Bidrag till arbetslivsmuseer

Nu är det dags att ansöka om projektbidrag från Riksantikvarieämbetet (RAÄ). Ansökan görs på RAÄs hemsida, se länk nedan. Sök för projekt som bevarar, använder och utvecklar kulturarvet. Bidraget heter Bidrag till kulturarvsarbete. Det är 16 miljoner kronor som ska fördelas. Av dessa är 8 miljoner kronor reserverade för arbetslivsmuseer men arbetslivsmuseerna har även möjlighet att ta del av de övriga 8 miljoner kronorna. Det är en gemensam utlysning för alla pengarna så ni behöver endast göra en ansökan.

Så det är dags att se över vilka behov ni har och sätt er sedan ned och sök medel till projektet! Det är viktigt att ni skriver arbetslivsmuseets namn som sökande samt anger att ni är ett arbetslivsmuseum. Sökande måste vara en juridisk person.

Ansök senast den 3 mars 2019

Länk till Riksantikvarieämbetets hemsida för mer information och blanketter för ansökan

Vill ni bolla idéer, få inspiration, få svar på frågor – delta på en av våra Söka pengar-kurser som vi genomför på olika platser i landet.  Eller, kontakta ArbetSams kansli eller Riksantikvarieämbetet.

Läs mer om våra kurser här

Fördelning 2018
Riksantikvarieämbetet (RAÄ) fördelade under våren 2018 16 milj kr i projektbidrag till kulturarvsarbete. Av de 16 milj kr är 8 milj kr reserverade för arbetslivsmuseer, men arbetslivsmuseer har även möjlighet att ta del av resterande 8 milj kr.
84 arbetslivsmuseer beviljades bidrag varav 60 är medlemmar i ArbetSam.

Fördelning 8 milj kr till arbetslivsmuseer
Medlemmar i ArbetSam: 5 584 500 kr
Övriga arbetslivsmuseer: 2 415 500 kr

Fördelning 8 milj till övrigt kulturarvsarbete
Medlemmar i ArbetSam: 1 124 000 kr
Övriga arbetslivsmuseer: 626 000 kr
Övriga kulturarvsarbetare: 6 250 000 kr

Avslag
Medlemmar i ArbetSam: 16 747 868 kr
Övriga arbetslivsmuseer: 2 338 700 kr
Övriga kulturarvsarbete: 27 042 467 kr

Totalt ansöktes om 62 129 035 kr! Det visar att det finns ett enormt behov men också en enorm vilja i landet att bevara, bruka och utveckla vårt kulturarv och där industrisamhällets kulturarv, som visas på arbetslivsmuseernas betydelse.

1. Lista fördelning bidrag till kulturarvsarbete 2018
2. Länk till RAÄs hemsida med information om fördelningen

Om bidrag till arbetslivsmuseer
Pengar, pengar, pengar – pengar är en viktig del av kulturarvsbevarandet. För att kunna driva, förvalta och utveckla ett arbetslivsmuseum behövs pengar till allehanda ting. Har ni en idé ni vill förverkliga? Något måste lagas, en kostnad som måste tas?

Riksantikvarieämbetet fördelar varje år ut bidrag till kulturarvsarbete.
Det är 16 miljoner kronor som ska fördelas. 8 miljoner kronor är reserverade för arbetslivsmuseer men arbetslivsmuseerna har även möjlighet att ta del av de övriga 8 miljoner kronorna. Det är en gemensam utlysning för så som arbetslivsmuseum behöver man endast göra en ansökan. Det är angeläget att ni skriver arbetslivsmuseets namn som sökande samt anger att ni är ett arbetslivsmuseum. Så – se över vilka behov ni har och sätt er sedan ned och sök medel till projektet!
Ansökningsperiod är januari-mars.

Länkar för att hitta bidrag att söka:
Stiftelsemedel.se
Förening.se
Arvsfonden.se
Svensk bidragsförmedling.se
Svenska Efs-rådet Esf.se
Boverket.se

Länk till Klokboken 
Klokboken syftar till att öka kunskapen kring förutsättningar och möjligheter att, med hjälp av EU:s struktur- och investeringsfonder, skapa projekt som kan bidra till såväl kulturell som regional samhällsutveckling.

 

Kontaktuppgifter:
ArbetSams kansli – Lovisa Almborg, 011-23 17 30
Riksantikvarieämbetet – Tove Holm, 08-51 91 80 16

 

 

Bild: Sågmyra Tidstrandsutställning

2017

Riksantikvarieämbetet (RAÄ) har under våren 2017 fördelat 8 miljoner kronor till projektbidrag för arbetslivsmuseer. Under hösten 2017 har ytterligare 8 miljoner kronor fördelats för bidrag till kulturarvsarbete. Det övergripande ändamålet med bidraget är att öka delaktigheten i kulturarvsarbetet och allmänhetens tillgång till kulturarvet. Flera av ArbetSams medlemmar har beviljats bidrag även denna gång. Grattis till Onslunda Hembygds & Borstmuseum, Quarnstensgrufvans vänner, Jädersbruksvänner, Kanalmuseet samt övriga medlemsmuseer som nu fått medel till sina projekt!
Läs mer om fördelningen av bidraget hösten 2017 på Riksantikvarieämbetets hemsida – här är länk.

