Ånghistoriskt Nätverk (ÅhN)

 

Bild: Derome Trä & Nostalgi Museum. Foto: Lovisa Almborg

Ånghistoriskt Nätverk består av
Våren 2020 gjordes ett upprop för att identifiera hur många och vilka, arbetslivsmuseer det är som äger en ångpanna. Under försommaren 2020 anordnade Arbetets museum och ArbetSam ett seminarium med anledning av Arbetsmiljöverkets nya föreskrifter gällande certifiering av ångpanneskötare.
1 december 2020 trädde Arbetsmiljöverkets nya lag AFS 2017:3 i kraft.
Den certifiering som certifieringsföretag har att erbjuda är anpassad för hantering av moderna ångpannor vilket gör att utbildningen inte ger den kunskap som behövs för historiska ångpannor samt att kostnaden är satt för affärsdrivandeverksamhet är alldeles för hög för ideell verksamhet.

Arbetsgruppen i nätverket arbetar med att hitta en lösning för de som hanterar en stationär historisk ångpanna. Ångfartygen omfattas av annan lagstiftning sedan tidigare samt har utbildning som omfattar ämnet.  Museijärnvägarna har sedan tidigare arbetet med frågan. Gemensamt har vi diskuterat en lösning för övriga. Ångvolontärerna i Eskilstuna går i täten för att skapa en utbildningsplan som fler ska kunna ta del av samt ett sätt att opartiskt verifiera kunskap för att ge certifikat. Vi hoppas att under våren 2021 kunna presentera en godkänd lösning.

Ni som har en historisk ångpanna bör nu söka dispens hos Arbetsmiljöverket om ni vill kunna köra er historiska ångpanna efter 1 december 2020.

Har du frågor kring nätverket eller certifieringskravet, kontakta Helena Törnqvist, arbetslivsintendent Arbetets museum. Mejla eller ring 011-23 17 26.

Seminarium Ångpannor 15 juni 2021
Tid: 15–17.  Plats: Digitalt via Teams. Kostnadsfritt.
Anmälan
Program
Presentation av ett utbildningsförslag som ska gälla för alla föreningar och museer som håller på med äldre typer av ånganläggningar. Utgångspunkten är att utbilda behöriga pannoperatörer under 2022 så att verksamheter kan fortsätta efter 1 december 2022, som är det nya stoppdatumet från Arbetsmiljöverket.

Bild: Kyrkeby bränneri. Foto: Lovisa Almborg


 

Rapport seminarium ångpannor
Datum: 7 maj 2020. Plats: Webbinarium.
Bakgrunden till seminariet är de nya reglerna från Arbetsmiljöverket, gällande hantering av ångpannor och trycksatta anordningar, som börjar gälla 1 december 2020. Seminariets syfte var att medvetandegöra de nya reglerna och vi diskuterade bland annat hur vi i en skrivelse kan söka dispens hos Arbetsmiljöverket.
Här kan du läsa anteckningar från seminariet med de frågor som lyftes och besvarades
Program och talare

Bild från ångpanneträff 7 maj 2020.