Årets Arbetsmyra

Priset Årets Arbetsmyra går till en person som på ett extraordinärt sätt har engagerat sig ideellt för ett eller flera arbetslivsmuseum. Bakom priset står Arbetets museums vänförening. Pris: ära, 5 000 kr och middag.

Årets Arbetsmyra 2022 – Sven Gustavsson

Sven Gustavsson. Foto: Ida Rådegård

Sven Gustavsson, verksam vid ArbetSams medlemsmuseum Torstamåla torvmuseum, är av Arbetets museums vänförening utsedd till Årets Arbetsmyra 2022.
Förvandlingen av den nedlagda torvfabriken till en levande miljö har varit möjlig tack vare en flitig myrstack – där Årets Arbetsmyra Sven Gustavsson beskrivs som själva motorn. Priset delas årligen ut av Arbetets museums vänförening med syfte att tacka och uppmuntra alla kulturarvsbevarare som engagerar sig i arbetslivsmuseerna runt om i Sverige. På Torstamåla torvmuseum möts natur och kultur i en unik fabriksmiljö. Motivering: ”Arbetets museums vänförening har beslutat att utmärkelsen 2022 går till Sven Gustavsson, för hans mångåriga och gedigna arbete för det som resulterat i Torstamåla torvmuseum.”

I början av 2006 åkte Sven, tillsammans med de andra initiativtagarna, till Torstamåla för att se på den nedlagda torvfabriken som de ville omvandla till ett museum. Det var 15 grader kallt och de kämpade sig fram genom den oplogade snön. Framme vid fabriken möttes de av snö även inomhus – på grund av stormen Gudrun fattades det 600 tegelpannor på fabrikens tak.

Mycket tid och engagemang ledde fram till det som idag är Torstamåla torvmuseum. Ett arbetslivsmuseum som skänker glädje åt såväl medlemmar som åt bygden.
– Ett sextiotal medlemmar är vi, och vi är väl kanske åtta eller någonting sånt där, som är engagerade och kommer med jämna mellanrum och hjälper till. Allihop är superbra och vi har roligt ihop.

De började tidigt med att bjuda in till öppet hus och ”Torvens dag”, då besökare får chansen att följa med i vagnarna ut på mossen där torven bryts. I fabriken visas alla momenten med att ta fram en klassisk torvströbal med träramar och järntråd, något som de tycks vara ensamma om i Sverige idag.

Men hur startar man ett torvmuseum när man inte har någon särskild kunskap om torvbrytning? Sven räknar upp tre villkor som skulle uppfyllas för att Torstamåla torvmuseum skulle kunna bli verklighet: de skulle få tillåtelse att bryta torv på platsen, föreningen skulle äga fabriken samt att de skulle få med sig personer som hade arbetat i torvfabriken och som kunde dela med sig av sin kunskap.
– Utan kunskap hade det varit meningslöst att hålla på med, eftersom jag inte kunde något. Och när de tre grejerna var igång, då körde vi igång.

Att det är en laginsats det handlar om, det är Sven tydlig med. De är ett sammansvetsat gäng som lär av varandra. Hustrun Britt-Marie som alltid är med och drar sitt strå till stacken, Brit som är eldsjälen som visade mossen för Sven från första början, Tord och Örjan som är söner till Ragnar som tidigare arbetade på torvfabriken, för att nämna några. Det sociala är en viktig del för alla inblandade.
– Det är inte många gånger vi varit där utan att grilla. Och ingen gång utan kardemummakaka!

Sven och Britt-Marie är överens om att de vill hålla på så länge det är roligt och givande. Saknaden har varit stor under coronapandemin när de har varit tvungna att pausa verksamheten. Men nu bryts det åter torv på mossen i Torstamåla.
– Det bygger mycket på att vi har roligt, som jag säger – ordet ”jobba” använder vi inte!

Text: Ida Rådegård.

Prisutdelning sker vid Museidagar 2022

Sven Gustavsson. Foto: Ida Rådegård

Bild och foto: Torstamåla Torvmuseum


Bakom priset Årets Arbetsmyra står Arbetets museums vänförening.  Genom att utse Årets Arbetsmyra vill Arbetets museums vänförening göra ett försök att tacka och uppmuntra alla dessa fantastiska kulturarvsbevarare. Utan ert arbete hade vi inte lika många historier att berätta och inte lika många smultronställen att besöka.

