruktur för digitala kulturarvssamlingar) runt arbete och historiska yrken i våra sociala medier. Genom detta ska flera svenskar motiveras att berätta om deras arbetsliv och det blir en viktig del av Europeanas temasamling. Hur kan du delta? Sök efter historiska och nuvarande berättelser eller objekt i era samlingar om arbetslivet och yrken. Dela dem i era sociala medier med hashtaggen #europeatwork med länken till webbformuläret var man kan dela berättelser.

Om ni är intresserad att delta i kampanjen, kontakta gärna Larissa Borck (larissa.borck@raa.se) på Riksantikvarieämbetet.


”Var har du jobbat? Och hur har arbetslivet i ditt yrke förändrat? Berätta för Europa om dina minnen! Under Europeanas ”Europe at Work”-kampanjen kan du berätta vad och hur du jobbar och vilka objekt du behöver eller behövde under ditt arbetsliv.”

Om “Europe at Work”
Under hösten påbörjar Europeana, det europeiska initiativet för digitalt kulturarv, ett projekt som heter “Europe at Work”. Det handlar om arbetslivet och det industriella kulturarvet i Europa. Flera digitala aktiviteter i samarbete med Europeana, Riksantikvarieämbetet och andra europeiska deltagare kommer att illustrera historien runt arbete, i både det förflutna och i nutid. Det ska finnas en tematisk samling som presenterar alla objekt i Europeana i samband med arbetshistoria och industrikultur, med bidrag från svenska museer.

En annan viktig aspekt är en insamling av användargenererat innehåll (user-generated content eller UGC) med personliga berättelser runt arbetslivet och yrken. Under hashtaggen #EuropeatWork ska Europeana öppna en möjlighet att bidra och dela föremålen och foton som berättar om sitt eget eller släktens berättelser om arbete, i dag eller förr. Det finns redan liknande kampanjer vars berättelser hittas här.