Finansieringsstöd

Bild: Västerås Ångkraftverk

Finansieringskoordinator Jasna Hasanic arbetar med stöd till både arbetslivsmuseer och hembygdsföreningar och kan ge råd om hur och var man söker EU-finansiering, men också tipsa om andra bidrag.

Jobbar du med att skriva en ansökan till en EU-fond för en hembygdsförening eller ett arbetslivsmuseum och behöver hjälp? Du kanske skriver en ansökan till landsbygdsprogrammets projektstöd, LEADER, Kreativa Europa, Europeiska regionala utvecklingsfonden eller en ansökan till någon annan EU-fond?

Skicka i så fall in ditt utkast av ansökan till Jasna Hasanic och bifoga frågor eller funderingar. Du som skickar in din ansökan med konkreta frågeställningar kommer att få möjlighet till handledning och återkoppling. Beroende på antal förfrågningar som skickas in så kommer återkoppling att ske antigen direkt eller i seminarieform, om möjligt kommer både och att erbjudas.

Hur går du till väga?

  • Bifoga konkreta frågor eller funderingar
  • Gör det under följande perioder: aug–nov 2019 och mar–maj 2020
  • Du som inte har en pågående ansökan till en EU-fond kan inte skicka in utkast för handledning EU-ansökningar
  • Vi skriver inte ansökningar, detta är varje organisations ansvar. Vi erbjuder däremot handledning och feedback för er som har funderingar kring hur en ansökan ska upprättas.

 

Kontakt
Jasna Hasanic
Finansieringskoordinator
Arbetets museum
Laxholmen
602 21 Norrköping

011–23 17 31 eller 073-387 42 52 jasna.hasanic@arbetetsmuseum.se