Fördelning våren 2017: Totalt 78 projekt fick projektstöd. 56 av de sökande är medlemmar i ArbetSam. Bra jobbat och grattis alla medlemmar! Bland de som beviljats bidrag finns allt från Historisk skogsexport från Kalix älvdal som ska ta göra en förstudie för en digital basutställning till Hillefors Grynkvarns Museiförening som ska renovera kvarnrännen. Stort grattis igen och lycka till med projekten!

Läs mer om bidraget och ansökningsförfarandet på Riksantikvarieämbetets hemsida – här är länk.
Läs hela förordningen om stadsbidrag till kulturarvsarbete på Sveriges riksdags hemsida – här är länk
Lista över Riksantikvarieämbetets bidragsfördelning 2017
Läs mer på Riksantikvarieämbetets hemsida, klicka här

 

 

Hillefors Grynkvarns Museum

2016

Fördelning 2016
88 arbetslivsmuseer har beviljats projektbidrag till en sammanlagd summa av 8 miljoner kronor. 68 av dessa är medlemmar i ArbetSam och de har tillsammans fått 5 697 000 kr. Grattis! Det är en ökning från i fjol både vad gäller antalet medlemsmuseer och belopp, se fjolårets siffror nedan.
Behovet av ekonomiskt stöd till arbetslivsmuseerna är stort, totalt ansöktes om 29 831 712 kronor till 195 olika projekt.
Lista över Riksantikvarieämbetets bidragsfördelning  2016.

Läs mer på Riksantikvarieämbetets hemsida, klicka här.

Wretens Såg

Wretens Såg

 

Riksantikvariets bidrag till arbetslivsmuseerna höjdes i år från 6 miljoner till 8 miljoner kronor! ”Det är glädjande att fler och fler arbetslivsmuseer i landet ansluter sig till Arbetslivsmuseernas Samarbetsråd. På detta sätt kan vi företräda våra medlemmar på ett ännu bättre sätt; vår representativitet ökar och beslutsfattare lyssnar bättre. Vi har i flera år arbetat för att få med arbetslivsmuseerna i den officiella museistatistiken samt utöka stödet till arbetslivsmuseerna. Från och med 2013 är arbetslivsmuseerna med i statistiken och från med i år är Riksantikvarieämbetets projektbidrag till arbetslivsmuseer utökat från 6 till 8 miljoner kronor”, säger Anders Lind, ordförande ArbetSam.

”Att Riksantikvarieämbetet nu får två miljoner extra av regeringen att dela ut till landets arbetslivsmuseer är ett erkännande av alla de underbara insatser som människor runt om i landet gör för det industriella kulturarvet. Jag kan inte tänka mig ett effektivare sätt att bevara och utveckla landets kulturarv. Varje krona som kommer in i arbetslivsmuseirörelsen växer flerfalt då frivilligkrafter får möjlighet att utöka sin verksamhet. Det är nog omöjligt att investera pengarna mer effektivt än på detta vis”, säger Niklas Cserhalmi, museidirektör Arbetets museum.

”Jag välkomnar att regeringen beslutat att höja bidraget till arbetslivsmuseer med två miljoner kronor. Riksantikvarieämbetet har vid flera tillfällen till regeringen framhållit den stora betydelse och de goda effekter som bidraget leder till”, säger Lars Amréus, riksantikvarie.

Villkoren för projektstödet beskrivs som följande på i Riksantikvarieämbetets hemsida. Bidrag utgår som projektbidrag för särskilda ändamål, inte som kontinuerliga verksamhets- eller driftsbidrag. Bidrag ges inte till insatser som kan få andra bidrag inom kulturmiljövården, som till exempel byggnadsvårdsmedel. Riksantikvarieämbetet ser gärna projekt som genererar kunskap eller metoder som kan utnyttjas av andra arbetslivsmuseer.

 

2015

Riksantikvarieämbetet har fördelat sex miljoner kronor i projektbidrag till landets arbetslivsmuseer.

– Det är ett fantastiskt arbete som läggs ner vid Sveriges arbetslivsmuseer. En stor del av bevarandet av industrisamhällets kulturarv vilar på dessa ideella krafter, säger riksantikvarie Lars Amréus.
Varje år fördelar Riksantikvarieämbetet 6 miljoner kronor i bidrag till landets arbetslivsmuseer. 52 medlemsmuseer i ArbetSam har ett lyckosamt år. De har tillsammans blivit beviljade 4 251 500 kronor.

