Ånghistoriskt Nätverk (ÅhN)

 

Bild: Derome Trä & Nostalgi Museum. Foto: Lovisa Almborg

1 december 2020 träder Arbetsmiljöverkets nya lag AFS 2017:3 i kraft.
Den certifiering som certifieringsföretag har att erbjuda är anpassad för hantering av moderna ångpannor vilket gör att utbildningen inte ger den kunskap som behövs för historiska ångpannor samt att kostnaden är satt för affärsdrivandeverksamhet är alldeles för hög för ideell verksamhet.

Sedan maj 2020 då vårt första webbinarium, samlade arbetslivsmuseer med historiska ångpannor, jobbar arbetsgruppen i nätverket vidare för att hitta en lösning för de som hanterar en stationär historisk ångpanna. Ångfartygen omfattas av annan lagstiftning sedan tidigare samt har utbildning som omfattar ämnet.  Museijärnvägarna har sedan tidigare arbetet med frågan. Gemensamt har vi diskuterat en lösning för övriga. Ångvolontärerna i Eskilstuna går i täten för att skapa en utbildningsplan som fler ska kunna ta del av samt ett sätt att opartiskt verifiera kunskap för att ge certifikat. Vi hoppas att under våren kunna presentera en godkänd lösning.

Ni som har en historisk ångpanna bör nu söka dispens hos Arbetsmiljöverket om ni vill kunna köra er historiska ångpanna efter 1 december.

Har du frågor kring nätverket eller certifieringskravet, kontakta Helena Törnqvist, arbetslivsintendent Arbetets museum. Mejla eller ring 011-23 17 26.

Bild: Kyrkeby bränneri. Foto: Lovisa Almborg


 

Rapport seminarium ångpannor
Datum: 7 maj 2020. Plats: Webbinarium.
Bakgrunden till seminariet är de nya reglerna från Arbetsmiljöverket, gällande hantering av ångpannor och trycksatta anordningar, som börjar gälla 1 december 2020. Seminariets syfte var att medvetandegöra de nya reglerna och vi diskuterade bland annat hur vi i en skrivelse kan söka dispens hos Arbetsmiljöverket.
Här kan du läsa anteckningar från seminariet med de frågor som lyftes och besvarades
Program och talare

Bild från ångpanneträff 7 maj 2020.