Arbetslivsmuseer är inte riktigt som andra museer – de är så mycket mer! Att ha en museal kompetens och yrkesutbildning är viktigt, men det räcker inte på ett arbetslivsmuseum. Där måste man kunna så mycket mer, ofta kopplat till museets inriktning. Hur skulle vi kunna bevara museet Remfabriken i Göteborg utan föreningsmedlemmarnas goda kunskaper i skötsel och underhåll av textilmaskiner? Hur skulle Skolsegelfartyget Ellen kunna segla utan en besättning med praktiska kunskaper i navigering, skeppsbyggnad, splitsning, drevning, marknadsföring och erfarenhet av att ta emot ungdomsgrupper? Vad vore Norrbottens järnvägsmuseum om inte föreningsmedlemmarna hade goda kunskaper i svetsning, nitning, metallarbete – och hur långt kom deras museiångtåg utan utbildade eldare, lokförare och säkerhetsansvarig?

Vem kan nomineras?
Det måste vara en person som är verksam på ett arbetslivsmuseum. Museet måste finnas med i databasen över arbetslivsmuseer. www.arbetslivsmuseer.se

Vem kan nominera?
Vem som helst kan nominera. Men det är ju inte helt fel om man känner till personen ifråga och kan berätta lite mer.

Vem utser pristagaren?
Arbetets museums vänförening står bakom priset och utser Årets Arbetsmyra.

Skicka nominering till:
Årets Arbetsmyra
Arbetets museum
Laxholmen
602 21 NORRKÖPING
E-post: nominering@arbetetsmuseum.se

Tidigare pristagare

Årets Arbetsmyra 2021 Östen Runelind, Pythagoras Industrimuseum

Östen Runelind. Foto:

Foto: Andreas Nilsson, Arbetets museum

Årets arbetsmyra 2020 – Erling Andersson, Derome Trä & Nostalgimuseum

Nomineringen lyder:
”Arbetets museums vänförening har beslutat att utmärkelsen 2020 går till Erling Andersson, Derome Trä & Nostalgimuseum, för hans mångåriga arbete och engagemang med att bygga det innehållsrika museet. Museet belyser den enorma förändring som skett i den svenska såg- och träindustrin.”

Ett helt liv med trä har Erling Andersson bakom sig. På Derome Trä & Nostalgimuseum visas hur det mångsidiga materialet kan användas och hantverkets utveckling. Även om Erling fyllt 80 år och lagt ned många tusen arbetstimmar är han i full gång med att planera framtida utställningar.

– Det var fantastiskt roligt med priset, speciellt med tanke på att det är i konkurrens med så många andra eldsjälar runt om i landet. Det känns som en belöning för allt slit, men sporrar också till att göra ännu mer! säger Erling

2019 – Åsa Orrmell, Wallåkra Stenkärlsfabrik

Foto: Andreas Nilsson, Arbetets museum

Priset delades ut i samband med ArbetSams Museidagar på Kvinnohistoriska museet i Umeå 12–13 april. ”Arbetets museum vänförening har beslutat att utmärkelsen 2019 går till Åsa Orrmell, Wallåkra Stenkärlsfabrik för hennes engagemang och mångåriga arbete med att ruska liv i, utveckla, levandegöra och sprida det kulturella arvet om det keramiska hantverket”, lyder ett utdrag ur juryns motivering.
– Det känns jätteroligt och hedrande att det vi gör på Wallåkra uppmärksammas och uppskattas, säger Åsa.

För trettio år sedan kom Åsa till Vallåkra och påbörjade upprustningen och återställandet av den då fallfärdiga stenkärlsfabriken från 1864. I dag är Wallåkra stenkärlsfabrik ett modernt kulturhistoriskt besöksmål mitt i naturen, öppet för allmänheten året om.
– Jag tänkte att ”här finns för många fina värden för att bara låta det förfalla. Här har man tillverkat något som har använts i hela Sverige, det är värt att bevara”, säger Åsa.

Viljan att få det keramiska hantverket att överleva in i framtiden är en stark drivkraft för Åsa Orrmell.
– Man kan säga att det är ett omöjligt projekt, eller så kan man se att här finns fantastiska möjligheter. Och eftersom det inte finns något färdigt koncept, eller fotspår att följa, så tar det ju mycket tid, säger hon.

På Wallåkra lever och används kulturarvet i allra högsta grad. Här håller Åsa drejkurser och visningar där besökare i alla åldrar får ta del av stenkärlsfabrikens historia.
– Jag har ofta fått höra att ”det förstår du väl att ungdomarna inte är intresserade av detta”. Men om ingen vet att Wallåkra finns eller vad som skapades här, hur ska någon då kunna vara intresserad?Jag ser det som att mitt uppdrag är att kommunicera att det här finns. Att skapa så goda förutsättningar som möjligt, så att någon annan kan ta över stafettpinnen sedan, säger Åsa.

