Transporthistoriskt Nätverk (ThN)

Bildades år 2012 och samlar 10 riksorganisationer. Nätverket arbetar konstruktivt för stärkt bevaranderätt för det rörliga kulturarvet. Nätverket består av:

 • Arbetslivsmuseernas Samarbetsråd, ArbetSam
 • Båthistoriska Riksförbundet, BHRF
 • Järnvägshistoriska Riksförbundet, JHRF
 • Motorhistoriska Riksförbundet, MHRF
 • Museibanornas Riksorganisation, MRO
 • Svensk Flyghistorisk Förening, SFF
 • Sveriges Segelfartygsförbund, SSF
 • Sveriges Ångbåtsförening, SÅF
 • Vagnhistoriska Sällskapet, VHS
 • Veteranflyggruppen EAA Sverige

Arbetets museum är sammankallande.Transporthistoriskt Nätverks logga - Bevara oss väl!

Transporthistoriskt Nätverk agerar tillsammans i Almedalen. Vi driver där gemensamt tre för oss viktiga frågor:

 1. Besöksnäring – Resor på museijärnvägar, flygdagar, veteranrallyn, ångbåtsturer, ungdomsseglingar och besök på arbetslivsmuseer lockar varje år 10 miljoner besökare. Transporthistoriska anläggningar ger ett viktigt bidrag till besöksnäringen.
 2. Kunskap – Transporthistoria är stort och komplicerat och innehåller ofta gammeldags teknik. För att klara ett hållbart bevarande och brukande av kulturarvet krävs kunskap och kunskapsöverföring.
 3. Kulturarvet – Stärkt bevaranderätt. Transporthistoriska föremål
  har idag inte samma lagskydd som andra delar av kulturarvet. Hur skyddar vi på bästa sätt våra klenoder från att utsättas för alltför kraftiga ombyggnadskrav, förorsakade av moderna regelverk? Bevara oss väl!

26 mars 2019

Möte på Sjöhistoriska. På bild från vänster: Anders Svensson, JHRF. Stieg Ingvarsson, SFF. Helena Törnqvist, Arbetets museum. Per Englund, MRO. Hakon Malmborg, SSF. Anders Svenson, SÅF. Rutger Palmstierna, BHRF. Lars Amréus, RAÄ. Mikael Parr, ArbetSam. Kjell Franzén, EAA Sverige. Lovisa Almborg, ArbetSam. Christer Ericson, SSF. Malin Erlfeldt, MHRF. Jan Tägt, MHRF. Maria Adolfsson, RAÄ. Måns Pedersen, RAÄ.

Transporthistoriskt Nätverk (ThN) Den 26 mars 2019 träffades ThN på Sjöhistoriska museet i Stockholm. Första timmen ägnades åt Statens maritima och transporthistoriska museer, SMTM. Avdelningschef Sophie Nyman hälsade oss välkomna. Åsa Lindgren berättade om utredningen och arbetet med det utökade uppdrag för det rörliga kulturarvet som består av Järnvägsmuseet i Gävle, flyghistorisk samling på Arlanda och väghistoriska samlingarna i Kjula.

Eftermiddagen var vikt åt att träffa riksantikvarie Lars Amréus, utredare Maria Adolfsson och jurist Måns Pedersen. Lars Amreus gav nätverket en eloge för sitt arbete. Ett framgångsrikt sätt att arbeta med frågan om ett stärkt lagskydd för det rörliga kulturarvet. Regeringsbildningen har dragit ut på tiden men nu borde frågan bearbetas och tiden mogen för att uppvakta kulturdepartementet och riksdagspolitiker. Frågan kommer vara ämne för ThNs seminarium i Almedalen 2019. ThNs arbetsgrupp jobbar på ett svar klart att användas när rapporten kommer ut på remiss.