Horns tegelbruk, 120 000 kronor till paternosterverket. Foto: Torsten Nilsson

Horns tegelbruk, 120 000 kronor till paternosterverket. Foto: Torsten Nilsson

15 Järnvägmuseer delar på 1 651 500,00
9 Sjöfartsmuseer delar på 1 171 000,00
7 Försvarsmuseer delar på 365 000,00
4 Flygmuseer delar på 240 000,00
41 Industrimuseer och projekt delar på 2 632 000,00

Fördelning av Riksantikvarieämbetets projektbidrag till arbetslivsmuseer 2015

 

2014

Många spännande projekt har fått stöd av Riksantikvarieämbetet vid 2014 års fördelningen av projektbidrag till arbetslivsmuseer. Rydals spinneri i Marks kommun skall nu äntligen få chansen att starta upp sina ringspinnmaskiner i den enda spinnsalen som finns bevarad i Sverige. I Göteborg skall skonaren Isolda få master och bogspröt så att hon blir ett riktigt oceangående fartyg. I Grängesberg skall man starta upp ett världsunikt turbinlok som byggdes för att transportera järnmalm från Grängebergsgruvan till masugnen i Oxelösund. Per Zackrisson kan fortsätta sina försök att tillverka smidbart järn i en Lancashirehärd. Har vi tur får vi se nytillverkat lancashirejärn vilket vore en sensation.

Vaxholms fästnings museum

Vaxholms fästnings museum

Fördelning av Riksantikvarieämbetets projektbidrag till arbetslivsmuseer 2014

 

2013

Så har de lyckliga museerna fått sina brev med besked om fördelningen av projektbidrag till arbetslivsmuseer. I år är det 65 museer som delar på de sex miljoner kronor som Riksantikvarieämbetet fördelar. Det kan noteras att 40 av dessa museer är medlemmar i ArbetSam! En av årets stora vinnare är Motala motormuseum som av RAÄ tilldelats 250 000 kronor till ett sprinklersystem i utställningshallen. Motormuseet har under ett flertal år lämnat in en ansökan om sprinklersystem och för alla er som i dagarna tagit emot beskedet att ni inte tilldelats medel kan det vara värt att notera att det inte behöver vara fel på projektet. Avslaget kan lika gärna bero på att det är så många som söker bidrag. Ett flertal projekt handlar om kunskapsöverföring: Per Zackrisson, Olofsfors bruksmuseum och Tobaks- och Tändsticksmuseum skall alla arbeta med kunskapsöverföring. En annan glädjande nyhet är att Riksantikvarieämbetet efter mer än tio års bidragsfördelning äntligen skall utvärdera projektstödet. Detta är en utvärdering vi inte behöver vara oroliga för. Det är min fasta övertygelse att utvärderingen kommer att visa att projektstödet är viktigt, kostnadseffektivt och att det behöver utökas.

Fördelning av Riksantikvarieämbetets projektbidrag till arbetslivsmuseer 2013

Motala motormuseum

Motala motormuseum

 

 

 

Om bidraget
Riksantikvarieämbetet har fördelat bidrag till arbetslivsmuseer sedan år 2001. ArbetSam och Arbetets museum har tillsammans arbetat intensivt för att utöka bidraget. Vintern 2016 kunde vi glädjas åt att man ökade bidraget från 6 miljoner kr till 8 miljoner kr.  Under våren 2017 fördelades 8 miljoner kronor  till arbetslivsmuseerna  och under hösten ytterligare 8 miljoner kronor men med den förändring att  även hembygdsmuseer och ideella kulturarvsverksamheter kunde vara med och söka. Bidraget regleras genom förordning (2017:628) om statsbidrag till kulturarvsarbete.

För att kunna fördela bidrag till arbetslivsmuseer krävs stor kunskap om teknik inom flera olika områden. Arbetslivsmuseerna drivs oftast helt eller delvis ideellt. Resurserna är knappa på arbetslivsmuseerna och projektpengarna från RAÄ kan ibland vara avgörande.

ArbetSam och Arbetets museum har tillsammans i flera år, erbjudit Söka pengar kurser för arbetslivsmuseer. De känns nu än viktigare! Senare i höst presenterar vi datum och platser för vinterns Söka pengar kurser.

ArbetSam kommer att fortsätta arbetet för att förbättra villkoren för arbetslivsmuseerna.

RAÄ meddelade 2015 att man arbetar med att förbättra uppföljning och återkoppling av ansökningarna. Vi hoppas att det arbetet fullföljs i och med nästa års ansökningsperiod. Det är oerhört betydelsefullt att få en förklaring varför man motiverats bidrag respektive fått avslag på sin projektansökan.

Boverket ger bidrag till kulturlokaler som ägs och drivs av någon annan än staten. Exempelvis museer, teater- och konsertlokaler, konsthallar och liknande. Läs mer här på Boverkets hemsida.

Jordbruksverket Inom landsbygdsprogrammet finns projektstöd för investeringar som bland annat föreningar, kommuner och företag kan söka. Läs mer här på Jordbruksverkets hemsida.

Frågor och funderingar kring bidraget?
Riksantikvarieämbetet välkomnar att man kontaktar dem om man har frågor:
Tove Holm, handläggare bidrag Telefon: 08-5191 80 16. E-post: tove.holm@raa.se