2018 – Börje Samuelsson, Råås kvarn
Råås kvarn ligger längs Linna å utanför Ydre i Östergötland. Den siste mjölnaren stannade kvarnstenen 1953. Men det blev inte för gott, tack vare några personer som i mitten av 1970-talet bildade föreningen Råås kvarns vänner för att ta hand om den kraftigt förfallna kvarnmiljön.

– Jag hade precis börjat hyra det lilla torpet där mjölnaren bott, så det gick snabbt från sommarnöje till arbetsplats. Men även om det varit mycket jobb genom åren har det varit fantastiskt roligt!

Som snickare med mest erfarenhet utsågs Börje Samuelsson till verkmästare, och har sedan dess lett arbetslaget som fått liv i kvarnen som kunde tas i drift igen 1987. Även en smedja och andra brukshus, de två dammarna och omgivande hagmarker har återställts i det numera byggnadsminnesmärkta området. Det mesta av arbetet sker under en intensiv vecka i juli varje år, då alla hugger i med de uppgifter Börje Samuelsson förberett.

2017 – Bosse Nilsson, Loos koboltgruva

Bosse Nilsson vid Loos koboltgruva är Årets Arbetsmyra 2017. Han har i 27 år jobbat för att ge fler möjlighet att fascineras av historierna om det hårda arbetet i gruvan, tillverkningen av koboltpigment och gruvfrun som vaktar underjorden.
Gruvan i västra Hälsingland var aktiv under 1700-talet men hade varit övergiven i tvåhundra år när Bosse och några vänner började prata om att tömma den 1989. Sedan dess har tusentals besökare fått uppleva den orörda gruvmiljön. Gruvan har blivit viktig för bygden igen, men nu som besöksmål.
Eftersom Bosse arbetat som elektriker och vaktmästare blev det naturliga uppgifter även i museet. Han har också varit guide, kassör och lett olika projekt under sina många tusen timmar ”i gruvan”.
– Men när jag fick höra om priset blev jag helt chockad, det hade jag aldrig räknat med – det är som att få Nobelpriset! Foto: Andreas Nilsson

 

2016 – Ylva Bokgren, Anten-Gräfsnäs Järnväg
Årets Arbetsmyra 2016 - Ylva Bokgren Foto: Andreas NilssonFörutom att vara kassör, personalbokare, informationsansvarig och den som säljer biljetter på sommaren fixar Ylva mat till större evenemang och ser inte minst till att alla som jobbar kan äta gott på stationen i Anten. Hennes intresse för järnvägar började i Bergslagernas Järnvägssällskap och flyttade sedan över till AGJ, där hon snart lagt ned 40 års ideellt arbete.
– Finns det något jag inte gör, ja det skulle vara att skruva på loken. Att blir utsedd till årets arbetsmyra är jätteroligt, det är inte
så ofta man får klapp på axeln. Man får känna in det istället. När maten tar slut, då inser man att den var uppskattad, säger hon.

2015 – Mimmi Mickelsen, Museispårvägen Malmköping
Foto: Jenny Blad – Mimmi är 34 år och har arbetat i transportbranschen sedan sextonårsåldern. Från reseledare, taxiförare och spårvagnsinstruktör till dagens arbete som spårvagnsförare. För tillfället är Mimmi tjänstledig för studier och föräldraledig.

I nomineringen har framför allt Mimmis engagemang inom ungdomsverksamheten lyfts fram. Sedan 2011 har Mimmi engagerat sig i ungdomsverksamheten inom Svenska Spårvagnssällskapet och 2012 tog hon över ansvaret som lägerchef för deras ungdomsläger i Malmköping. Hon arbetar också aktivt med att söka pengar till verksamheten samt få yngre intresserade att stanna kvar i organisationen. I Spårvägssällskapet Ringlinien arbetar Mimmi dessutom med rekrytering och utbildning för veteranvagnarna i Göteborg.

– Genom sitt idoga arbete för att bredda verksamheten, trygga tillväxten och skapa utbyte inom organisationen, bidrar Mimmi i högsta grad till en långsiktig och hållbar verksamhet. Med priset ”Årets Arbetsmyra” hoppas vi att Mimmi får den uppmärksamhet som hon och hennes gärningar förtjänar, avslutar Torsten Nilsson.  Foto: Jenny Blad.

 

2014 – Kerstin Bergström, Skonarna Vega och Linnéa
Kerstin Bergström porträtt

 Kerstin Bergström. Foto: Fotografica

 

2013 – Kjell Nordeman, Sveriges Ångbåtsförening
Kjell Nordeman. Foto: Maria Eberfors.
Kjell Nordeman. Foto: Maria Eberfors